40/2020. (III. 20.) számú határozat (alpolgármester választás)

41-45/2020. (III. 20.) számú határozatok (tanácsnokok visszahívása)

7/2020. (III. 20.) önkormányzati rendelet Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése Szervezeti és Mûködési Szabályzata módosításáról szóló 100/2011. (XII. 23.) önkorm. rendelet módosításáról

8/2020. (III. 23.) önkormányzati rendelet a fizetõ parkolóhelyek mûködtetésérõl és igénybevételérõl szóló 64/2012. (XI. 30.) önkorm. rendelet módosításáról

9/2020. (III. 27.) önkormányzati rendelet az önkormányzati tulajdonú, nem lakáscélú helyiségek bérletérõl és használatáról szóló 3/2003. (I. 29.) önkorm. rendelet módosításáról

10/2020. (III. 30.) önkormányzati rendelet az önkormányzati tulajdonú, nem lakáscélú helyiségek bérletérõl és használatáról szóló 3/2003. (I. 29.) önkorm. rendelet módosításáról

11/2020. (III. 31.) önkormányzati rendelet Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésérõl szóló 2/2020. (III. 02.) önkorm. rendelet módosításáról

46/2020. (III. 31.) számú határozat (2020. évi víziközmû fejlesztési terv)

47/2020. (III. 31.) számú határozat (2020. évi közbeszerzési terv)

48/2020. (III. 31.) számú határozat (intézményi fûtésrendszerekkel kapcsolatos döntés)

49/2020. (III. 31.) számú határozat (I. számú vegyes fogorvosi körzet mûködtetése)

50/2020. (III. 31.) számú határozat (oktatási intézmények alapdokumentumai módosításának véleményezése)

51/2020. (III. 31.) számú határozat (Zöld város - Zöld Nagykanizsa projekt)