Meghívó

Javasolt napirendi pontok:

 

 1. Javaslat a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ügyrendjének elfogadására (írásban)

Elõadó: Horváth Jácint elnök

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 2.Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésérõl szóló 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

 3.Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének 2020. évi munkatervére (írásban)

Elõadó: Dr. Termecz Marianna aljegyzõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 4.Javaslat a Zrínyi u. 31. szám alatt található volt Piért raktár térítésmentes használatára vonatkozó jogviszony meghosszabbítására (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland jogtanácsos

Meghívott: Szabó István vezérigazgató

 5.Javaslat a gazdasági társaságok vezetõ tisztségviselõi részére kitûzött prémium követelmény teljesítésének kiértékelésére (írásban)

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

(Az elõterjesztés a gazdasági társaságok adatszolgáltatását követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 6. Polgármesteri tájékoztató (írásban)

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

(Tekintettel a 2019. decemberi soros közgyûlés elõterjesztéseinek kiküldési határideje és a 2019. novemberi közgyûlések idõpontja közötti rövid határidõre, valamint az ott meghozott döntések végrehajtási határidejére az elõterjesztés további elõkészítést igényel, ezért késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 1. Tájékoztató Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál a 2017. évi költségvetés és beszámoló ellenõrzése tárgyában végzett pénzügyi ellenõrzésrõl (írásban) (csak bizottsági elõterjesztés)

Elõadó: Szõlõsiné Törõcsik Cecília belsõ ellenõr

 8.Tájékoztató a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatánál végzett pénzügyi ellenõrzésrõl (írásban) (csak bizottsági elõterjesztés)

Elõadó: Szõlõsiné Törõcsik Cecília belsõ ellenõr

 9. Tájékoztató a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzatánál végzett pénzügyi ellenõrzésrõl (írásban) (csak bizottsági elõterjesztés)

Elõadó: Szõlõsiné Törõcsik Cecília belsõ ellenõr

 10.Tájékoztató a Nagykanizsai Egyesített Bölcsõdét érintõ utóellenõrzésrõl (írásban) (csak bizottsági elõterjesztés)

Elõadó: Szõlõsiné Törõcsik Cecília belsõ ellenõr

 11. Tájékoztató a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. teljesítmény ellenõrzésérõl (írásban) (csak bizottsági elõterjesztés)

Elõadó: Osváth Sándorné belsõ ellenõr

 12. Tájékoztató a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2018. évi céljelleggel nyújtott támogatások elszámolásának szabályszerûségi ellenõrzésérõl (Kulturális Keret) (írásban) (csak Bizottsági elõterjesztés)

Elõadó: Osváth Sándorné belsõ ellenõr

 13. Tájékoztató a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata pénzügyi ellenõrzésérõl (2018. évi költségvetés és beszámoló) (írásban) (csak bizottsági elõterjesztés)

Elõadó: Osváth Sándorné belsõ ellenõr

 14. Tájékoztató a Futurus-Pannoniai Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. szabályszerûségi ellenõrzésérõl (írásban) (csak bizottsági elõterjesztés)

Elõadó: Osváth Sándorné belsõ ellenõr

 15.Egyebek

 

 Javaslat zárt ülésre:

 1. Javaslat a nagykanizsai 6043 hrsz-ú közterület és a 7341 hrsz-ú közút egy részének értékesítésére (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland jogtanácsos

 17. Javaslat a Csónakázó-tó halgazdálkodási jogának haszonbérlete tárgyában hozott 2017. évi közgyûlési döntés felülvizsgálatára (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland jogtanácsos

Meghívott: Németh László elnök

(Az elõterjesztés az egyesülettel történõ egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 18. Javaslat a nagykanizsai 1355 hrsz-ú közterület (Rozgonyi utca) egy részének értékesítésére (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland jogtanácsos

Meghívott: Konkoly László közös képviselõ

 19. Javaslat a Nagykanizsa-Netta-Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltetõ Korlátolt Felelõsségû Társaság folyószámlahitelének meghosszabbításával kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

Meghívott: Szabó Norbert ügyvezetõ

Zárt ülés:

 20. Javaslat önkormányzati bizottságok nem képviselõ tagjainak megválasztására (írásban)

Elõadó: Dr. Termecz Marianna aljegyzõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 21. Javaslat behajthatatlan követelések elengedésére (írásban)

Elõadó: Dr. Termecz Marianna aljegyzõ

Meghívott: Száraz Csilla igazgató

Meghívó Jegyzőkönyv

Zárt ülés:

 

1. Javaslat a Nagykanizsai Ipari-, és Gazdaságfejlesztési Ügynökség Korlátolt Felelõsségû Társaság alapításához szükséges döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Rodekné Hederics Erika ügyvezetõ

 -Kiegészítés (írásban)

2. Javaslat a Nagykanizsai Sport Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelõsségû Társaság alapításához szükséges döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Rodekné Hederics Erika ügyvezetõ

- Kiegészítés (írásban)

 

Javaslat zárt ülés tartására:

 

3. Javaslat a Viridis-Pannonia Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének módosítására (írásban)

Elõadó: Áfra Barnabás ügyvezetõ

 -Kiegészítés (írásban)

 

Javasolt napirendi pontok:

 

4. Javaslat az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 35/2010. (XI. 04.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

Meghívott: Rodekné Hederics Erika ügyvezetõ

 

5. Javaslat a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Programja keretében kültéri kézilabda pálya fejlesztésére vonatkozó pályázat benyújtására (írásban)

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

Meghívott:  Farkas Tibor elnök

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

6.Javasla t Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2014-2020 idõszakra szóló Integrált Területi Programjában történõ keretemelés elfogadására (írásban)

Elõadó: Rodekné Hederics Erika ügyvezetõ

Meghívó Jegyzőkönyv

Javasolt napirendi pontok:

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésérõl szóló 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

 

 1. Javaslat az önkormányzat nemzetközi kapcsolatairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására (írásban)

Elõadó: Magyar-Stróbl Krisztina csoportvezetõ

 

 1. Javaslat az önkormányzat saját halottjává nyilvánítás szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására (írásban)

Elõadó: Magyar-Stróbl Krisztina csoportvezetõ

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 100/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Dr.Termecz Marianna aljegyzõ

 

 1. Javaslat az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezésérõl szóló önkormányzati rendelet megalkotására (írásban)

Elõadó: Dr. Termecz Marianna aljegyzõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének az önkormányzati biztos kirendelésérõl szóló 27/2011. (IV. 13.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

 

 1. Javaslat a 2020. évi Város Napja megrendezésére (írásban)

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020-2034 idõszakra szóló víziközmû fejlesztésre vonatkozó Gördülõ Fejlesztési Tervének elfogadására (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

Meghívottak: Áfra Barnabás elnök-vezérigazgató

                      Rodekné Hederics Erika ügyvezetõ

 

 1. Javaslat a Kanizsa Uszoda Kft. 2019. évi üzleti tervének módosítására (írásban)

Elõadó: Horváth Vencel ügyvezetõ

 

 1. Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. 2019. I. féléves beszámolója (írásban) (csak bizottsági elõterjesztés)

Elõadó: Bilicz Csaba vezérigazgató

 

 1. Tájékoztató a Kanizsa Uszoda Kft. 2019. I. félévi tevékenységérõl (írásban) (csak bizottsági elõterjesztés)

                   Elõadó: Horváth Vencel ügyvezetõ

 

 1. Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft. 2019. elsõ félévi beszámoló (írásban) (csak bizottsági elõterjesztés)

            Elõadó: Rodekné Hederics Erika ügyvezetõ

       -Felügyelõ Bizottsági Határozat (írásban)

 

 1. Via Kanizsa Nonprofit Zrt. 2019. elsõ féléves beszámoló (írásban) (csak bizottsági elõterjesztés)

Elõadó: Fitos István vezérigazgató

(Az elõterjesztés a Kft. adatszolgáltatását követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. 2019. I. féléves beszámolója (írásban) (csak bizottsági elõterjesztés)

Elõadó: Belasics Katalin ügyvezetõ

(Az elõterjesztés a Kft. adatszolgáltatását követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Beszámoló a Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. 2019. I. félévi munkájáról (írásban) (csak bizottsági elõterjesztés)

Elõadó: Lérántné Mátés Valéria ügyvezetõ

 

 1. Tájékoztató Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál a 2018. évi közbeszerzések vizsgálatának tárgyában végzett terv szerinti szabályszerûségi ellenõrzésrõl (írásban) (csak bizottsági elõterjesztés)

Elõadó: Szõlõsiné Törõcsik Cecília belsõ ellenõr

 

 1. Tájékoztató a Thúry György Múzeumnál a tárgyi eszköz beszerzés, nyilvántartás vizsgálata tárgyában végzett irányítószervi rendszer ellenõrzésérõl (írásban) (csak bizottsági elõterjesztés)

Elõadó: Szõlõsiné Törõcsik Cecília belsõ ellenõr

 

 

 1. Tájékoztató a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Gazdálkodási osztályán a 2019. május 26. napjára kitûzött Európai Parlament tagjainak választása elõkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos, választási iroda részére megállapított támogatás felhasználásának ellenõrzése tárgyában végzett soron kívüli, pénzügyi ellenõrzésrõl (írásban) (csak bizottsági elõterjesztés)

Elõadó: Osváth Sándorné belsõ ellenõr

 

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

 1. Egyebek

- A Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályára 2019. június-július hónapban beérkezett szerzõdések, megállapodások, megrendelések (írásban)

 - Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2019. június-július hónapban megkötött és teljesített szerzõdései, megállapodásai, megrendelései (írásban)

(A tájékoztatók további egyeztetést követõen késõbb kerülnek feltöltésre a városi honlapra.)

 

 

 

                   Javaslat zárt ülésre:

 

 1. Javaslat a nagykanizsai 0441/2 hrsz-ú árok értékesítésére (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland jogtanácsos

 

 1. Javaslat a nagykanizsai 0496/2 hrsz-ú ingatlan (ún. Zsigárdmajori út) értékesítéséhez szükséges döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland jogtanácsos

 

Meghívó Jegyzőkönyv

Javasolt napirendi pontok:

 1.Javaslat a víziközmûre történõ utólagos csatlakozás mûszaki és pénzügyi feltételeirõl, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendõ hozzájárulás mértékérõl szóló önkormányzati rendelet megalkotására (írásban)

  Elõadó: Dr. Farkas Roland jogtanácsos

 

 2.Javaslat a központi ügyeleti ellátás biztosításával kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Stimeczné dr. György Bernadette intézményvezetõ

 

3.Javaslat a 2020. évi Város Napja megrendezésére (írásban)

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 4.Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város víziközmû vagyonának 2019. évi tételes beruházási, felújítási tervének elfogadására (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

Meghívott: Áfra Barnabás elnök-vezérigazgató

 

 5.Polgármesteri tájékoztató (írásban)

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

 

  6.Egyebek

      - A Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályára 2019. május hónapban beérkezett szerzõdések, megállapodások, megrendelések (írásban)

      - Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2019. május hónapban megkötött és teljesített szerzõdései, megállapodásai, megrendelései  (írásban)

      (A tájékoztatók további egyeztetést követõen késõbb kerülnek feltöltésre a városi honlapra.)

   

Zárt ülés:

 7.Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított kitüntetések adományozására (írásban)

      Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

      (Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

Meghívó Jegyzőkönyv

Javasolt napirendi pontok:

 

 1. Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetési gazdálkodásáról (írásban)

      Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

      Meghívott: Szita László könyvvizsgáló

  

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi összevont (konszolidált) beszámolója (írásban)

      Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

      Meghívott: Szita László könyvvizsgáló

  

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi maradványának felosztására és Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésérõl szóló 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

      Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

      Meghívott: Szita László könyvvizsgáló

  

 1. Javaslat az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 35/2010. (XI. 04.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

       Elõadó: Dr. Farkas Roland jogtanácsos

  

 1. Javaslat a térfigyelõ kamerarendszer 2019. évi fejlesztésével kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

      Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

      Meghívott: Berke László r.ezredes, rendõrségi fõtanácsos, kapitányságvezetõ

  

 1. Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi belsõ ellenõrzési munkatervének végrehajtásáról (írásban)

       Elõadók: Osváth Sándorné belsõ ellenõr

                    Szõlõsiné Törõcsik Cecília belsõ ellenõr

  

 1. Javaslat a 2018. évi személyszállítási közszolgáltatási tevékenységrõl szóló összevont jelentés elfogadására és a közzététellel kapcsolatos döntések meghozatalára (ÉNYKK Zrt.) (írásban)

       Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

       Meghívott: Papp László vezérigazgató

  

 1. Javaslat a villamos energia beszerzésével kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

       Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

  

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)

      Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

  

 1. Egyebek

      - A Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályára 2019. április hónapban beérkezett szerzõdések, megállapodások, megrendelések (írásban)

      - Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2019. április hónapban megkötött és teljesített szerzõdései, megállapodásai, megrendelései (írásban)

      (A tájékoztatók további egyeztetést követõen késõbb kerülnek feltöltésre a városi honlapra.)

  

 

Javaslat zárt ülésre:

 11.Javaslat a Viridis-Pannonia Nonprofit Kft. 2019. évi Üzleti Tervének jóváhagyására, valamint beszámoló a 2018. évi tevékenységrõl, a mérlegbeszámoló jóváhagyása (írásban)

      Elõadó: Áfra Barnabás ügyvezetõ

      Meghívott: Kurucz Attila könyvvizsgáló

      (Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

  -Független könyvvizsgálói jelentés (írásban)

 1. Javaslat a 1136/5 hrsz-ú, közterület ingatlan értékesítésével kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

       Elõadó: Dr. Farkas Roland jogtanácsos

      (Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

Meghívó Jegyzőkönyv

Javasolt napirendi pontok:

 1.Javaslat a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének elfogadására (írásban)

   Elõadó: Belasics Katalin ügyvezetõ

  2.  Javaslat a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. 2018. éves beszámolójának elfogadására (írásban)

 Elõadó: Belasics Katalin ügyvezetõ

 Meghívott: Kurucz Attila könyvvizsgáló

 1. Javaslat a Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. 2019. évi Üzleti Tervének elfogadására (írásban)

Elõadó: Lérántné Mátés Valéria ügyvezetõ

Meghívott: Kurucz Attila könyvvizsgáló

 4.A Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolója és közhasznúsági jelentése (írásban)

Elõadó: Lérántné Mátés Valéria ügyvezetõ

Meghívott: Kurucz Attila könyvvizsgáló

 5.Éves jelentés a Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft. 2018. évi Közszolgáltatási Szerzõdésének teljesítésérõl (írásban)

Elõadó: Rodekné Hederics Erika ügyvezetõ

-Kiegészítés (írásban)

(Az elõterjesztés a Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft. adatszolgáltatását követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 6.Javaslat a Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft. 2019. évi Közszolgáltatási Szerzõdésének jóváhagyására (írásban)

Elõadó: Rodekné Hederics Erika ügyvezetõ

(Az elõterjesztés a Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft. adatszolgáltatását követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 7.Javaslat a Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft. Ügyvezetõjének 2019. évi prémiumfeladatának meghatározására (írásban)

Elõadó: Rodekné Hederics Erika ügyvezetõ

- FB határozat (írásban)

 8.Javaslat a Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft. 2018. éves beszámolójának elfogadására (írásban)

Elõadó: Rodekné Hederics Erika ügyvezetõ

(Az elõterjesztés a Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft. adatszolgáltatását követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 9.Javaslat pályázatok benyújtására az "Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttmûködési Program 2014-2020" keretében (írásban)

Elõadó: Rodekné Hederics Erika ügyvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 10.Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. 2019. évi Üzleti Terve (írásban)

Elõadó: Bilicz Csaba vezérigazgató

 11.Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. 2018. évi mérlegbeszámolója (írásban)

Elõadó: Bilicz Csaba vezérigazgató

Meghívott: Kurucz Attila könyvvizsgáló

 12.Beszámoló a Kanizsa Uszoda Kft. 2018. évi tevékenységérõl, a mérlegbeszámoló jóváhagyása (írásban)

Elõadó: Horváth Vencel ügyvezetõ

Meghívott: Kurucz Attila könyvvizsgáló

 13.Javaslat a Via Kanizsa Városüzemeltetõ Nonprofit Zrt. 2018. éves beszámolójának elfogadására (írásban)

Elõadó: Fitos István vezérigazgató

-FB jegyzõkönyv (írásban)

(Az elõterjesztés a Via Kanizsa Városüzemeltetõ Nonprofit Zrt. adatszolgáltatását követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 14.Polgármesteri tájékoztató (írásban)

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

-Kiegészítés (írásban)

 15.Egyebek

- A Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályára 2019. március hónapban beérkezett szerzõdések, megállapodások, megrendelések (írásban)

- Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2019. március hónapban megkötött és teljesített szerzõdései, megállapodásai, megrendelései (írásban)

(A tájékoztatók további egyeztetést követõen késõbb kerülnek feltöltésre a városi honlapra.)

 

 Javaslat zárt ülésre:

 16.Beszámoló a Netta-Pannonia Kft. és a Futurus-Pannonia Nonprofit Kft. 2018. évi tevékenységérõl, a mérlegbeszámolók jóváhagyása és a Netta-Pannonia Kft., Futurus-Pannonia Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének jóváhagyása (írásban)

Elõadó: Áfra Barnabás ügyvezetõ

Meghívott: Kurucz Attila könyvvizsgáló

 17.Beszámoló a Nagykanizsa-Netta-Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltetõ Korlátolt Felelõsségû Társaság 2018. évi tevékenységérõl, a mérlegbeszámoló jóváhagyása és a Társaság 2019. évi Üzleti Tervének jóváhagyása (írásban)

Elõadó: Szabó Norbert ügyvezetõ

Meghívott: Kurucz Attila könyvvizsgáló

 18. Javaslat a Délzalai Víz- és Csatornamûvel kapcsolatos döntések meghozatalára (mérlegbeszámoló, üzleti jelentés, valamint a 2019. évi üzleti tervjavaslat elfogadása) (írásban)

Elõadó: Áfra Barnabás elnök-vezérigazgató

(Az elõterjesztés a Délzalai Víz- és Csatornamû Zrt. adatszolgáltatását követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

Meghívó Jegyzőkönyv

Javasolt napirendi pontok:

 1.Javaslat az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 35/2010. (XI.04.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland jogtanácsos

 2.Javaslat a Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet megszüntetésével kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Dr. Termecz Marianna aljegyzõ

Meghívottak: Bilicz Csaba vezérigazgató

                      Horváth István igazgató

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 3.Via Kanizsa Városüzemeltetõ Nonprofit Zrt. 2019. évi üzleti terve (írásban)

Elõadó: Fitos István vezérigazgató

-Felügyelõ Bizottsági jegyzõkönyv (írásban)

 4.Javaslat a Kanizsa Uszoda Kft. 2019. évi üzleti tervének elfogadására (írásban)

Elõadó: Horváth Vencel ügyvezetõ

 5.Javaslat a Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft. 2019. évi Üzleti Tervének elfogadására (írásban)

Elõadó: Rodekné Hederics Erika ügyvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 6.Javaslat a közbeszerzésekkel kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

Meghívott: Rodekné Hederics Erika ügyvezetõ

 7.Javaslat földgáz beszerzésével kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

 8.Polgármesteri tájékoztató (írásban)

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

-Kiegészítés (írásban)

 9.Egyebek

- A Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályára 2019. január-február hónapban beérkezett szerzõdések, megállapodások, megrendelések (írásban)

-         Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2019. január-február hónapban megkötött és teljesített szerzõdései, megállapodásai, megrendelései (írásban)

(A tájékoztatók további egyeztetést követõen késõbb kerülnek feltöltésre a városi honlapra.)

  

Javaslat zárt ülésre:

10.Javaslat a Sugár u. 30. szám alatti ingatlan értékesítésére (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland jogtanácsos

 11.Javaslat a nagykanizsai 4062 hrsz-ú ingatlan értékesítésére (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland jogtanácsos

 12.Javaslat a Bartók B. u. 1. sz. alatti lakóház-ingatlan versenytárgyaláson történõ értékesítésére (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland jogtanácsos

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

Meghívó Jegyzőkönyv

Javasolt napirendi pontok:

 1.Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésérõl szóló 6/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

 2.Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2019. évi költségvetése (írásban)

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

Meghívott: Szita és Társai Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

-Független könyvvizsgálói jelentés (írásban)

 3.Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 100/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Dr. Termecz Marianna aljegyzõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 4.Javaslat a NaGESZ-szal kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland jogtanácsos

Meghívottak: Bilicz Csaba vezérigazgató

                      Horváth István igazgató

- 1.sz. kiegészítés (írásban)

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

5.Tájékoztató Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál a 2017. évi közbeszerzések vizsgálatának tárgyában végzett terv szerinti szabályszerûségi ellenõrzésrõl (írásban) (csak bizottsági elõterjesztés)

Elõadó: Szõlõsiné Törõcsik Cecília belsõ ellenõr

 

Javaslat zárt ülésre

 6.Javaslat a 1241 hrsz-ú ingatlan (Nagykanizsai SZC Zsigmondy Vilmos Szakképzõ Iskolája) egy részének értékesítésével kapcsolatos döntések meghozatalára, ezzel összefüggésben a Nagykanizsai Szakképzési Centrummal kötött vagyonkezelési szerzõdés módosítására (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland jogtanácsos

Meghívott: Hella Ferenc lelkipásztor Nagykanizsai Református Egyházközség

(Az elõterjesztés a kérelmezõ adatszolgáltatását követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 7.Javaslat a 3110/26 hrsz-ú (leendõ multifunkcionális sportcsarnok területe) önkormányzati ingatlan parkolási célra kijelölésére a Spartan Super & Sprint esemény idejére (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland jogtanácsos

Meghívott: Horváth István elnök

Meghívó Jegyzőkönyv

Javasolt napirendi pontok:

 1.Javaslat a 16. Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztivál megrendezésére vonatkozó pályázat kiírására (írásban)

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

 2.Javaslat a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. és a Nemzeti Adó és Vámhivatal között I. típusú Vámudvar üzemeltetése tárgyában létrejött jogviszony folytatására (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland jogtanácsos

Meghívott: Bilicz Csaba vezérigazgató

 3.Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi külkapcsolati tervének végrehajtásáról és javaslat a 2019. évi külkapcsolati tervre (írásban)

Elõadó: Magyar-Strobl Krisztina csoportvezetõ

 4.Tájékoztató a Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ szabályozottságának és operatív mûködésének tárgyában végzett irányító szervi szabályszerûségi ellenõrzésrõl (írásban) (csak bizottsági elõterjesztés)

Elõadó: Osváth Sándorné belsõ ellenõr

 5.Tájékoztató a VIA Kanizsa Városüzemeltetõ Nonprofit Zrt. mûködésének, gazdálkodásának ellenõrzése tárgyban végzett teljesítmény ellenõrzésrõl (írásban) (csak bizottsági elõterjesztés)

Elõadó: Szõlõsiné Törõcsik Cecília belsõ ellenõr

 6.Polgármesteri tájékoztató (írásban)

- Kiegészítés (írásban)

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

 7.Egyebek

- A Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályára 2018. december hónapban beérkezett szerzõdések, megállapodások, megrendelések (írásban)

-         Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2018. december hónapban megkötött és teljesített szerzõdései, megállapodásai, megrendelései (írásban)

(A tájékoztatók további egyeztetést követõen késõbb kerülnek feltöltésre a városi honlapra.)

  10. Javaslat Állampapír vásárlására (írásban) (felvetetni nyílt ülésre)

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

11. Javaslat a "Víziközmûvek Állami Rekonstrukciós Alapja" elnevezésû pályázatra támogatási kérelem benyújtására (írásban) (felvetetni nyílt ülésre)

Elõadó: Rodekné Hederics Erika ügyvezetõ

Javaslat zárt ülésre:

 8.Javaslat egyes víziközmûvek önkormányzati tulajdonba vételével és kezelésbe adásával kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland jogtanácsos

Meghívott: Bizzer András elnök

  

Zárt ülés:

 9.Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított kitüntetések adományozására (írásban)

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ