Elnök:
Dr. Károlyi Attila

Képviselõ tagok:
Bodó László
Dr. Fodor Csaba
Dr. Schauta Marcell
Radics Bálint

Külsõs tagok:
Orbán László
Táborfi Károly
Vágvölgyiné Dr. Szõllõsi Edit
Meghívó Jegyzőkönyv

Javasolt napirendi pont:

 1. Javaslat önálló költségvetési szervek létrehozására (írásban)

Elõadók: Bagarus Ágnes osztályvezetõ, Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

 

Meghívó Jegyzőkönyv

Javasolt napirendi pontok:

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város jelképeirõl és azok használatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására (írásban)

Elõadó: Magyar-Stróbl Krisztina csoportvezetõ

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város és településrészei névhasználatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására (írásban)

Elõadó: Magyar-Stróbl Krisztina csoportvezetõ

 

 1. Javaslat az építményadóról szóló 104/2011. (XII.23.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Somogyi Ottó csoportvezetõ

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város vállalkozás-támogató programjáról szóló 78/2011. (VII.11.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Somogyi Ottó csoportvezetõ

(Az elõterjesztés a TVI véleményének megérkezését követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a környezetvédelem helyi szabályairól és a közösségi együttélés alapvetõ szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeirõl szóló önkormányzati rendeletek módosítására (írásban)

Elõadó: Dr. Borka Beáta csoportvezetõ

 

 1. Javaslat a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítására és a Bursa Hungarica Felsõoktatási szociális ösztöndíj folyósításának szabályairól szóló 27/2020. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 

 

 1. Javaslat önálló költségvetési szervek létrehozására (írásban)

Elõadók: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

                          Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020-2024 évekre szóló gazdasági programjának, fejlesztési tervének felülvizsgálatára (írásban)

Elõadó: Horváth Jácint bizottsági elnök

(Az elõterjesztés késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat halgazdálkodási jog haszonbérbe adására (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a népkonyhai szolgáltatás biztosításával kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 

 1. Javaslat a Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft. tevékenységi köreinek bõvítésére, az ezzel kapcsolatos dokumentumok módosítására (írásban)

Elõadó: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Önkormányzati szerzõdések, megállapodások (írásban)

12.1.Vállalkozási szerzõdés-Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft.

12.2.Támogatási szerzõdés-Cantare 97. Alapítvány

12.3.Egyezségi megállapodás-NKVG Zrt., Kisfaludy u. 14. társasház, Csengery u. 33/C. társasház

12.4.Adásvételi szerzõdés-Paragi Barnabás Nk. Külterület 0209 hrsz.

Elõadók: a szerzõdések készítõi

 

Zárt ülés:

 

 1. Javaslat önkormányzati intézmények magasabb vezetõi álláspályázatának elbírálására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívottak: Pályázók

Kiegészítés-Jegyzõkönyvek

Meghívó Jegyzőkönyv

Zárt ülés:

 1. Javaslat a Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft. és a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. által kötött egyes szerzõdések felülvizsgálatára (írásban)

Elõadó: Dr. Károlyi Attila bizottsági elnök

Meghívottak:    Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ, Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft.

Zakó László vezérigazgató, Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt.

Kurucz Attila ügyvezetõ, Pannonconsult Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft.

1. melléklet

2. melléklet

 

Meghívón kívüli napirendek:

Nyílt ülés

Önkormányzati szerzõdések, megállapodások (írásban)

1.Támogatási szerzõdés 2. sz. módosítása-Kanizsa Felsõoktatásáért Alapítvány

2. Termékértékesítési szerzõdés-Agro Boy Kft.

Elõadók: a szerzõdések készítõi

 

Zárt ülés

Javaslat Nagykanizsa város címerhasználatának engedélyezésére (írásban)

Elõadó: Magyar-Stróbl Krisztina szervezési csoportvezetõ

 

 

Meghívó Jegyzőkönyv

Javasolt napirendi pont:

 1. Az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságokkal kapcsolatos egyes döntések meghozatala (írásban)

Elõadó: Horváth Jácint önkormányzati képviselõ

Meghívott: Szirtes Balázs ügyvezetõ

 

Meghívón kívüli napirend

Zárt ülés:

2. Önkormányzati szerzõdések, megállapodások (írásban)

Elõadók: a szerzõdések készítõi

Meghívó Jegyzőkönyv

Javasolt napirendi pontok:

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 100/2011.(XII.23.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Dr. Termecz Marianna aljegyzõ

 

 1. Javaslat az „Élettér” Állat- és Természetvédõ Egyesület ivartalanítási akciójának támogatására (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

Meghívott: Varga Károlyné elnök (info@eletter-kanizsa.hu)

 

 1. Javaslat Kapronca-Kõrös Megyei Önkormányzat, Horvát Köztársaság és Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejövõ együttmûködés elõkészítésével és megvalósításával kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat önálló költségvetési szervek létrehozására (írásban)

Elõadó: Dr. Fodor Csaba önkormányzati képviselõ

(Az elõterjesztés késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Jelentés a bianco szerzõdések alkalmazásának gyakorlatáról (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

 

Javaslat zárt ülésre:

 1. Javaslat nem lakáscélú bérlemény ingyenes használatba adására (írásban)

Elõadó: Zakó László vezérigazgató

 

Zárt ülés:

 1. Önkormányzati szerzõdések, megállapodások (írásban)

Elõadók: a szerzõdések készítõi

Meghívó

Zárt ülés:

 1. Javaslat névhasználat tárgyában döntéshozatalra (írásban)

Elõadó: Magyar-Stróbl Krisztina szervezési csoportvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Önkormányzati szerzõdések, megállapodások (írásban)

Elõadók: a szerzõdések készítõi

Meghívó

Zárt ülés:

 1. Javaslat a Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft. és a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. által kötött egyes szerzõdések felülvizsgálatára (írásban)

Elõadó: Dr. Károlyi Attila bizottsági elnök

Meghívottak: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ, Zakó László vezérigazgató

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Önkormányzati szerzõdések, megállapodások (írásban)

Elõadók: a szerzõdések készítõi

(Az elõterjesztések további egyeztetést követõen késõbb kerülnek feltöltésre a városi honlapra.)

Meghívó

Javaslat zárt ülés tartására:

 1. Javaslat az autóbusszal végzett helyi közösségi közlekedés közszolgáltatás tárgyában meghirdetett pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

 

Zárt ülés:

 1. 2019-1.3.1-KK-2019-00015 „Körforgásos gazdasági alapokon nyugvó fenntarthatósági kompetencia központ létrehozása a Pannon Egyetemen” címû pályázati projekthez kapcsolódó megállapodás elõkészítése (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

Meghívottak: Dr. Tóth-Kaszás Nikoletta kampuszigazgató (Pannon Egyetem), Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ (Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft.)

Meghívó Jegyzőkönyv

Javasolt napirendi pontok:

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 100/2011.(XII.23.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Dr. Károlyi Attila önkormányzati képviselõ

Módosító javaslat

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésérõl szóló 2/2020.(III.02.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

 

 1. Javaslat az építményadóról szóló 104/2011.(XII.23.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Somogyi Ottó csoportvezetõ

 

 1. Javaslat a Bursa Hungarica Felsõoktatási szociális ösztöndíj folyósításának szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására és a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához történõ csatlakozásra (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérõl szóló 10/2019.(V.31.) önkormányzati rendelet, valamint a településszerkezeti terv módosítására (írásban)

Elõadó: Gilincsek Gábor városi fõépítész

 

 1. Javaslat a 046/9 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásával kapcsolatos döntés meghozatalára (írásban)

Elõadó: Gilincsek Gábor városi fõépítész

 

 1. Javaslat a Nagykanizsai Regionális Szennyvíztársulás Társulási Megállapodásának módosítására (írásban)

Elõadó: Dr. Termecz Marianna aljegyzõ

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020-2024 évekre szóló gazdasági programjának, fejlesztési tervének felülvizsgálatára (írásban)

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

 

 1. Javaslat a 2020. évi Város Napja rendezvénnyel kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

Meghívott: Horváth István elnök

 

 1. Javaslat kulturális intézmények alapító okiratainak módosítására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívottak: Czupi Gyula igazgató (czupigyula@nagykar.hu), Kovácsné Mikola Mária igazgató (hsmk.nk@kanizsaikultura.hu), Száraz Csilla igazgató (szcsilla.muzeum@gmail.hu)

 

 1. Javaslat a Kapronca-Kõrös Megyei Önkormányzat, Horvát Köztársaság és Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejövõ együttmûködés elõkészítésével és megvalósításával kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

(Az elõterjesztés a Városfejlesztõ Kft. adatszolgáltatását követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a helyközi autóbuszjáratokkal végzett helyi közszolgáltatással kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

Meghívottak: Németh Tamás helyi közszolgáltatás vezetõ (Volánbusz Zrt.), Borbélyné dr. Szabó Ágnes fõosztályvezetõ (ITM)

 

Meghívóban nem szereplõ napirend:

Polgármesteri tájékoztató (írásban) - Tájékoztató a fontosabb intézkedésekrõl, eseményekrõl

2. pont - Beszámoló a polgármester Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás társulási tanácsában végzett 2019. évi munkájáról

17. pont - Javaslat az Interreg Europe Rural Growth (PG 100142 kódszámú) projekt 2. számú projektmenedzsment szerzõdés módosításának aláírására

Elõadó: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

 

Javaslat zárt ülés tartására:

Meghívóban nem szereplõ napirend:

Javaslat "Nagykanizsa" város névhasználatának engedélyezésére (írásban)

Elõadó: Magyar-Stróbl Krisztina szervezési csoportvezetõ

 

 1. Javaslat az autóbusszal végzett helyi közösségi közlekedés közszolgáltatás tárgyában meghirdetett pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a 8800 Nagykanizsa, Csengery utca 2. szám alatti ingatlanban található nem lakás bérlemény határozatlan idõre történõ közvetlen bérbeadásához szükséges döntés meghozatalára (írásban)

Elõadó: Zakó László vezérigazgató

 

Zárt ülés:

 1. 2019-1.3.1-KK-2019-00015 „Körforgásos gazdasági alapokon nyugvó fenntarthatósági kompetencia központ létrehozása a Pannon Egyetemen” címû pályázati projekthez kapcsolódó megállapodás elõkészítése (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

Meghívott: Dr. Tóth-Kaszás Nikoletta kampuszigazgató

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Önkormányzati szerzõdések, megállapodások (írásban)

Elõadók: a szerzõdések készítõi

 

 1. Javaslat a Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft. és a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. által kötött egyes szerzõdések felülvizsgálatára (írásban)

Elõadó: Dr. Károlyi Attila bizottsági elnök

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 

Meghívó

Zárt ülés:

 

 1. Önkormányzati szerzõdések, megállapodások (írásban)

Elõadók: a szerzõdések készítõi

Meghívó

Zárt ülés:

 

 1. Önkormányzati szerzõdések, megállapodások (írásban)

Elõadók: a szerzõdések készítõi

Meghívó

Zárt ülés:

 

 1. Önkormányzati szerzõdések, megállapodások (írásban)

Elõadók: a szerzõdések készítõi

Meghívó Jegyzőkönyv

Javasolt napirendi pontok:

 1. Javaslat az I. számú fogorvosi körzet átadására (írásban)

Elõadó: Stimeczné dr. György Bernadette intézményvezetõ

Meghívott: Dr. Pallag Ferenc László fogorvos (dr.ferencpallag@gmail.com)

 

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban) – 1. számú kiegészítés
 • 1. pont – Javaslat Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulása Társulási Megállapodásának módosítására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 

 

Zárt ülés:

 1. Önkormányzati szerzõdések, megállapodások (írásban)

Elõadók: a szerzõdések készítõi

Meghívó

Zárt ülés:

 

 1. Önkormányzati szerzõdések, megállapodások (írásban)

Elõadók: a szerzõdések készítõi

Meghívó Jegyzőkönyv

Javasolt napirendi pontok:

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 100/2011.(XII.23.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Dr. Termecz Marianna aljegyzõ

 

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban) – Tájékoztató a fontosabb intézkedésekrõl, eseményekrõl
 • 2. pont - Beszámoló a polgármester Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás társulási tanácsában végzett 2019. évi munkájáról
 • 8. pont - Nagykanizsai 3500 hrsz-ú, 8800 Nagykanizsa, Csengery u. 49. szám alatti ingatlan ingyenes használatba adása a Kanizsa Uszoda Kft. részére
 • 9. pont - Javaslat az „Élettér” Állat- és Természetvédõ Egyesülettel kötött gyepmesteri feladat-ellátási szerzõdés II. számú módosítására
 • 10. pont - Javaslat Nagykanizsa M.J.V. Önkormányzatának tulajdonában lévõ ingatlan Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság részére történõ ingyenes használatba adásának engedélyezésére
 • 15. pont - Javaslat a Nagykanizsa-Netta-Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltetõ Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátására
 • 18. pont - Javaslat a „Változtass az Energián – és Energia a Változáshoz: Önkormányzatok, Helyi Közösségek a Klímaigazságosságért” c. projektmenedzsment szerzõdés módosítására

Elõadók: Polai György irodavezetõ, Tárnok Ferenc csoportvezetõ, Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos, Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

3. Kiegészítés (Felügyelõ Bizottsági Határozat) - Javaslat a Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft. 2020. évi Közszolgáltatási Szerzõdésének jóváhagyására (írásban)

Elõadó: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

4. Kiegészítés - Javaslat az autóbusszal végzett helyi közösségi közlekedés menetrendjének módosításával kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

Meghívó Jegyzőkönyv

Javasolt napirendi pontok:

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 100/2011.(XII.23.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Dr. Termecz Marianna aljegyzõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési gazdálkodásáról (írásban)

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

 

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi összevont (konszolidált) beszámolója (írásban)

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi maradványának felosztására és Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésérõl szóló 2/2020.(III.02.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének a fizetõ parkolóhelyek mûködtetésérõl és igénybevételérõl szóló 64/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

 

 1. Javaslat a Bálits Károly Vívóterem korszerûsítésével kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban) - BIZALMAS!

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Tájékoztató az óvodai beiratkozásokról, javaslat ingatlan hasznosítására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 

 1. Javaslat önkormányzati intézmények magasabb vezetõi álláspályázatainak kiírására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 

 1. Javaslat bölcsõdei ellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerzõdés megkötésére Fûzvölgy Község Önkormányzatával (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 

 1. Javaslat a Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft. 2020. évi Közszolgáltatási Szerzõdésének jóváhagyására (írásban)

Elõadó: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

 

 1. Javaslat a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül „TOP-6.2.1-19-NA1-2019-00001” számú és „Bölcsõdei férõhelyek kialakítása, bõvítése Nagykanizsán” címû projekthez tartozó projektmenedzsment (lebonyolítói) szerzõdésének aláírására (írásban)

Elõadó: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

 

 1. Javaslat a volt nagykanizsai Dunántúli Kõolajipari Gépgyár üzemi területén lévõ mûalkotások és egyéb közterekre elhelyezhetõ mûtárgyak városi tulajdonba vételére (írásban)

Elõadó: dr. Károlyi Attila önkormányzati képviselõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város bûnügyi, közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzetérõl (írásban)

Elõadó: Berke László r. ezredes, rendõrségi fõtanácsos, kapitányságvezetõ

 

 1. Beszámoló a Nagykanizsai Rendõrkapitányságon üzemeltetett, a Nagykanizsa Megyei Jogú Város térfigyelõ kamerarendszere mûködtetésének 2020. I. félévi tapasztalatairól (írásban)

Elõadó: Berke László r. ezredes, rendõrségi fõtanácsos, kapitányságvezetõ

 

 1. Tájékoztató a Nagykanizsai Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2019. évi tevékenységérõl (írásban)

Elõadó: Dobos István tû. alezredes, tûzoltósági tanácsos, kirendeltségvezetõ

 

 1. Beszámoló a Nagykanizsai Hivatásos Tûzoltóság 2019. évi tevékenységérõl (írásban)

Elõadó: Kómár Ferenc tû. alezredes, tûzoltóparancsnok

 

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban) – Tájékoztató a fontosabb intézkedésekrõl, eseményekrõl
 • 2. pont - Beszámoló a polgármester Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás társulási tanácsában végzett 2019. évi munkájáról
 • 8. pont - Nagykanizsai 3500 hrsz-ú, 8800 Nagykanizsa, Csengery u. 49. szám alatti ingatlan ingyenes használatba adása a Kanizsa Uszoda Kft. részére
 • 9. pont - Javaslat az „Élettér” Állat- és Természetvédõ Egyesülettel kötött gyepmesteri feladat-ellátási szerzõdés II. számú módosítására
 • 10. pont - Javaslat Nagykanizsa M.J.V. Önkormányzatának tulajdonában lévõ ingatlan Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság részére történõ ingyenes használatba adásának engedélyezésére
 • 12. pont - Nagykanizsa Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött együttmûködési megállapodás felülvizsgálata

Elõadók: Dr. Termecz Marianna aljegyzõ, Tárnok Ferenc csoportvezetõ, Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 MEGHÍVÓBAN NEM SZEREPLÕ NAPIREND:

Javaslat az autóbusszal végzett helyi közösségi közlekedés menetrendjének módosításával kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

 

Javaslat zárt ülésre:

 1. Javaslat ipari parki ingatlanokra vonatkozó elõvásárlási jog alapításával kapcsolatos döntés meghozatalára (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

 

 1. Javaslat az Attila utcában található közterület értékesítésével kapcsolatos döntés meghozatalára (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

 

 

Zárt ülésre:

 1. Javaslat Nagykanizsa város címerhasználatának engedélyezésére (írásban)

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Önkormányzati szerzõdések, megállapodások (írásban)

Elõadók: a szerzõdések készítõi

 

 1. A Balaton Nyomda Kft-vel megkötött megbízási szerzõdés ügyiratának áttekintése (írásban)

Elõadó: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ, Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft.

 

Meghívó

Zárt ülés:

 

 1. Önkormányzati szerzõdések, megállapodások (írásban)

Elõadó: a szerzõdés készítõje

Meghívó Jegyzőkönyv

Javasolt napirendi pontok:

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésérõl szóló 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

 

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2020. évi költségvetése (írásban)

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

1. sz. kiegészítés-Független könyvvizsgálói jelentés

 

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 100/2011.(XII.23.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Dr. Termecz Marianna aljegyzõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a költségvetési intézményeknél folyó étkeztetés élelmezési nyersanyagnormáiról és a térítési díjak megállapításának módjáról szóló 39/2012.(VIII.23.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása Társulási Megállapodása módosításának elfogadására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 

 1. Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi külkapcsolati tervének végrehajtásáról és a 2015-2019. közötti évek külkapcsolatairól, valamint javaslat a 2020-2024 közötti idõszakra és a 2020. évi nemzetközi kapcsolatainak tervére (írásban)

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a 0611/104 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásával kapcsolatos döntés meghozatalára (írásban)

Elõadó: Gilincsek Gábor városi fõépítész

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a Giro d’Italia 2020 nagykanizsai befutójával kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Tájékoztatás a polgármester és az önkormányzati képviselõk vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítésérõl (írásban)

Elõadó: Dr. Termecz Marianna aljegyzõ, kabinetvezetõ

 

 MEGHÍVÓBAN NEM SZEREPLÕ NAPIREND:

Javaslat a Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosítására (írásban)

Elõadó: Szirtes Balázs ügyvezetõ

Javaslat a vagyonnyilatkozatok kezelésének rendjérõl szóló szabályzat elfogadására (írásban)

Elõadó: Dr. Termecz Marianna aljegyzõ, jegyzõi kabinet vezetõje

Javaslat egyes önkormányzati rendeletek módosítására és egyéb döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Dr. Fodor Csaba önkormányzati képviselõ, tanácsnok

 

Zárt ülés:

 1. Önkormányzati szerzõdések, megállapodások (írásban)

Elõadók: a szerzõdések készítõi

Meghívó Jegyzőkönyv

Javasolt napirendi pontok:

 1. Javaslat alpolgármester választására és díjazás megállapítására (írásban)

Elõadó: Dr. Termecz Marianna aljegyzõ, kabinetvezetõ

 

 1. Javaslat Társulási Megállapodások módosításának elfogadására és egyéb, társulásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Dr. Termecz Marianna aljegyzõ, Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 

 1. Javaslat a központi orvosi ügyeleti ellátás biztosításával kapcsolatos döntések meghozatalára, díjainak emelésére (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Stimeczné Dr. György Bernadette intézményvezetõ

 

 1. Javaslat a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

Meghívott: Tar Mihály ügyvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020-2024. közötti idõszakra és a 2020. évi nemzetközi kapcsolatainak tervére (írásban)

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

 

Meghívóban nem szereplõ napirend:

Javaslat a jegyzõi építésügyi feladatok átvételével kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Dr. Termecz Marianna aljegyzõ

 

Javaslat zárt ülés tartására:

 1. Javaslat a nagykanizsai 125 hrsz-ú Lékay Gyula utca közlekedési területként nem hasznosított földrészleteinek cseréjére és értékesítésére (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

 

 1. Javaslat a nagykanizsai 052/28 hrsz-ú szántó hasznosítására (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

Zárt ülés:

 1. Javaslat a Halis István Városi Könyvtár magasabb vezetõi álláspályázatának elbírálására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívottak: Pályázók

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított kitüntetések adományozására (írásban)

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

 

 1. Tájékoztató a folyamatban lévõ, valamint a 2019. évben lezárult perekrõl (írásban)

Elõadó: Dr. Termecz Marianna aljegyzõ

Meghívottak: Szabó István vezérigazgató, Zakó László vezérigazgató

 

 1. Önkormányzati szerzõdések, megállapodások (írásban)

Elõadók: a szerzõdések készítõi