Elnök:
Gábris Jácint

Képviselõ tagok:
Bizzer András
Dénes Sándor
Dr. Károlyi Attila
Gondi Zoltán

Külsõs tagok:
Balogh Tünde
Kiss György
Polai József
Meghívó

Javasolt napirendi pont:

Nyílt ülés:

 

 1. Javaslat önálló költségvetési szervek létrehozására (írásban)

Elõadók: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

               Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

 

Meghívó

Javasolt napirendi pontok:

Nyílt ülés:

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város jelképeirõl és azok használatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására (írásban)

Elõadó: Magyar-Stróbl Krisztina csoportvezetõ

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város és településrészei névhasználatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására (írásban)

Elõadó: Magyar-Stróbl Krisztina csoportvezetõ

 

 1. Javaslat önálló költségvetési szervek létrehozására (írásban)

Elõadók: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

               Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020-2024 évekre szóló gazdasági programjának, fejlesztési tervének felülvizsgálatára (írásban)

Elõadó: Horváth Jácint bizottsági elnök

(Az elõterjesztés késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a Tungsram-SE Nagykanizsa kézilabda egyesület támogatására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Farkas Tibor elnök

 

 1. Javaslat a Cinema Nagykanizsát üzemeltetõ Cinenouvo Kft. támogatására (írásban)

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

 

 1. Javaslat halgazdálkodási jog haszonbérbe adására (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a Csónakázó tónál található lovaspályával kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Bodó László önkormányzati képviselõ

 

 1. Javaslat a 2021/2022-es tanévre vonatkozó általános iskolai körzethatárok megállapításra (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Magyar Ferenc igazgató

 

 1. Javaslat a "Civil- és sportszervezetek támogatása” elõirányzat terhére történõ támogatás adására (írásban)

Elõadó: Magyar-Stróbl Krisztina csoportvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat polgárõr egyesületek támogatására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 

 MEGHÍVÓBAN NEM SZEREPLÕ NAPIREND

Javaslat a Football Club Nagykanizsa támogatására (írásban)

 

Zárt ülés:

 

 1. Javaslat a „Nagykanizsa fejlõdéséért” felsõoktatási ösztöndíj támogatás elbírálása (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 

 1. Javaslat szakképzési ösztöndíj támogatás elbírálására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 

 1. Javaslat szakképzési ösztöndíjjal kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

Meghívó Jegyzőkönyv

Javasolt napirendi pontok:

Nyílt ülés:

 

 1. Javaslat Cantare 97. Alapítvány támogatására (írásban)

Elõadó: Magyar-Strobl Krisztina csoportvezetõ

 

 1. Javaslat Települési Értéktárba történõ felvételre (írásban)

Elõadó: Magyar-Strobl Krisztina csoportvezetõ

Meghívott: Kámánné Szép Terézia igazgató

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat az önkormányzat és önkormányzati intézmények által szervezett események programtervezetének elfogadására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 

JAVASLAT ZÁRT ÜLÉS TARTÁSÁRA:

 1. Javaslat a Szakképzési Ösztöndíj odaítélésével kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban) (BIZALMAS)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

(Az elõterjesztés a Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara véleménye megküldése után kerül feltöltésre a városi honlapra)

 

 

Meghívó

Javasolt napirendi pontok:

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésérõl szóló 2/2020. (III.02.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

 

 1. Javaslat idõsügyi klubok 2020. évi támogatására (írásban)

Elõadó: Magyar-Strobl Krisztina csoportvezetõ

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020-2024 évekre szóló gazdasági programjának, fejlesztési tervének felülvizsgálatára (írásban)

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

 

 1. Javaslat kulturális intézmények alapító okiratainak módosítására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívottak: Czupi Gyula igazgató

                     Kovácsné Mikola Mária igazgató

                     Száraz Csilla igazgató

 

 1. Beszámoló a Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulása 2019. évi feladatellátásáról, a Társulás mûködésérõl, a Társulási Tanács munkájáról, a közösen fenntartott intézmény tevékenységérõl (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Dr. Némethné Kovács Edit intézményvezetõ

 

 

 1. Javaslat a Halis István Városi Könyvtár 2020. évi munkatervének elfogadására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Czupi Gyula igazgató

 

 1. Javaslat a Thúry György Múzeum 2020. évi munkatervének elfogadására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Száraz Csilla igazgató

 

 

 1. Javaslat a Kanizsai Kulturális Központ 2020. évi munkatervének elfogadására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Kovácsné Mikola Mária igazgató

 

 1. Javaslat Szakképzési Ösztöndíj 2019/2020. tanév II. féléves összegének módosítására (írásban) BIZALMAS

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 

 1. Javaslat a "Civil- és sportszervezetek támogatása” elõirányzat terhére történõ támogatás adományozására

Elõadó: Magyar-Strobl Krisztina csoportvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 MEGHÍVÓBAN NEM SZEREPLÕ:

Javaslat a FC Nagykanizsa Kft. támogatására

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Láncos Attila ügyvezetõ

Zárt ülés:

 

 1. Javaslat a kollégiumi férõhely pályázat elbírálására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

Meghívó Jegyzőkönyv

 

Javasolt napirendi pontok:

Nyílt ülés:

 

 1. Javaslat a Kanizsa Vízilabda Kft. támogatására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ        

Meghívott: Balázs László ügyvezetõ

 

 1. Javaslat a Kanizsa Sörgyár Sportegyesület támogatására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Jakabfi Imre elnök          

 

 1. Javaslat „Civil- és sportszervezetek támogatása” elõirányzat terhére történõ támogatás adományozására (írásban)

Elõadó: Magyar-Stróbl Krisztina polgármesteri szervezési csoportvezetõ

 

 1. Javaslat a Kanizsa Futsal Sportszervezõ Kft. támogatására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Horváth Tamás elnök

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 

 

Meghívó Jegyzőkönyv

Javasolt napirendi pontok:

 1. Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési gazdálkodásáról (írásban)

     Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

     Meghívott: Szita László könyvvizsgáló

 2. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi összevont (konszolidált) beszámolója (írásban)

     Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

     Meghívott: Szita László könyvvizsgáló

 3. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi maradványának felosztására és Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésérõl szóló 2/2020. (III.02.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

     Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

 4. Javaslat a Bálits Károly Vívóterem korszerûsítésével kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)  BIZALMAS

     Elõadó: dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

     (Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 5. Tájékoztató az óvodai beiratkozásról, javaslat ingatlan hasznosítására (írásban)

     Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

     Meghívott: Dr. Némethné Kovács Edit intézményvezetõ

 6. Javaslat a Kanizsa Vízilabda Kft. támogatására (írásban)

     Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

     Meghívott: Balázs László ügyvezetõ

     (Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 7. Javaslat a volt nagykanizsai Dunántúli Kõolajipari Gépgyár üzemi területén lévõ mûalkotások és egyéb közterekre elhelyezhetõ mûtárgyak városi tulajdonba vételére (írásban)

     Elõadó: dr. Károlyi Attila önkormányzati képviselõ

     (Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 8. Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2019. évi sportéletérõl (írásban)

     Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 9. Javaslat a Balatonmáriafürdõi Gyermek- és Ifjúsági Tábor és a nyári napközis tábor (Zöldtábor) 2020. évi mûködésére (írásban)

     Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 10. Javaslat a "Civil- és sportszervezetek támogatása elõirányzat terhére történõ támogatás adományozására” (írásban)

     Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

 

 

Meghívó

Javasolt napirendi pontok:

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésérõl szóló 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

 2. Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2020. évi költségvetése (írásban)

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

1. SZ. KIEGÉSZÍTÉS - Független könyvvizsgálói jelentés

 3. Javaslat a költségvetési intézményeknél folyó étkeztetés élelmezési nyersanyagnormáiról és a térítési díjak megállapításának módjáról szóló 39/2012. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 4. Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi külkapcsolati tervének végrehajtásáról és a 2015-2019. közötti évek külkapcsolatairól, valamint javaslat a 2020-2024 közötti idõszakra és a 2020. évi nemzetközi kapcsolatainak tervére (írásban)

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 5. Javaslat Giro d’Italia 2020 nagykanizsai befutójával kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 6. Javaslat az önkormányzati szakképzési ösztöndíj rendelet alapján hiányszakmák véleményezésére (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

MEGHÍVÓBAN NEM SZEREPLÕ NAPIREND:

Javaslat egyes önkormányzati rendeletek módosítására és egyéb döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Dr. Fodor Csaba önkormányzati képviselõ, tanácsnok

Javaslat a "Millenniumi Sétakert turisztikai fejlesztése" címû egyedi támogatási kérelem benyújtására (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

Meghívó Jegyzőkönyv

Javasolt napirendi pont:

 

 1. Javaslat "Civil szervezetek által szervezett városi jelentõségû programok támogatása" elõirányzat terhére történõ támogatások nyújtására (írásban)

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

Meghívott: Kámánné Szép Terézia intézményvezetõ

 

MEGHÍVÓBAN NEM SZEREPLÕ ELÕTERJESZTÉS:

1. számú kiegészítés a "Polgármesteri tájékoztatóhoz" címû napirendi ponthoz (írásban)

(FELVETETNI NYÍLT ÜLÉSRE)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

A  "Javaslat a nagykanizsai velodrommal (kerékpáros edzõcsarnok) kapcsolatos döntések meghozatalára" címû napirendi ponthoz (írásban)

(FELVETETNI NYÍLT ÜLÉSRE)

II. KIEGÉSZÍTÉS

III. KIEGÉSZÍTÉS

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

Meghívó Jegyzőkönyv

Javasolt napirendi pontok:

 

 1. Javaslat a nagykanizsai velodrommal (kerékpáros edzõcsarnok) kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

MELLÉKLET

Kiegészítés I.

Kiegészítés II.

 Kiegészítés III.

 1. Javaslat a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

Meghívott: Tar Mihály ügyvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a 2020. évi Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztivál megrendezésére (írásban)

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

 

 1. Javaslat a „Kulturális infrastruktúra fejlesztése Nagykanizsán, a kulturális szolgáltatások fejlesztésével” címû pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

Meghívott: Hella Ferenc lelkipásztor Református Egyházközség, HACSuNK munkaszervezet

vezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a 2020/21-es nevelési év tervezésére, az óvodai beiratkozások idõpontjának meghatározására, körzethatárok kialakítására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: dr. Némethné Kovács Edit intézményvezetõ

 

 1. Beszámoló a Thúry György Múzeum 2019. évi tevékenységérõl (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Száraz Csilla igazgató

 

 1. Beszámoló a Kanizsai Kulturális Központ 2019. évi tevékenységérõl (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Kovácsné Mikola Mária igazgató

 

 1. Beszámoló a Halis István Városi Könyvtár 2019. évi tevékenységérõl (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Czupi Gyula igazgató

 

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)

- Javaslat a Középtávú Ifjúságpolitikai Koncepcióhoz kapcsolódó 2020. évi Cselekvési terv elfogadására

-   Beszámoló testvér-települési pályázat benyújtásáról

- Javaslat a 2020/2021-es tanévre vonatkozó általános iskolai körzethatárainak, valamint a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény mûködési körzetének megállapítására

- Javaslat a Halis István Városi Könyvtár álláshelyszámának meghatározására

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020-2024. közötti idõszakra és a 2020. évi nemzetközi kapcsolatainak tervére (írásban)

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

 

 1. Javaslat "Civil szervezetek által szervezett városi jelentõségû programok támogatása" elõirányzat terhére történõ támogatások nyújtására (írásban)

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

 

 

Zárt ülés:

 

 1. Javaslat a Halis István Városi Könyvtár magasabb vezetõi álláspályázatának elbírálására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívottak: Pályázók

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított kitüntetések adományozására (írásban)

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ