Meghívó

Javasolt napirendi pontok:

 1. Javaslat az Ügyrendi, Jogi és Közrendi Bizottság ügyrendjének elfogadására (írásban)

Elõadó: Dr. Károlyi Attila elnök

(Az elõterjesztés további egyezetetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 100/2011.(XII.23.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Dr. Termecz Marianna aljegyzõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésérõl szóló 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének a hulladékgazdálkodásról szóló 34/2013.(VI.28.) önkormányzati rendeletének módosítására (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

Meghívott: Áfra Barnabás ügyvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének 2020. évi munkatervére (írásban)

Elõadó: Dr. Termecz Marianna aljegyzõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a Zrínyi u. 31. szám alatt található volt Piért raktár térítésmentes használatára vonatkozó jogviszony meghosszabbítására (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

Meghívott: Szabó István vezérigazgató

 

 

Javaslat zárt ülés tartására:

 1. Javaslat a nagykanizsai 6043 hrsz-ú közterület és a 7341 hrsz-ú közút egy részének értékesítésére (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

 

 

 1. Javaslat a Csónakázó-tó halgazdálkodási jogának haszonbérlete tárgyában hozott 2017. évi közgyûlési döntés felülvizsgálatára (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

Meghívott: Németh László elnök

(Az elõterjesztés az egyesülettel történõ egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a nagykanizsai 1355 hrsz-ú közterület (Rozgonyi utca) egy részének értékesítésére (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

Meghívott: Konkoly László közös képviselõ

 

 

Zárt ülés:

 1. Javaslat alpolgármester választására és díjazása megállapítására (írásban)

Elõadó: Dr. Termecz Marianna aljegyzõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat önkormányzati bizottságok nem képviselõ tagjainak megválasztására (írásban)

Elõadó: Dr. Termecz Marianna aljegyzõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat behajthatatlan követelések elengedésére (írásban)

Elõadó: Dr. Termecz Marianna aljegyzõ

Meghívott: Száraz Csilla igazgató

 

 1. Önkormányzati szerzõdések, megállapodások (írásban)

Elõadók: a szerzõdések készítõi

Meghívó Jegyzőkönyv

Zárt ülés:

 1. Javaslat Nagykanizsai Ipari-, és Gazdaságfejlesztési Ügynökség Korlátolt Felelõsségû Társaság alapításához szükséges döntések meghozatalára (írásban)

Kiegészítés-nyilatkozatok

Elõadó: Rodekné Hederics Erika ügyvezetõ

 

 1. Javaslat a Nagykanizsai Sport Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelõsségû Társaság alapításához szükséges döntések meghozatalára (írásban)

Kiegészítés-Nyilatkozatok

Elõadó: Rodekné Hederics Erika ügyvezetõ

 

 1. Önkormányzati szerzõdések, megállapodások (írásban)

Elõadók: a szerzõdések készítõi

 

 

Javasolt napirendi pontok:

 1. Javaslat az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 35/2010.(XI.04.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

Meghívott: Rodekné Hederics Erika ügyvezetõ

 

 1. Javaslat az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-vel kötött közszolgáltatási szerzõdés I. számú módosítására (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

Meghívott: Papp László vezérigazgató

Meghívó Jegyzőkönyv

Javasolt napirendi pontok:

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésérõl szóló 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

 

 1. Javaslat az önkormányzat nemzetközi kapcsolatairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására (írásban)

Elõadó: Magyar-Stróbl Krisztina csoportvezetõ

 

 1. Javaslat az önkormányzat saját halottjává nyilvánítás szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására (írásban)

Elõadó: Magyar-Stróbl Krisztina csoportvezetõ

 

 1. Javaslat a településkép védelmérõl szóló 28/2017. (IX. 05.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Gilincsek Gábor városi fõépítész

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 100/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Dr. Termecz Marianna aljegyzõ, kabinetvezetõ

 

 1. Javaslat az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezésérõl szóló önkormányzati rendelet megalkotására (írásban)

Elõadó: Dr. Termecz Marianna aljegyzõ. kabinetvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat az önkormányzati bérlakásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Bilicz Csaba vezérigazgató

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének az önkormányzati biztos kirendelésérõl szóló 27/2011. (IV. 13.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kulturális Koncepciója (2019- 2024) elfogadására, valamint az önkormányzat közmûvelõdési feladatairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására (írásban)

Kiegészítés: Kivonat Nagykanizsa MJV Horvát Nemzetiségi Önkormányzata 2019. augusztus 23-i nyílt ülésének jegyzõkönyvébõl

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosítására (írásban)

Elõadó: Dr. Termecz Marianna aljegyzõ, kabinetvezetõ

 

 1. Javaslat a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására (írásban)

Elõadó: Dr. Termecz Marianna aljegyzõ, kabinetvezetõ

 

 1. Javaslat Halis István Városi Könyvtár magasabb vezetõi pályázatának kiírására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban) ­– Tájékoztató a fontosabb intézkedésekrõl, eseményekrõl
  • „13. „Nagykanizsa” névhasználat engedélyének visszavonása” 40-41. oldal

Elõadó: Magyar-Stróbl Krisztina csoportvezetõ

 

 

Javaslat zárt ülés tartására:

 

 1. Javaslat a nagykanizsai 0441/2 hrsz-ú árok értékesítésére (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

 

 

Zárt ülés:

 

 1. Javaslat a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztására (írásban)

Elõadó: Dr. Termecz Marianna aljegyzõ, kabinetvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Önkormányzati szerzõdések, megállapodások (írásban)

Elõadók: a szerzõdések készítõi

 

Meghívóban nem szereplõ napirend

Javaslat "Nagykanizsáért" megjelölés névhasználatának megvonására és megtiltására (írásban)

Elõadók: Dr. Borka Beáta Marianna csoportvezetõ, Magyar-Stróbl Krisztina csoportvezetõ

Meghívó Jegyzőkönyv

Javasolt napirendi pontok:

 1. Javaslat a víziközmûre történõ utólagos csatlakozás mûszaki és pénzügyi feltételeirõl, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendõ hozzájárulás mértékérõl szóló önkormányzati rendelet megalkotására (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

 

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban) – Tájékoztató a fontosabb intézkedésekrõl, eseményekrõl
 • 2. pont – Javaslat a X. számú felnõtt háziorvosi praxis mûködtetési feltételeinek módosítására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 

Zárt ülés:

 1. Javaslat a Halis István Városi Könyvtár magasabb vezetõi álláspályázatának elbírálására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívottak: Pályázók

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított kitüntetések adományozására (írásban)

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Önkormányzati szerzõdések, megállapodások (írásban)

Elõadók: a szerzõdések készítõi

Meghívó Jegyzőkönyv

Javasolt napirendi pontok:

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város új településszerkezeti tervének jóváhagyására és Helyi Építési Szabályzatának megalkotására (írásban)

Elõadó: Gilincsek Gábor városi fõépítész

 

 1. Polgármesteri tájékoztató 1. számú kiegészítés (írásban)
 • „Projektmenedzsment KEHOP-1.2.1-18-2018-00015 Éghajlatváltozással kapcsolatos stratégiaalkotás és szemléletformálás Nagykanizsán” szerzõdés aláírása (írásban)

Elõadó: Rodekné Hederics Erika ügyvezetõ

 • Több ellátásért felelõs tulajdonából álló víziközmû-rendszerre nézve fennálló üzemeltetési jogviszonyok egy szerzõdésbe foglalásáról szóló „Egybefoglalt bérleti és üzemeltetési szerzõdés” megnevezésû megállapodás (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland jogtanácsos

 

Zárt ülés:

 1. Önkormányzati szerzõdések, megállapodások (írásban)

Elõadók: a szerzõdések készítõi

 

Meghívó Jegyzőkönyv

Javasolt napirendi pontok:

 1. Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetési gazdálkodásáról (írásban)

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

Meghívott: Szita László könyvvizsgáló

 

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi összevont (konszolidált) beszámolója (írásban)

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

Meghívott: Szita László könyvvizsgáló

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi maradványának felosztására és Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésérõl szóló 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

Meghívott: Szita László könyvvizsgáló

 

 1. Javaslat az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 35/2010.(XI.04.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérõl szóló 29/2017.(IX.05.) önkormányzati rendelet, valamint a településszerkezeti terv módosítására (írásban)

Elõadó: Gilincsek Gábor városi fõépítész

(Az elõterjesztés az állami fõépítész véleményének megérkezését követõen kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a közutak nem közlekedési célú igénybevételérõl és a közterületek felbontásáról szóló 71/2011.(IV.29.) számú önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 

 1. Tájékoztató az óvodai beiratkozásokról, javaslat a 2019/2020-as nevelési évben indítható csoportszámok jóváhagyására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Dr. Némethné Kovács Edit óvodavezetõ

 

 1. Javaslat a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezetével ellátási szerzõdés megkötésére (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívottak: Dr. Baracskai Józsefné igazgató, Szõlõsi Márta Piroska területi vezetõ

 

 1. Javaslat a térfigyelõ kamerarendszer 2019. évi fejlesztésével kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

Meghívott: Berke László r. ezredes, rendõrségi fõtanácsos, kapitányságvezetõ

 

 1. Javaslat a 2018. évi személyszállítási közszolgáltatási tevékenységrõl szóló összevont jelentés elfogadására és a közzététellel kapcsolatos döntések meghozatalára (ÉNYKK Zrt.) (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

Meghívott: Papp László vezérigazgató

 

 1. Tájékoztató a Nagykanizsai Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2018. évi tevékenységérõl (írásban)

Elõadó: Dobos István tû. alezredes, tûzoltósági tanácsos, kirendeltségvezetõ

 

 1. Beszámoló a Nagykanizsai Hivatásos Tûzoltóság 2018. évi tevékenységérõl (írásban)

Elõadó: Kómár Ferenc tû. alezredes, tûzoltóparancsnok

 

 

Javaslat zárt ülés tartására:

 1. Javaslat a 1136/5 hrsz-ú, közterület ingatlan értékesítésével kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 Kiegészítés

 

Meghívóban nem szereplõ napirend:

Beszámoló a Netta-Pannonia Kft. és a Viridis-Pannonia Nonprofit Kft. 2018. évi tevékenységérõl, a 2018. évi mérlegbeszámoló és a 2019. évi üzleti tervének jóváhagyása (írásban)

Elõadó: Áfra Barnabás ügyvezetõ (Viridis-Pannonia Nonprofit Kft.)

Meghívott: Kurucz Attila könyvvizsgáló

 

Zárt ülés:

 1. Önkormányzati szerzõdések, megállapodások (írásban)

Elõadók: a szerzõdések készítõi

Meghívó Jegyzőkönyv

Javasolt napirendi pontok:

 1. Javaslat a Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft. Ügyvezetõjének 2019. évi prémiumfeladatának meghatározására (írásban)

Elõadó: Rodekné Hederics Erika ügyvezetõ

 Kiegészítés

 1. Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. Felügyelõ Bizottságának Ügyrendje (írásban)

Elõadó: Bilicz Csaba vezérigazgató

 

Meghívón kívüli napirend

Javaslat a Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft. 2019. évi Közszolgáltatási Szerzõdésének jóváhagyására (írásban)

Elõadó: Rodekné Hederics Erika ügyvezetõ

 

Javaslat zárt ülés tartására:

 1. Beszámoló a Netta-Pannonia Kft. és a Futurus-Pannonia Nonprofit Kft. 2018. évi tevékenységérõl, a mérlegbeszámolók jóváhagyása és a Netta-Pannonia Kft., Futurus-Pannonia Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének jóváhagyása (írásban)

Elõadó: Áfra Barnabás ügyvezetõ

Meghívott: Kurucz Attila könyvvizsgáló

 

 1. Beszámoló a Nagykanizsa-Netta-Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltetõ Korlátolt Felelõsségû Társaság 2018. évi tevékenységérõl, a mérlegbeszámoló jóváhagyása és a Társaság 2019. évi Üzleti Tervének jóváhagyása (írásban)

Elõadó: Szabó Norbert ügyvezetõ

Meghívott: Kurucz Attila könyvvizsgáló

 

Zárt ülés:

 1. Javaslat bírósági ülnökök megválasztására (írásban)

Elõadó: Dr. Termecz Marianna aljegyzõ

 

 1. Javaslat a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztására (írásban)

Elõadó: Dr. Termecz Marianna aljegyzõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Önkormányzati szerzõdések, megállapodások (írásban)

Elõadók: a szerzõdések készítõi

Meghívó Jegyzőkönyv

Javasolt napirendi pontok:

 1. Javaslat a szociális szolgáltatásokról és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló 10/2005.(III.7.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Kiegészítés

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívottak: Koller Jutka igazgató, Böröndi Ágnes intézményvezetõ, Dr. Kaszás Gizella igazgató

 

 1. Javaslat az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 35/2010.(XI.04.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

 

 1. Javaslat a közterületek és közterület jellegû területek használatáról szóló 31/2016.(X.06.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Fitos István vezérigazgató

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet megszüntetésével kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Dr. Termecz Marianna aljegyzõ

Meghívottak: Bilicz Csaba vezérigazgató, Horváth István igazgató

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat Halis István Városi Könyvtár magasabb vezetõi pályázatának kiírására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Czupi Gyula igazgató

 

 1. Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város bûnügyi, közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzetérõl (írásban)

Elõadó: Berke László r. ezredes, rendõrségi fõtanácsos, kapitányságvezetõ

 

 1. Polgármesteri tájékoztató-Tájékoztató a fontosabb intézkedésekrõl, eseményekrõl (írásban)
 • 2. pont: Beszámoló a polgármester Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás társulási tanácsában végzett 2018. évi munkájáról (írásban) – elõterjesztés 1. sz. melléklete

 

Meghívón kívüli napirend:

Javaslat a Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft. 2019. évi Üzleti Tervének elfogadására (írásban)

Elõadó: Rodekné Hederics Erika ügyvezetõ

 

Javaslat zárt ülés tartására:

 1. Javaslat a Sugár u. 30. sz. alatti ingatlan értékesítésére (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

 

 1. Javaslat a nagykanizsai 4062 hrsz-ú ingatlan értékesítésére (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

 

 1. Javaslat a Bartók B. u. 1. sz. alatti lakóház-ingatlan versenytárgyaláson történõ értékesítésére (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

Meghívott: Bilicz Csaba vezérigazgató

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 

Zárt ülés:

 1. Javaslat a X. számú felnõtt háziorvosi körzet átadására (írásban)

Elõadó: Stimeczné Dr. György Bernadette intézményvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb került feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Önkormányzati szerzõdések, megállapodások (írásban)

Elõadók: a szerzõdések készítõi

Meghívó Jegyzőkönyv

Javasolt napirendi pontok:

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésérõl szóló 6/2018.(II.16.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

 

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2019. évi költségvetése (írásban)
 2. Kiegészítés-Független könyvvizsgálói jelentés

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

Meghívott: Szita és Társai Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 100/2011.(XII.23.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Dr. Termecz Marianna aljegyzõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a NaGESZ-szal kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Kiegészítés - 1. sz. melléklet

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

Meghívottak: Bilicz Csaba vezérigazgató, Horváth István igazgató

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Tájékoztatás az önkormányzati képviselõk vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítésérõl (írásban)

Elõadó: Dr. Termecz Marianna aljegyzõ, kabinetvezetõ

 

Zárt ülés:

 1. Önkormányzati szerzõdések, megállapodások (írásban)

Elõadók: a szerzõdések készítõi

Meghívó Jegyzőkönyv

Javasolt napirendi pontok:

 1. Javaslat a Kanizsai Kulturális Központ magasabb vezetõi álláspályázatának elbírálására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Pályázó

 

 1. Javaslat a Halis István Városi Könyvtár magasabb vezetõi álláspályázatának elbírálására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Pályázó

 

 1. Javaslat a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal között I. típusú Vámudvar üzemeltetése tárgyában létrejött jogviszony folytatására (írásban)

Elõadó: Bilicz Csaba vezérigazgató

 

 1. Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi külkapcsolati tervének végrehajtásáról és javaslat a 2019. évi külkapcsolati tervre (írásban)

Elõadó: Magyar-Stróbl Krisztina csoportvezetõ

 

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban) – Tájékoztató a fontosabb intézkedésekrõl, eseményekrõl – 7.pont – Polgármester szabadságának ütemezése

Elõadó: Dr. Termecz Marianna aljegyzõ, Jegyzõi Kabinet vezetõje

 1. számú kiegészítés-Polgármesteri tájékoztatóhoz-A nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttmûködési megállapodások felülvizsgálata Elõadó: Dr. Termecz Marianna aljegyzõ

 

 Meghívóban nem szereplõ napirend:

Önálló képviselõi indítvány-Javaslat a munka törvénykönyvének módosításával kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Gábris Jácint önkormányzati képviselõ

 

Zárt ülés:

6. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított kitüntetések adományozására (írásban)

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

 

 7. Javaslat a Thúry György Múzeum magasabb vezetõi álláspályázatának elbírálására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívottak: Pályázók

 8. Tájékoztató a folyamatban lévõ, valamint a 2018. évben lezárult perekrõl (írásban)

Elõadó: Dr. Termecz Marianna aljegyzõ

 9. Önkormányzati szerzõdések, megállapodások (írásban)

Elõadók: a szerzõdések készítõi