Elnök:
Dr. Schauta Marcell

Képviselõ tagok:
Berta Krisztián
Gábris Jácint
Gondi Zoltán
Tóth Nándor

Külsõs tagok:
Teleki László
Merencsicsné Vida Szilvia
Vittmanné Bánhegyi Teréz
Meghívó

Javasolt napirendi pontok:

 

 

  1. Javaslat  a    központi     orvosi   ügyeleti   ellátás   biztosításával   kapcsolatos   döntések     

        meghozatalára, díjainak emelésére (írásban)

      Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

      Meghívott: Stimeczné Dr. György Bernadette intézményvezetõ

 

  1. Javaslat önkormányzati tulajdonú  bérlakásra   határozott   idejû szerzõdés   megkötésére        

       (írásban)

    Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

    Meghívott: Zakó László vezérigazgató

 

  1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020-2024. közötti idõszakra  

      és a 2020. évi nemzetközi kapcsolatainak tervére (írásban)

    Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

 

  1. Polgármesteri tájékoztató:

     - Javaslat     a       bölcsõde      nyári       nyitvatartásának      rendjérõl     és   a   bölcsõdei  

       jelentkezések idõpontjáról (írásban)

       Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 

     - Javaslat   a   Nagykanizsai   Egyesített   Szociális   Intézmény   Idõsek   Klubja II.   8800  

       Nagykanizsa Corvin u. 1/A. szám alatti intézményegység megszûntetésére (írásban)

       Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

       Meghívott: Koller Jutka igazgató

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

Zárt ülés:

 

  1. Javaslat Nagykanizsa  Megyei   Jogú  Város Önkormányzata által  alapított kitüntetések

    adományozására (írásban)

    Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

 

  1. Javaslat Bursa Hungarica B típusú ösztöndíjasok felülvizsgálatának elbírálására (írásban)

     Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 

  1. Javaslat egyéb lakásügyek elbírálására (írásban)

    Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

    Meghívott: Zakó László vezérigazgató