Tisztelt Kanizsaiak!

68. nap. Városunkban már megváltoztak a járvány idején a mindennapjainkat meghatározó pontosan és gondosan követett keretek, lazultak a rendkívüli idõszakban megszokott korlátozások.
Mégis hangsúlyozom, hogy a kialakult járványügyi helyzetben továbbra is fokozott figyelmet fordítsunk az egészségünk és mások egészségének a védelmére, különösen a nehéz élethelyzetben lévõ személyek, elsõsorban az idõsek és a krónikus betegségben szenvedõk támogatására.

‼️ Mi azzal tudunk a legtöbbet tenni, ha a közterületekre lépve, de elsõsorban az üzletekben, zárt terekben, tömegközlekedési jármûveken minden esetben viselünk maszkot, de legalább egy kendõt vagy sálat, hogy ezzel is védjük egymást, embertársainkat a lehetséges vírusfertõzéstõl.

🚸 A város továbbra is biztosítja a legkisebbek felügyeletét, amennyiben ezt a szülõk valamely rajtuk kívül álló okból nem tehetik meg. Az elmúlt idõszakban növekedett a bölcsõdei és az óvodai ellátásban részt vevõ gyermekek száma:

🚼 Bölcsõdei ellátásban 35 kisgyermek volt.

🚸 Az óvodai ügyeletben napközbeni ellátáson 116 kisgyermek volt jelen, étkezést (elvitellel) 46 fõ vett igénybe.

🚻 Általános és középiskolai étkeztetést 217 fõnek biztosítottunk az általuk kívánt egyszeri vagy háromszori alkalomra, közülük 129-en ingyenesen juthattak hozzá, elvitellel, melyet 6 osztóponton vehettek át az igénylõk.

 Az idõsek, fogyatékkal élõk házi segítségnyújtás ellátása 37 fõt, a szociális étkezés, vagyis idõskorúaknak ebéd kiszállítással 287 fõt érintett.
Köszönjük, hogy a kiszállításban a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Nagykanizsai csoportja és a Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ dolgozói is segítenek.

 A támogató szolgálat összesen 24 fogyatékkal élõt lát el, a héten átlagosan 4 idõs ember vette igénybe a bevásárlást, melyet a Polgármesteri Hivatal dolgozói végeztek.

A következetes, átgondolt helyi intézkedések és döntések eddig azt eredményezték, hogy figyelve a járványügyi adatokat, a Zala megyei megfertõzöttek viszonylag magas számával szemben Nagykanizsán kevés megfigyelés alá helyezettrõl, és ami még fontosabb, nagyon kis számú aktív elkülönítés alatt lévõ embertársunkról beszélhetünk.

Aktív elkülönítés alatt jelenleg 3 személy van; õk azok a járványügyi megfigyelés alá helyezettek, akiknél enyhe tünetekkel fennáll a fertõzés gyanúja, de kórházi kezelésre nem szorulnak. Az eddigi összesített adatokat tekintve is az aktív elkülönítettek már 21 esetben feloldott státuszúak.

Mindez erõs, optimista, de nem elbizakodott alapot jelenthet számunkra. Azonban, hangsúlyozom, ez a jelen állapotot tükrözi, mely nem lehet garancia a jövõre nézve.

Ezért kérem Önöket, az eddigiekhez hasonlóan továbbra is fegyelmezetten, a szabályokat és a tanácsokat betartva éljük az életünket, végezzük hivatásunkat és feladatainkat, még ha a környezetünk követelményei oldottabbak lettek is.

#vigyázzunkegymásra

Balogh László
Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere