Elnök:
Dr. Schauta Marcell

Képviselõ tagok:
Berta Krisztián
Gábris Jácint
Gondi Zoltán
Tóth Nándor

Külsõs tagok:
Teleki László
Merencsicsné Vida Szilvia
Vittmanné Bánhegyi Teréz
Meghívó Jegyzőkönyv

 

Javasolt napirendi pontok:

  

Nyílt ülés:

  1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésérõl szóló 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

 Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

  2. Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2020. évi költségvetése (írásban)

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

1. sz. kiegészítés - Független könyvvizsgálói jelentés

3. Javaslat a költségvetési intézményeknél folyó étkeztetés élelmezési nyersanyagnormáiról és a térítési díjak megállapításának módjáról szóló 39/2012. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 (Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

4.   Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi külkapcsolati tervének végrehajtásáról és a 2015-2019. közötti évek külkapcsolatairól, valamint javaslat a 2020-2024 közötti idõszakra és a 2020. évi nemzetközi kapcsolatainak tervére (írásban)

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 5. Javaslat üres önkormányzati bérlakások pályázatra történõ kiírására (írásban)

          Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

          Meghívott: Zakó László vezérigazgató

     (Az elõterjesztés további egyeztetést követõen  késõbb  kerül  feltöltésre  a  városi    honlapra.)

Meghívóban nem szereplõ napirend

Javaslat egyes önkormányzati rendeletek módosítására és egyéb döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Dr. Fodor Csaba önkormányzati képviselõ, tanácsnok

Javaslat a TOP-6.9.1-15-NA1-2016-00001 számú "Együtt Ligetvárosért!" elnevezésû projekthez kapcsolódó szakmai és pénzügyi beszámoló megismerésére és tudomásul vételére (írásban)

Elõadó: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

Zárt ülés:

   6. Javaslat   önkormányzati   bérlakások bérleti jogának szociális, és költség alapon történõ   elnyerésére (írásban)

         Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

         Meghívott: Zakó László vezérigazgató

     (Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

  7. Javaslat   a   Garzonházban  lévõ  önkormányzati  bérlakás bérleti   jogának  elnyerésére   (írásban)

         Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

         Meghívott: Zakó László vezérigazgató

         (Az   elõterjesztés   további     egyeztetést    követõen   késõbb   kerül feltöltésre   a   városi honlapra.)

   8.  Javaslat   a   Nagykanizsa,   Kodály   Z.  u.  10.  szám     alatti    nyugdíjasházban     lévõ   üres  önkormányzati bérlakás bérlõjének kijelölésére (írásban)

         Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

         Meghívott: Zakó László vezérigazgató

         (Az elõterjesztés    további    egyeztetést   követõen   késõbb   kerül   feltöltésre   a   városi honlapra.)

 

 A meghívóban nem szereplõ napirend:

Javaslat egyéb lakásügyek elbírálására

Meghívó Jegyzőkönyv

Javasolt napirendi pontok:

 

 

  1. Javaslat  a    központi     orvosi   ügyeleti   ellátás   biztosításával   kapcsolatos   döntések     

        meghozatalára, díjainak emelésére (írásban)

      Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

      Meghívott: Stimeczné Dr. György Bernadette intézményvezetõ

 

  1. Javaslat önkormányzati tulajdonú  bérlakásra   határozott   idejû szerzõdés   megkötésére        

       (írásban)

    Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

    Meghívott: Zakó László vezérigazgató

 

  1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020-2024. közötti idõszakra  

      és a 2020. évi nemzetközi kapcsolatainak tervére (írásban)

    Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

 

  1. Polgármesteri tájékoztató:

     - Javaslat     a       bölcsõde      nyári       nyitvatartásának      rendjérõl     és   a   bölcsõdei  

       jelentkezések idõpontjáról (írásban)

       Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 

     - Javaslat   a   Nagykanizsai   Egyesített   Szociális   Intézmény   Idõsek   Klubja II.   8800  

       Nagykanizsa Corvin u. 1/A. szám alatti intézményegység megszûntetésére (írásban)

       Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

       Meghívott: Koller Jutka igazgató

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

Zárt ülés:

 

  1. Javaslat Nagykanizsa  Megyei   Jogú  Város Önkormányzata által  alapított kitüntetések

    adományozására (írásban)

    Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

 

  1. Javaslat Bursa Hungarica B típusú ösztöndíjasok felülvizsgálatának elbírálására (írásban)

     Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 

  1. Javaslat egyéb lakásügyek elbírálására (írásban)

    Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

    Meghívott: Zakó László vezérigazgató