40/2020. (III. 20.) számú határozat (alpolgármester választás)

41-45/2020. (III. 20.) számú határozatok (tanácsnokok visszahívása)

7/2020. (III. 20.) önkormányzati rendelet Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése Szervezeti és Mûködési Szabályzata módosításáról szóló 100/2011. (XII. 23.) önkorm. rendelet módosításáról

8/2020. (III. 23.) önkormányzati rendelet a fizetõ parkolóhelyek mûködtetésérõl és igénybevételérõl szóló 64/2012. (XI. 30.) önkorm. rendelet módosításáról

9/2020. (III. 27.) önkormányzati rendelet az önkormányzati tulajdonú, nem lakáscélú helyiségek bérletérõl és használatáról szóló 3/2003. (I. 29.) önkorm. rendelet módosításáról

10/2020. (III. 30.) önkormányzati rendelet az önkormányzati tulajdonú, nem lakáscélú helyiségek bérletérõl és használatáról szóló 3/2003. (I. 29.) önkorm. rendelet módosításáról

11/2020. (III. 31.) önkormányzati rendelet Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésérõl szóló 2/2020. (III. 02.) önkorm. rendelet módosításáról

46/2020. (III. 31.) számú határozat (2020. évi víziközmû fejlesztési terv)

47/2020. (III. 31.) számú határozat (2020. évi közbeszerzési terv)

48/2020. (III. 31.) számú határozat (intézményi fûtésrendszerekkel kapcsolatos döntés)

49/2020. (III. 31.) számú határozat (I. számú vegyes fogorvosi körzet mûködtetése)

50/2020. (III. 31.) számú határozat (oktatási intézmények alapdokumentumai módosításának véleményezése)

51/2020. (III. 31.) számú határozat (Zöld város - Zöld Nagykanizsa projekt)

52/2020. (III. 31.) számú határozat (Nagykanizsa Fejlõdéséért felsõoktatási ösztöndíj támogatás)

53/2020. (III. 31.) számú határozat (szakképzési ösztöndíj támogatás)

54/2020. (III. 31.) számú határozat (ingatlan értékesítés)

55/2020. (IV. 02.) számú határozat (Kórház Alapítvány légfertõtlenítõ készülék beszerzésének támogatása)

56/2020. (IV. 02.) számú határozat (2020. évi város napja új idõpontja)

57/2020. (IV. 03.) számú határozat (hozzájárulás üzlethelyiség bérleti jogának átruházásához)

58/2020. (IV. 09.) számú határozat (verseny- és élsport támogatása)

59/2020. (IV. 09.) számú határozat (kulturális feladatok támogatása)

60/2020. (IV. 14.) számú határozat (köztemetés elrendelése)

61/2020. (IV. 15.) számú határozat (Közbeszerzési Bírálóbizottság létrehozása)

62/2020. (IV. 15.) számú határozat (önkormányzati ingatlanok kaszálása, parlagfû mentesítése)

63/2020. (IV. 15.) számú határozat (Babóchay utca szennyvízcsatorna építése - beérkezett ajánlat elfogadása)

64/2020. (IV. 15.) számú határozat (tulajdonosi hozzájárulás - Sugár utca 1-3. kábel rekonstrukció)

65/2020. (IV. 15.) számú határozat (tulajdonosi hozzájárulás - bagolai toronyhoz optikai kábel hálózat építése)

66/2020. (IV. 15.) számú határozat (Erzsébet tér 20. - nem lakás bérlemény bérbeadása)

67/2020. (IV. 15.) számú határozat (tulajdonosi hozzájárulás - Dózsa György u. 111. alépítményes ellátása megnevezésû munka megvalósítása)

68/2020. (IV. 15.) számú határozat (Zrínyi Miklós utca 31. ifjúsági centrummá alakítása)

69 - 92/2020. (IV. 16.) számú határozat (önkormányzati hatósági ügyek - a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet alapján)

93 - 113/2020. (IV. 17.) számú határozat (önkormányzati lakásügyek)

 

114/2020. (IV. 17.) számú határozat (sportparkhoz járda, akadálymentes parkoló, lejáró rámpa építése)

 

115/2020. (IV. 17.) számú határozat (közterületek fertõtlenítési munkálataira ajánlatkérés)

116/2020. (IV. 21.) számú határozat (tulajdonosi hozzájárulás - Király u. 4. villamos csatlakozókábel elhelyezése)

 

117/2020. (IV. 21.) számú határozat (tulajdonosi hozzájárulás - Felsõerdõ u. 121. villamos csatlakozókábel elhelyezése)

118/2020. (IV. 21.) számú határozat (tulajdonosi hozzájárulás - Batthyány u. 19. villamos csatlakozókábel elhelyezése)

12/2020. (IV. 22.) önkormányzati rendelet a piac 65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának rendjérõl - A RENDELET 2020. MÁJUS 03. NAPJÁN HATÁLYÁT VESZTETTE.

119 - 155/2020. (IV. 23.) számú határozat (önkormányzati hatósági ügyek - a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet alapján)

156/2020. (IV. 24.) számú határozat (önkormányzati hatósági ügy - Nagykanizsa város címere használatának engedélyezése)

157/2020. (IV. 28.) számú határozat (közterületek fertõtlenítése - döntés beérkezett ajánlat elfogadásáról)

158/2020. (IV. 28.) számú határozat (önkormányzati hatósági ügy - utólagos csatlakozási hozzájárulás megállapítása víziközmûre történõ rácsatlakozás érdekében  a 12/2019. (VI. 28.) önkormányzati rendelet alapján)

159/2020. (IV. 29.) számú határozat (Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020 - 2024. évekre szóló gazdasági programjának, fejlesztési tervének jóváhagyása)

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020 - 2024. évekre szóló gazdasági programja, fejlesztési terve

160/2020. (IV. 29.) számú határozat (tulajdonosi hozzájárulás - Erdész utca 39/B. zöldterületen gyephézagos beton burkolat elhelyezése)

161/2020. (IV. 29.) számú határozat (tulajdonosi hozzájárulás - Õrház u. 7/a. villamos csatlakozókábel elhelyezése)

162/2020. (IV. 29.) számú határozat (tulajdonosi hozzájárulás - Damjanich utca 4/a. villamos csatlakozókábel elhelyezése)

163-203/2020. (IV. 30.) számú határozat (önkormányzati hatósági ügyek - a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet alapján)

204/2020. (IV. 30.) számú határozat (Polgármesteri Hivatalban portaszolgálati feladatok ellátása - ajánlatkérés)

205/2020. (IV. 30.) számú határozat ("Murakeresztúr - Õrtilos kerékpárút tervezése" tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntések meghozatala)

206/2020. (IV. 30.) számú határozat (földgáz beszerzéssel kapcsolatos döntések meghozatala)

207/2020. (IV. 30.) számú határozat (ingatlant terhelõ építési tilalom törlése)

13/2020. (IV. 30.) önkormányzati rendelet az önkormányzati tulajdonú, nem lakáscélú helyiségek bérletérõl és használatáról szóló 3/2003. (I. 29.) önkorm. rendelet módosításáról

14/2020. (IV. 30.) önkormányzati rendelet Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése Szervezeti és Mûködési Szabályzata módosításáról szóló 100/2011. (XII. 23.) önkorm. rendelet módosításáról

 

208/2020. (V. 05.) számú határozat (Pécsi Tudományegyetem részére telephely bejegyzésére vonatkozó engedély kiadása a Nagykanizsa, Teleki u. 14. szám alatti ingatlanra)

 

209/2020. (V. 05.) számú határozat (tulajdonosi hozzájárulás - Felsõerdõ u. 124. villamos csatlakozókábel elhelyezése)

 

210/2020. (V. 05.) számú határozat (önkormányzati ingatlanok kaszálása, parlagfû mentesítése - döntés beérkezett ajánlat elfogadásáról)

 

211/2020. (V. 05.) számú határozat (tulajdonosi hozzájárulás - Csengery u. 49. életveszélyes fák kivágása)

212/2020. (V. 06.) számú határozat (elõvásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos döntés)

213-239/2020. (V. 07.) számú határozat (önkormányzati hatósági ügyek - a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet alapján)

240-241/2020. (V. 07.) számú határozat (önkormányzati hatósági ügyek - az önkormányzati bérlakások lakbértámogatásáról szóló önkormányzati rendelet alapján)

242-246/2020. (V. 07.) számú határozat (önkormányzati lakásügyek)

247/2020. (V. 08.) számú határozat (önkormányzati hatósági ügy - Nagykanizsa város névhasználatának engedélyezése)

248/2020. (V. 08.) számú határozat (ingatlanok kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása)

249/2020. (V. 11.) számú határozat (Király u. 53. fsz. alatti nem lakás bérlemény közvetlen bérbeadása)

15/2020. (V. 12.) önkormányzati rendelet az önkormányzati tulajdonú, nem lakáscélú helyiségek bérletérõl és használatáról szóló 3/2003. (I. 29.) önkorm. rendelet módosításáról

250-275/2020. (V. 14.) számú határozat (önkormányzati hatósági ügyek - a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet alapján)

276/2020. (V. 14.) számú határozat (Erzsébet tér 21. fsz. alatti nem lakáscélú helyiség bérbeadásához szükséges hozzájárulás kiadása)

16/2020. (V. 14.) önkormányzati rendelet Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésérõl szóló 2/2020. (III. 02.) önkormányzati rendelet módosításáról

17/2020. (V. 14.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II. 16.)  önkormányzati rendelet módosításáról

277/2020. (V. 15.) számú határozat (pályázat kiírása az önkormányzat könyvvizsgálói feladatainak ellátására)

278/2020. (V. 15.) számú határozat (POLISZ Iktatási és Költségvetési - Gazdálkodási informatikai rendszerek mûködtetése)

279/2020. (V. 15.) számú határozat (tulajdonosi hozzájárulás - Teleki u. 60. villamos csatlakozókábel elhelyezése)

 

280/2020. (V. 15.) számú határozat (földgáz beszerzés - beérkezett eljárói ajánlat elfogadása)

 

281/2020. (V. 15.) számú határozat (nem lakás bérlemény bérleti jogának átruházásához szükséges hozzájárulás megadása)

 

282/2020. (V. 15.) számú határozat (tulajdonosi hozzájárulás - Dobó u. 31. villamos csatlakozókábel elhelyezése)

 

283/2020. (V. 15.) számú határozat (önkormányzati hatósági ügy - a közösségi együttélés alapvetõ szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeirõl szóló 20/2013. (IV. 03.)  önkormányzati rendelet alapján)

 

284/2020. (V. 18.) számú határozat (önkormányzati hatósági ügy - a közösségi együttélés alapvetõ szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeirõl szóló 20/2013. (IV. 03.)  önkormányzati rendelet alapján)

 

285/2020. (V. 18.) számú határozat (pályázat kiírása az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok könyvvizsgálói feladatainak ellátására)

 

286/2020. (V. 19.) számú határozat (önkormányzati hatósági ügy - a közösségi együttélés alapvetõ szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeirõl szóló 20/2013. (IV. 03.)  önkormányzati rendelet alapján)

 

287/2020. (V. 19.) számú határozat (Délzalai Víz- és Csatornamû Zrt.-vel kapcsolatos döntések)

 

288-474/2020. (V. 20.) számú határozat (önkormányzati hatósági ügyek - mezõõri járulék megállapítása  a mezei õrszolgálat létesítésérõl és mûködtetésérõl szóló 21/2014. (VI. 12.)  önkormányzati rendelet alapján)

 

475 - 503/2020. (V. 21.) számú határozat (önkormányzati hatósági ügyek - a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II. 16.)  önkormányzati rendelet alapján)

 

504 - 705/2020. (V. 21.) számú határozat (önkormányzati hatósági ügyek - mezõõri járulék megállapítása  a mezei õrszolgálat létesítésérõl és mûködtetésérõl szóló 21/2014. (VI. 12.)  önkormányzati rendelet alapján)

 

706/2020. (V. 22.) számú határozat (oktatási-nevelési intézmények közétkeztetési feladatait ellátó konyhák bérleti díjának elengedése)


707/2020. (V. 22.) számú határozat (tulajdonosi hozzájárulás - közterületi sportrendezvény megtartása)

 

18/2020. (V. 25.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II. 16.)  önkormányzati rendelet módosításáról

 

708/2020. (V. 25.) számú határozat (költségvetési elõirányzatok átcsoportosítása)

 

709 - 908/2020. (V. 25.) számú határozat (önkormányzati hatósági ügyek - mezõõri járulék megállapítása  a mezei õrszolgálat létesítésérõl és mûködtetésérõl szóló 21/2014. (VI. 12.)  önkormányzati rendelet alapján)

 

909/2020. (V. 26.) számú határozat (közösségi közlekedés rendjének módosítása)

 

910/2020. (V. 26.) számú határozat (büféhelyiségek bérleti jogának átruházásához történõ hozzájárulás)

 

911/2020. (V. 26.) számú határozat (külterületi szántó értékesítése)


912/2020. (V. 26.) számú határozat (tulajdonosi hozzájárulás - Fényes Okos Iskolák Program keretében végzett világításkorszerûsítés)

 

913-1112/2020. (V. 26.) számú határozat (önkormányzati hatósági ügyek - mezõõri járulék megállapítása  a mezei õrszolgálat létesítésérõl és mûködtetésérõl szóló 21/2014. (VI. 12.)  önkormányzati rendelet alapján)

 

1113/2020. (V. 27.) számú határozat (tulajdonosi hozzájárulás - József Attila u. 40. villamos csatlakozókábel elhelyezése)

 

1114 - 1288/2020. (V. 27.) számú határozat (önkormányzati hatósági ügyek - mezõõri járulék megállapítása  a mezei õrszolgálat létesítésérõl és mûködtetésérõl szóló 21/2014. (VI. 12.)  önkormányzati rendelet alapján)

 

1289/2020. (V. 28.) számú határozat (önkormányzati hatósági ügy - Nagykanizsa város névhasználatának engedélyezése)

 

1290/2020. (V. 28.) számú határozat (Polgármesteri Hivatalban portaszolgálati feladatok ellátása - döntés beérkezett ajánlat elfogadásáról)

 

1291 - 1322/2020. (V. 28.) számú határozat  (önkormányzati hatósági ügyek - a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II. 16.)  önkormányzati rendelet alapján)

 

1323/2020. (V. 28.) számú határozat (önkormányzati hatósági ügy - az önkormányzati bérlakások lakbértámogatásáról szóló önkormányzati rendelet alapján)


1324 - 1523/2020. (V. 28.) számú határozat (önkormányzati hatósági ügyek - mezõõri járulék megállapítása  a mezei õrszolgálat létesítésérõl és mûködtetésérõl szóló 21/2014. (VI. 12.)  önkormányzati rendelet alapján)

 

1524/2020. (V. 29.) számú határozat (ajánlatkérés az óvodák mûfüves pályáinak kivitelezését követõ területrendezésre, játékok visszatelepítésére)

 

1525/2020. (V. 29.) számú határozat (tulajdonosi hozzájárulás - Új Élet u. 44. villamos csatlakozókábel elhelyezése)

 

1526/2020. (V. 29.) számú határozat (2019. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló elfogadása)

 

1527/2020. (V. 29.) számú határozat (ajánlatkérés a Nagykanizsa Központi Óvoda Attila tagóvoda tetõszigetelés felújítási munkálatainak elvégzésére)

 

1528/2020. (V. 29.) számú határozat (felügyelõ bizottsági tag választása a Nagykanizsai Ipari - és Gazdaságfejlesztõ Ügynökség Kft.-be)

 

1529/2020. (V. 29.) számú határozat (támogatás nyújtása polgármesteri keretbõl Dr. Járosi Márton "Szolgálat" címû könyvének kiadásához)

 

1530 - 1652/2020. (VI. 02.) számú határozat (önkormányzati hatósági ügyek - mezõõri járulék megállapítása  a mezei õrszolgálat létesítésérõl és mûködtetésérõl szóló 21/2014. (VI. 12.)  önkormányzati rendelet alapján)

 

1653/2020. (VI. 02.) számú határozat (pályázati kiírás a helyi közösségi közlekedés közszolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében)

 

1654/2020. (VI. 03.) számú határozat (tulajdonosi hozzájárulás - Pápai u. 1. villamos csatlakozókábel elhelyezése)

 

1655/2020. (VI. 03.) számú határozat (tulajdonosi hozzájárulás - Fáy András u. 4 - 6. villamos csatlakozókábel elhelyezése)

 

1656-1671/2020. (VI. 04.) számú határozat  (önkormányzati hatósági ügyek - a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II. 16.)  önkormányzati rendelet alapján)

 

19/2020. (VI. 04.) önkormányzati rendelet Nagykanizsa Megyei Jogú Város vállalkozás-támogató programjáról szóló 78/2011. (VII. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

1672/2020. (VI. 05.) számú határozat (önkormányzati hatósági ügy - a közösségi együttélés alapvetõ szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeirõl szóló 20/2013. (IV. 03.)  önkormányzati rendelet alapján)

1673/2020. (VI. 09.) számú határozat (ajánlat elfogadása POLISZ Iktatási, Költségvetési - Gazdálkodási és Közétkeztetési informatikai rendszerek mûködtetésére)

1674/2020. (VI. 10.) számú határozat (költségvetési elõirányzatok átcsoportosítása)

 

1675/2020. (VI. 10.) számú határozat (ajánlat elfogadása a Nagykanizsa Központi Óvoda Attila tagóvoda tetõszigetelés felújítási munkálatainak elvégzésére)

 

1676/2020. (VI. 10.) számú határozat (ajánlat elfogadása az óvodák mûfüves pályáinak kivitelezését követõ területrendezésre, játékok visszatelepítésére)

 

1677/2020. (VI. 10.) számú határozat (tulajdonosi hozzájárulás - közterületi sportrendezvény megtartása)

 

1678/2020. (VI. 10.) számú határozat (ipari parki bérbeszámítás engedélyezése)

 

1679/2020. (VI. 11.) számú határozat (Nagy-Magyarország Emlékmûhöz emléktábla elhelyezése)

 

1680/2020. (VI. 11.) számú határozat (Zöldtáborba történõ személyszállítási szolgáltatási tevékenységre ajánlatkérés)

 

1681/2020. (VI. 11.) számú határozat (Kanizsa Lovasklub Sportegyesület támogatása)

 

1682 - 1722/2020. (VI. 11.) számú határozat (önkormányzati hatósági ügyek - a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II. 16.)  önkormányzati rendelet alapján)

 

1723/2020. (VI. 12.) számú határozat (tulajdonosi hozzájárulás - Eötvös tér 1-4. GPON végpont kiépítése)

 

1724/2020. (VI. 12.) számú határozat (támogatás nyújtása polgármesteri keretbõl a Zalaszántói Lokálpatrióta Egyesület részére a 48-as gyalogezredrõl szóló emlékkönyv megjelentetéséhez)

 

1725/2020. (VI. 16.) számú határozat (a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatának, valamint Alapító Okiratának módosítása)

 

1726/2020. (VI. 17.) számú határozat (tulajdonosi hozzájárulás - Petõfi u. 29. villamos csatlakozókábel elhelyezése)

 

1727/2020. (VI. 17.) számú határozat (tulajdonosi hozzájárulás - Rozgonyi u. kisnyomású földgázvezeték rekonstrukció)

 

1909/2020.(XI.09.) számú határozat (Nagykanizsa, Vörösbegy u. 23. szám (hrsz. 31844) alatti ingatlan víziközmû hálózatra történõ utólagos rácsatlakozása után fizetendõ hozzájárulás összegével és a megfizetés módjával kapcsolatos döntések meghozatala)

 

1910/2020.(XI.10.) számú határozat (karácsonyi díszvilágítás kiépítése)

 

1911/2020.(XI.10.) számú határozat (szünetmentes tápegységek beszerzése)

 

1912/2020.(XI.10.) számú határozat (idõsügyi klubok támogatása)

 

1913/2020.(XI.10.) számú határozat (Leltározási Ütemterv 2020. Halis István Városi Könyvtár)

 

34/2020.(XI.11.) önkormányzati rendelet Nagykanizsa Megyei Jogú Város belterületén fekvõ közterületeken és nyilvános helyeken kötelezõ maszkhasználatról

 

1914/2020.(XI.11.) számú határozat (Interreg Europe programban megvalósított "Rural growth" c. projekt nemzeti társfinanszírozási szerzõdés 1.sz. módosítása)

 

1915/2020.(XI.11.) számú határozat (hardveres infrastruktúra beszerzése)

 

1916/2020.(XI.11.) számú határozat (tulajdonosi hozzájárulás kiadása "Nk., Multifunkcionális Sport- és Rendezvénycsarnok ZNET optikai hálózat építés" megnevezésû munka megvalósításához)

 

1917/2020.(XI.12.) számú határozat (Délzalai Víz- és Csatornamû Zrt.-vel kapcsolatos döntések meghozatala)

 

1918/2020.(XI.12.) számú határozat (tulajdonosi hozzájárulás kiadása a "Nk., Balaton utca 2 db gyalogátkelõhely közvilágítás átalakítása" megnevezésû munka megvalósításához)

 

1919/2020.(XI.12.) számú határozat (szünetmentes tápegységek beszerzése)

 

1920 – 1956/2020. (XI. 12.) számú határozat (önkormányzati hatósági ügyek - a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján)

 

1957 – 1974/2020. (XI. 12.) számú határozat (önkormányzati hatósági ügyek – az önkormányzati bérlakások lakbértámogatásáról szóló 25/2007. (V. 16.) önkormányzati rendelet alapján)

 

35/2020.(XI.13.) önkormányzati rendelet Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 100/2011.(XII.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

1975/2020.(XI.13.) számú határozat (Zala Megyei Területfejlesztési Koncepció és Zala Megyei Területfejlesztési Program felülvizsgálata véleményezési dokumentációjának jóváhagyása)

 

1976/2020.(XI.13.) számú határozat (Karácsonyi díszvilágítás képítése tárgyában beérkezett ajánlat elfogadása)

 

1977/2020.(XI.13.) számú határozat ("Murakeresztúr - Õrtilos kerékpárút tervezése" tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntés

 

1978/2020.(XI.17.) számú határozat ("Változtass az Energián - és Energia a Változáshoz: Önkormányzatok, Helyi Közösségek a Klímaigazságosságért" projektmenedzsment szerzõdés 2. sz. módosítása)

 

1979/2020.(XI.18.) számú határozat (Nk., Fõ út 2. fsz. alatti ingatlanban levõ 15 m2 alapterületû nem lakás bérlemény közvetlen bérbeadásához szükséges döntés meghozatala)

 

1980/2020.(XI.18.) számú határozat (Nk., Fõ út 9. fsz. alatti nem lakás bérlemény közvetlen bérbeadásához szükséges döntés meghozatala)

 

1981/2020.(XI.19.) számú határozat (rendezési terv módosításához kapcsolódó tervezési feladatok ellátása tárgyában beérkezett ajánlat elfogadására vonatkozó döntések meghozatala)

 

1982/2020.(XI.19.) számú határozat (helyi közösségi közlekedés folyamatos biztosításával kapcsolatos döntések meghozatala)

 

1983-2016/2020.(XI.19.) számú határozat (önkormányzati hatósági ügyek - a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 6/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet alapján)

 

2017-2040/2020.(XI.19.) számú határozat (önkormányzati hatósági ügyek - az önkormányzati bérlakások lakbértámogatásáról szóló 25/2007.(V.16.) önkormányzati rendelet alapján)

 

36/2020.(XI.19.) önkormányzati rendelet az önkormányzati tulajdonú, nem lakáscélú helyiségek bérletérõl és használatáról szóló 3/2003.(I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

 37/2020.(XI.19.) önkormányzati rendelet Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésérõl szóló 2/2020.(III.02.) önkormányzati rendelet módosításáról

-Indokolás

 

 2041/2020.(XI.20.) számú határozat (Kanizsa Újság megjelenésével kapcsolatos módosítások elfogadása)

 

 2042/2020.(XI.20.) számú határozat (villamos energia adásvételi keretszerzõdés 1. számú módosításának jóváhagyása)

 

2043/2020.(XI.23.) számú határozat (Autodesk AutoCAD-including specialized toolsets szoftverelõfizetés 1 évre történõ megújítása, HunForg program szoftverkövetés 1 évvel történõ meghosszabbítása)

 

2044/2020.(XI.23.) számú határozat (Nagykanizsa, Vásárcsarnok parkolóján átvezetõ út tervezési munkáira vonatkozó ajánlatkérési dokumentáció elfogadása, az ajánlattevõ személyének kiválasztása)

 

2045/2020.(XI.24.) számú határozat (Szociális dologzók számára a helyi tömegközlekedési eszközök használatának díjmentessé tétele)

 

2046/2020.(XI.24.) számú határozat (köztemetés elrendelése)