Elnök:
Dr. Schauta Marcell

Képviselõ tagok:
Berta Krisztián
Gábris Jácint
Gondi Zoltán
Tóth Nándor

Külsõs tagok:
Teleki László
Merencsicsné Vida Szilvia
Vittmanné Bánhegyi Teréz
Meghívó

Javasolt napirendi pontok:

Nyílt ülés:

 1. Javaslat a környezetvédelem helyi szabályairól és a közösségi együttélés alapvetõ szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeirõl szóló önkormányzati rendeletek módosítására (írásban)

Elõadó: Dr. Borka Beáta csoportvezetõ

 

 1. Javaslat a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítására és a Bursa Hungarica Felsõoktatási szociális ösztöndíj folyósításának szabályairól szóló 27/2020. (VIII. 28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére (írásban)

Elõadó Bagarus Ágnes osztályvezetõ  

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020-2024 évekre szóló gazdasági programjának, fejlesztési tervének felülvizsgálatára (írásban)

Elõadó: Horváth Jácint bizottsági elnök

(Az elõterjesztés késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete által biztosított ellátások 2021. évi szolgáltatási díjának meghatározására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívottak: dr. Baracskai Józsefné igazgató

                      Szõlõsi Márta Piroska területi vezetõ

 

 1. Javaslat a népkonyhai szolgáltatás biztosításával kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 

 1. Javaslat a 2020. évi egészségvédelmi és szociális keret felosztására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 

 MEGHÍVÓBAN NEM SZEREPLÕ:

Javaslat az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében a "Tisztítsuk meg az országot" projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

 

"A KEHOP-1.2.1-18-2018-00015 Éghajlatváltozással kapcsolatos stratégiaalkotás és szemléletformálás Nagykanizsán" c. projektben elkészült helyi klímastratégia egyeztetési szintû verziójának véleményezése (írásban)

Elõadó:Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

 

Javaslat járványvédelmi intézkedések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Dr. Schauta Marcell bizottsági elnök

 

 

Zárt ülés:

 

 1. Javaslat önkormányzati intézmények magasabb vezetõi álláspályázatainak elbírálására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívottak: Pályázók

 KIEGÉSZÍTÉS

 1. Javaslat a Garzonházban lévõ önkormányzati bérlakás bérleti jogának elnyerésére (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Zakó László vezérigazgató

 

 1. Javaslat a Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10. szám alatti nyugdíjasházban lévõ üres önkormányzati bérlakások bérlõinek kijelölésére

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Zakó László vezérigazgató

 

 1. Javaslat egyéb lakásügyek elbírálására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott. Zakó László vezérigazgató

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat lakbértámogatással kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívó Jegyzőkönyv

Javasolt napirendi pontok:

Nyílt ülés:

 1. Javaslat járványügyi intézkedés meghozatalára (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 KIEGÉSZÍTÉS

Zárt ülés:

2. Javaslat önkormányzati bérlakások bérleti jogának szociális, és költség alapon történõ elnyerésére (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Zakó László vezérigazgató

3. Javaslat a Garzonházban lévõ önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésrére (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Zakó László vezérigazgató

 4. Javaslat egyéb lakásügyek elbírálására (írásban)

 Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

  Meghívott: Zakó László vezérigazgató

 5. Javaslat rendkívüli települési támogatás különös méltánylást érdemlõ helyzetre  tekintettel történõ megállapítására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 6. Javaslat lakbértámogatással kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

 Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ                                

Meghívó Jegyzőkönyv

Javasolt napirendi pontok:

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésérõl szóló 2/2020. (III.02.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

 

 1. Javaslat a Bursa Hungarica Felsõoktatási szociális ösztöndíj folyósításának szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására és a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához történõ csatlakozásra (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020-2024 évekre szóló gazdasági programjának, fejlesztési tervének felülvizsgálatára (írásban)

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

 

 1. Javaslat önkormányzati bérlakás bérlõjének kijelölésére (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Zakó László vezérigazgató

 

 1. Javaslat a Nagykanizsai Egyesített Bölcsõde Szakmai Programjának módosítására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Böröndi Ágnes intézményvezetõ

 

 1. Javaslat a TOP-6.9.1-15-NA1-2016-00001 számú „Együtt Ligetvárosért!” elnevezésû projekthez kapcsolódó pénzügyi beszámoló megismerésére és tudomásul vételére (írásban)

Elõadó: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

 MEGHÍVÓBAN NEM SZEREPLÕ:

Javaslat üres önkormányzati bérlakások pályázatra történõ kiírására

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Zakó László vezérigazgató

 

Zárt ülés:

 

 1. Fellebbezés (írásban)

  Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 

 1. Javaslat egyéb lakásügyek elbírálására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Zakó László vezérigazgató

 

 1. Javaslat lakbértámogatással kapcsolatos döntés meghozatalára (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 

Meghívó Jegyzőkönyv

 

Javasolt napirendi pontok:

Nyílt ülés:

 

 1. Javaslat az Egészségügyi Alapellátási Intézmény dolgozói részére egyszeri rendkívüli juttatás biztosítására (írásban)

Elõadó: Dr. Schauta Marcell elnök

Meghívott: Stimeczné dr. György Bernadette intézményvezetõ

 2.Javaslat az I. számú fogorvosi körzet átadására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Sitmeczné Dr. György Bernadette intézményvezetõ

                    Pallag Ferenc László fogorvos

 3.Beszámoló a Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása 2019. évi feladatellátásáról, a Társulás mûködésérõl, a Társulási Tanács munkájáról, a közösen fenntartott intézmény tevékenységérõl (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Koller Jutka intézményvezetõ

 

 

Zárt ülés:

 1. Javaslat lakbértámogatással kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

       Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívó Jegyzőkönyv

 

Javasolt napirendi pontok:

  

Nyílt ülés:

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésérõl szóló 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

 Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

  2. Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2020. évi költségvetése (írásban)

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

1. sz. kiegészítés - Független könyvvizsgálói jelentés

3. Javaslat a költségvetési intézményeknél folyó étkeztetés élelmezési nyersanyagnormáiról és a térítési díjak megállapításának módjáról szóló 39/2012. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 (Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

4.   Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi külkapcsolati tervének végrehajtásáról és a 2015-2019. közötti évek külkapcsolatairól, valamint javaslat a 2020-2024 közötti idõszakra és a 2020. évi nemzetközi kapcsolatainak tervére (írásban)

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 5. Javaslat üres önkormányzati bérlakások pályázatra történõ kiírására (írásban)

          Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

          Meghívott: Zakó László vezérigazgató

     (Az elõterjesztés további egyeztetést követõen  késõbb  kerül  feltöltésre  a  városi    honlapra.)

Meghívóban nem szereplõ napirend

Javaslat egyes önkormányzati rendeletek módosítására és egyéb döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Dr. Fodor Csaba önkormányzati képviselõ, tanácsnok

Javaslat a TOP-6.9.1-15-NA1-2016-00001 számú "Együtt Ligetvárosért!" elnevezésû projekthez kapcsolódó szakmai és pénzügyi beszámoló megismerésére és tudomásul vételére (írásban)

Elõadó: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

Zárt ülés:

   6. Javaslat   önkormányzati   bérlakások bérleti jogának szociális, és költség alapon történõ   elnyerésére (írásban)

         Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

         Meghívott: Zakó László vezérigazgató

     (Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

  7. Javaslat   a   Garzonházban  lévõ  önkormányzati  bérlakás bérleti   jogának  elnyerésére   (írásban)

         Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

         Meghívott: Zakó László vezérigazgató

         (Az   elõterjesztés   további     egyeztetést    követõen   késõbb   kerül feltöltésre   a   városi honlapra.)

   8.  Javaslat   a   Nagykanizsa,   Kodály   Z.  u.  10.  szám     alatti    nyugdíjasházban     lévõ   üres  önkormányzati bérlakás bérlõjének kijelölésére (írásban)

         Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

         Meghívott: Zakó László vezérigazgató

         (Az elõterjesztés    további    egyeztetést   követõen   késõbb   kerül   feltöltésre   a   városi honlapra.)

 

 A meghívóban nem szereplõ napirend:

Javaslat egyéb lakásügyek elbírálására

Meghívó Jegyzőkönyv

Javasolt napirendi pontok:

 

 1. Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetési gazdálkodásáról (írásban)

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

Meghívott: Szita László könyvvizsgáló

 2. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi összevont (konszolidált) beszámolója (írásban)

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

Meghívott: Szita László könyvvizsgáló

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi maradványának felosztására és Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésérõl szóló 2/2020. (III.02.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

       Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

 4. Javaslat önkormányzati intézmények magasabb vezetõi álláspályázatainak kiírására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

5. Javaslat bölcsõdei ellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerzõdés megkötésére Fûzvölgy Község Önkormányzatával (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Schmidt István polgármester

 6.Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti intézmények 2020.évi - törvényességi és szakmai - fenntartói ellenõrzéséhez készült ellenõrzési terv elfogadására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

7. Beszámoló a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti intézmények 2019. évi fenntartói ellenõrzésérõl (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztáylvezetõ

Meghívottak: Böröndi Ágnes intézményvezetõ 

 Dr. Kaszás Kocijancic Gizella igazgató

 Koller Jutka intézményvezetõ

 8. Beszámoló az Egészségügyi Alapellátási Intézmény 2019. évi munkájáról (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Stimeczné Dr. György Bernadette intézményvezetõ

9. Beszámoló a Völgy Alapítvány ellátási szerzõdés szerinti, a pszichiátriai betegek közösségi és nappali ellátására vonatkozó 2019. évi tevékenységérõl (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Marketti Judit ügyvezetõ titkár

10. Beszámoló a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesületnek az ellátási szerzõdés szerinti családi bölcsõde és szenvedélybetegek közösségi ellátása biztosítására vonatkozó 2019. évi tevékenységérõl (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívottak: Madarászné Kele Márta szakmai vezetõ

   Leposa Gáborné szolgálatvezetõ

 11. Beszámoló a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezetének 2019. évi nagykanizsai tevékenységérõl (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Szõlõsi Márta területi vezetõ

12. Beszámoló a Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ 2019. évi tevékenységérõl (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Dr. Kaszás Kocijancic Gizella igazgató

13. Beszámoló a Nagykanizsai Egyesített Bölcsõde 2019. évi tevékenységérõl (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Böröndi Ágnes intézményvezetõ 

 14. Polgármesteri tájékoztató (írásban)

- Beszámoló a Mozgáskorlátozottak Nagykanizsai Városi Egyesületének 2019. évi tevékenységrõl (írásban)

 - Beszámoló a Nagykanizsai Kábítószerügyi Egyeztetõ Fórum 2019. évi munkájáról (írásban)

 - A Nagykanizsai Egyesített Bölcsõde nyári nyitvatartási rendjének módosítása (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

   (Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 1. Javaslat üres önkormányzati bérlakások pályázatra történõ kiírására (írásban)

            Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

            Meghívott: Zakó László vezérigazgató

      (Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

Zárt ülés:

 

 1. Javaslat önkormányzati bérlakások  bérleti   jogának   szociális, és   költség alapon   történõ     

       elnyerésére (írásban)

       Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ   

       Meghívott: Zakó László vezérigazgató

  (Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 

 1. Javaslat a Garzonházban lévõ önkormányzati bérlakás bérleti jogának elnyerésére

              (írásban)

       Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

       Meghívott: Zakó László vezérigazgató

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 

Meghívó Jegyzőkönyv

Javasolt napirendi pontok:

 

 

 1. Javaslat  a    központi     orvosi   ügyeleti   ellátás   biztosításával   kapcsolatos   döntések     

        meghozatalára, díjainak emelésére (írásban)

      Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

      Meghívott: Stimeczné Dr. György Bernadette intézményvezetõ

 

 1. Javaslat önkormányzati tulajdonú  bérlakásra   határozott   idejû szerzõdés   megkötésére        

       (írásban)

    Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

    Meghívott: Zakó László vezérigazgató

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020-2024. közötti idõszakra  

      és a 2020. évi nemzetközi kapcsolatainak tervére (írásban)

    Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

 

 1. Polgármesteri tájékoztató:

     - Javaslat     a       bölcsõde      nyári       nyitvatartásának      rendjérõl     és   a   bölcsõdei  

       jelentkezések idõpontjáról (írásban)

       Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 

     - Javaslat   a   Nagykanizsai   Egyesített   Szociális   Intézmény   Idõsek   Klubja II.   8800  

       Nagykanizsa Corvin u. 1/A. szám alatti intézményegység megszûntetésére (írásban)

       Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

       Meghívott: Koller Jutka igazgató

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

Zárt ülés:

 

 1. Javaslat Nagykanizsa  Megyei   Jogú  Város Önkormányzata által  alapított kitüntetések

    adományozására (írásban)

    Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

 

 1. Javaslat Bursa Hungarica B típusú ösztöndíjasok felülvizsgálatának elbírálására (írásban)

     Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 

 1. Javaslat egyéb lakásügyek elbírálására (írásban)

    Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

    Meghívott: Zakó László vezérigazgató