NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE  ÁLTAL ALAPÍTOTT  KITÜNTETÉSEK ADOMÁNYOZÁSA 

 

Benyújtási határidõ: 2020. JANUÁR 10. 

 

Tájékoztatjuk a lakosságot és a társadalmi szervezeteket, hogy városunk közgyûlése 2020-ban is adományoz kitüntetõ címeket és díjakat. Önkormányzatunk ilyen módon is kifejezi a város megbecsülését azok iránt, akik:

  • a város fejlesztésében kiemelkedõen munkálkodtak, tudományos, mûvészeti, szakmai munkásságuk során maradandót alkottak,
  • tevékenységükkel a város gazdaságának, kultúrájának fejlõdését, az itt élõk életkörülményeinek javítását szolgálták,
  • kiemelkedõ helyi közéleti tevékenységet végeztek,
  • tevékenységükkel Nagykanizsa város hazai és nemzetközi hírnevét öregbítették, kiemelkedõen támogatták a nemzetiségek kultúrájának fejlõdését, életkörülményeik javítását.

Mindezek elismerésére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése a következõ kitüntetéseket alapította:

- „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára" kitüntetõ cím,

- „Nagykanizsa Városért" kitüntetõ cím,

- „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere" kitüntetõ cím, 

A kitüntetések adományozásának részletes feltételeit a 36/2017.(X.30.) számú önkormányzati rendelet tartalmazza, mely megtekinthetõ a Polgármesteri Hivatalban és az önkormányzat honlapján (www.nagykanizsa.hu/onkormanyzat/rendeletek).

  • A „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára” kitüntetõ címre a közgyûlés tagjai, bizottságai, nagykanizsai székhelyû intézmények, nagykanizsai székhellyel bejegyzett civil szervezetek, szakmai szövetségek, érdekképviseleti szervek, és nagykanizsai egyházi szervezetek tehetnek javaslatot.
  • A „Nagykanizsa Városért” és „Nagykanizsa Megyei Jogú Város Címere” kitüntetõ címek odaítélésére az elõbbiek mellett javaslatot tehetnek a nemzetiségi önkormányzatok és magánszemélyek is. 

Kérem a javaslattételre jogosultakat, hogy kitüntetési javaslataikat a Polgármesteri Hivatal  portáján átvehetõ, valamint az önkormányzat honlapjáról (/www.nagykanizsa.hu/Polgármesteri hivatal/eugyintezes letölthetõ nyomtatványok, egyéb nyomtatványok) letölthetõ ûrlapon, részletes indoklással legkésõbb 2020. január 10-ig nyújtsák be Balogh László polgármesternek címezve. (Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala  8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.)

Kérem, javaslataikat az indokolásokkal egyidejûleg lehetõség szerint World fájlban, e-mailen is küldjék meg a strobl.krisztina@nagykanizsa.hu címre. 

 

Archívum (2020)

Felhívás

Ûrlap