Meghívó

Javasolt napirendi pontok:

 

 1. Javaslat a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottság ügyrendjének elfogadására (írásban)

Elõadó: Dr. Fodor Csaba elnök

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésérõl szóló 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének a hulladékgazdálkodásról szóló 34/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendeletének módosítására (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland jogtanácsos, vagyongazdálkodási koordinátor

Meghívott: Áfra Barnabás ügyvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének 2020. évi munkatervére (írásban)

Elõadó: Dr. Termecz Marianna aljegyzõ, jegyzõi kabinetvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a Zrínyi u. 31. szám alatt található volt Piért raktár térítésmentes használatára vonatkozó jogviszony meghosszabbítására (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland jogtanácsos, vagyongazdálkodási koordinátor

Meghívott: Szabó István vezérigazgató

 

 1. Javaslat a közbeszerzésekkel kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

Meghívott: Rodekné Hederics Erika ügyvezetõ

 

 1. Javaslat a gazdasági társaságok vezetõ tisztségviselõi részére kitûzött prémium követelmény teljesítésének kiértékelésére (írásban)

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

(Az elõterjesztés a gazdasági társaságok adatszolgáltatását követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

Javaslat zárt ülés tartására:

 

 1. Javaslat a nagykanizsai 6043 hrsz-ú közterület és a 7341 hrsz-ú közút egy részének értékesítésére (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland jogtanácsos, vagyongazdálkodási koordinátor

 

 1. Javaslat a Csónakázó-tó halgazdálkodási jogának haszonbérlete tárgyában hozott 2017. évi közgyûlési döntés felülvizsgálatára (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland jogtanácsos, vagyongazdálkodási koordinátor

Meghívott: Németh László elnök

(Az elõterjesztés az egyesülettel történõ egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a nagykanizsai 1355 hrsz-ú közterület (Rozgonyi utca) egy részének értékesítésére (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland jogtanácsos, vagyongazdálkodási koordinátor

Meghívott: Konkoly László közös képviselõ

 

 1. Javaslat a Nagykanizsa-Netta-Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltetõ Korlátolt Felelõsségû Társaság folyószámlahitelének meghosszabbításával kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

Meghívott: Szabó Norbert ügyvezetõ

 

Zárt ülés:

 

 1. Javaslat önkormányzati bizottságok nem képviselõ tagjainak megválasztására (írásban)

Elõadó: Dr. Termecz Marianna aljegyzõ, jegyzõi kabinetvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

MEGHÍVÓBAN NEM SZEREPLÕ NAPIREND:

 

Meghívó Jegyzőkönyv

Zárt ülés:

 

1. Javaslat a Nagykanizsai Ipari-, és Gazdaságfejlesztési Ügynökség Korlátolt Felelõsségû Társaság alapításához szükséges döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Rodekné Hederics Erika ügyvezetõ

 

2. Javaslat a Nagykanizsai Sport Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelõsségû Társaság alapításához szükséges döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Rodekné Hederics Erika ügyvezetõ

 

 

Javaslat zárt ülés tartására:

 

3. Javaslat a Viridis-Pannonia Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének módosítására (írásban)

Kiegészítés: Felügyelõ bizottsági határozatok


Elõadó: Áfra Barnabás ügyvezetõ

 

 

Javasolt napirendi pontok:

 

4. Javaslat az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 35/2010. (XI. 04.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

Meghívott: Rodekné Hederics Erika ügyvezetõ

 

5. Javaslat a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Programja keretében kültéri kézilabda pálya fejlesztésére vonatkozó pályázat benyújtására (írásban)

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

Meghívott:  Magyar Ferenc igazgató
                           Farkas Tibor elnök         

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 

 

6. Javaslat az Északnyugat - magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-vel kötött közszolgáltatási szerzõdés I. számú módosítására (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

Meghívott: Papp László vezérigazgató

 

7. Javaslat a Nagykanizsa Csiky Gergely utca 30105 hrsz-ú ingatlanon védett kõkereszt helyreállítására, áthelyezésére (írásban)

Elõadó: Gilincsek Gábor városi fõépítész

Meghívó Jegyzőkönyv

Javasolt napirendi pont:

 

 1.  2. számú kiegészítés a „Polgármesteri tájékoztató” címû napirendi ponthoz [3. Javaslat Nagykanizsa MJV víziközmû vagyonának 2019. évi tételes beruházási, felújítási tervének módosítására 3-5. oldal] (írásban)

Elõadó: Áfra Barnabás elnök-vezérigazgató

Meghívó Jegyzőkönyv

Javasolt napirendi pontok:

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésérõl szóló 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

 

 1. Javaslat a településkép védelmérõl szóló 28/2017. (IX. 05.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Gilincsek Gábor városi fõépítész 

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 100/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Dr. Termecz Marianna aljegyzõ, kabinetvezetõ

 

 1. Javaslat az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezésérõl szóló önkormányzati rendelet megalkotására (írásban)

Elõadó: Dr. Termecz Marianna aljegyzõ, kabinetvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a 0414. hrsz-ú és a 0421/8. hrsz-ú ingatlan kiemelt fejlesztési területté nyilvánításával kapcsolatos döntés meghozatalára (írásban)

Elõadó: Gilincsek Gábor városi fõépítész

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020-2034 idõszakra szóló víziközmû fejlesztésre vonatkozó Gördülõ Fejlesztési Tervének elfogadására (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

Meghívottak: Áfra Barnabás elnök-vezérigazgató

                     Rodekné Hederics Erika ügyvezetõ

 

 1. Javaslat a Kanizsa Uszoda Kft. 2019. évi üzleti tervének módosítására (írásban)

Elõadó: Horváth Vencel ügyvezetõ

 

 1. Nagykanizsa, Fûzfa utca 1. légkábeles elõfizetõi bekötés tervének véleményezése [BIZOTTSÁGI ELÕTERJESZTÉS] (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

Meghívott: CATV-HUNGÁRIA Kft., Horváth László tervezõ

 

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban) [6. Tájékoztató az önkormányzat 2019. I. félévi ingatlanhasznosításairól 25-27. oldal]

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

 

 

Javaslat zárt ülés tartására:

 

 1. Javaslat a nagykanizsai 0441/2 hrsz-ú árok értékesítésére (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

 

 1. Javaslat a nagykanizsai 0496/2 hrsz-ú ingatlan (ún. Zsigárdmajori út) értékesítéséhez szükséges döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

Meghívó Jegyzőkönyv

Javasolt napirendi pontok:

 

 1. Javaslat a víziközmûre történõ utólagos csatlakozás mûszaki és pénzügyi feltételeirõl, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendõ hozzájárulás mértékérõl szóló önkormányzati rendelet megalkotására (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város víziközmû vagyonának 2019. évi tételes beruházási, felújítási tervének elfogadására (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

Meghívott: Áfra Barnabás elnök-vezérigazgató

 

 1. Helyi értékvédelmi pályázat elbírálása [BIZOTTSÁGI ELÕTERJESZTÉS]

Elõadó: Gilincsek Gábor városi fõépítész

 

 1. Bagola városrészben építendõ fedett kiülõ tervének ismertetése [BIZOTTSÁGI ELÕTERJESZTÉS]

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

Meghívott: Fullér Attila tervezõ

 

 

MEGHÍVÓBAN NEM SZEREPLÕ ELÕTERJESZTÉS:

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

Megívott: Fullér Attial tervezõ

 

Zárt ülés:

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított kitüntetések adományozására (írásban)

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

Meghívó Jegyzőkönyv

Javasolt napirendi pontok:

 

 1. Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetési gazdálkodásáról (írásban)

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

Meghívott: Szita László könyvvizsgáló

 

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi összevont (konszolidált) beszámolója (írásban)

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

Meghívott: Szita László könyvvizsgáló

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi maradványának felosztására és Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésérõl szóló 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

Meghívott: Szita László könyvvizsgáló

 

 1. Javaslat az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 35/2010. (XI. 04.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérõl szóló 29/2017. (IX.05.) önkormányzati rendelet, valamint a településszerkezeti terv módosítására (írásban)

Elõadó: Gilincsek Gábor városi fõépítész

(Az elõterjesztés az állami fõépítész véleményének megérkezését követõen kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a közutak nem közlekedési célú igénybevételérõl és a közterületek felbontásáról szóló 71/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 1. Javaslat a térfigyelõ kamerarendszer 2019. évi fejlesztésével kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

Meghívott: Berke László r. ezredes, rendõrségi fõtanácsos, kapitányságvezetõ

 

 1. Javaslat a 2018. évi személyszállítási közszolgáltatási tevékenységrõl szóló összevont jelentés elfogadására és a közzététellel kapcsolatos döntések meghozatalára (ÉNYKK Zrt.) (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

Meghívott: Papp László vezérigazgató

 

 1. Javaslat a villamos energia beszerzésével kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

 

 

Javaslat zárt ülés tartására:

 

 1. Javaslat a Viridis-Pannonia Nonprofit Kft. 2019. évi Üzleti Tervének jóváhagyására, valamint beszámoló a 2018. évi tevékenységrõl, a mérlegbeszámoló jóváhagyása (írásban)

Elõadó: Áfra Barnabás ügyvezetõ

Meghívott: Kurucz Attila könyvvizsgáló

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a 1136/5 hrsz-ú, közterület ingatlan értékesítésével kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

Meghívó Jegyzőkönyv

Javasolt napirendi pontok:

 

 1. Nagykanizsa és körzete FTTH optikai lefedõ hálózat légkábeles megvalósítást tartalmazó tervének véleményezése (írásban) [BIZOTTSÁGI ELÕTERJESZTÉS]
  Átnézeti rajzok:
                                       - Bajcsa_A0
                                       - Belváros_A0
                                       - Csengery utca_A0
                                       - Katonarét_A1
                                       - Kiskanizsa_A0
                                       - Miklósfa_A0
                                       - Palin_A0

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

Meghívott: Lantos László ügyvezetõ, LAN-TEL-LINE Kft.

 

 1. Javaslat a településrendezési eszközök módosításának véleményezési dokumentációjára érkezett felvetésekkel kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Gilincsek Gábor városi fõépítész

 

 1. Éves jelentés a Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft. 2018. évi Közszolgáltatási Szerzõdésének teljesítésérõl (írásban)

Elõadó: Rodekné Hederics Erika ügyvezetõ

(Az elõterjesztés a Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft. adatszolgáltatását követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft. 2019. évi Közszolgáltatási Szerzõdésének jóváhagyására (írásban)

Elõadó: Rodekné Hederics Erika ügyvezetõ

(Az elõterjesztés a Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft. adatszolgáltatását követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft. Ügyvezetõjének 2019. évi prémiumfeladatának meghatározására (írásban)
  Kiegészítés: Felügyelõ Bizottság határozata

Elõadó: Rodekné Hederics Erika ügyvezetõ

 

 1. Javaslat a Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft. 2018. éves beszámolójának elfogadására (írásban)

Elõadó: Rodekné Hederics Erika ügyvezetõ

(Az elõterjesztés a Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft. adatszolgáltatását követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

    7. Javaslat pályázatok benyújtására az "Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttmûködési Program 2014-2020" keretében (írásban)

Elõadó: Rodekné Hederics Erika ügyvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. 2019. évi Üzleti Terve (írásban)

Elõadó: Bilicz Csaba vezérigazgató

 

 1. Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. 2018. évi mérlegbeszámolója (írásban)

Elõadó: Bilicz Csaba vezérigazgató

Meghívott: Kurucz Attila könyvvizsgáló

 

 

MEGHÍVÓBAN NEM SZEREPLÕ NAPIREND:

Elõadó: Fitos István vezérigazgató

Meghívott: Kurucz Attila könyvvizsgáló

 

 

Javaslat zárt ülés tartására:

 

 1. Beszámoló a Netta-Pannonia Kft. és a Futurus-Pannonia Nonprofit Kft. 2018. évi tevékenységérõl, a mérlegbeszámolók jóváhagyása és a Netta-Pannonia Kft., Futurus-Pannonia Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének jóváhagyása (írásban)

Elõadó: Áfra Barnabás ügyvezetõ

Meghívott: Kurucz Attila könyvvizsgáló

 

 1. Beszámoló a Nagykanizsa-Netta-Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltetõ Korlátolt Felelõsségû Társaság 2018. évi tevékenységérõl, a mérlegbeszámoló jóváhagyása és a Társaság 2019. évi Üzleti Tervének jóváhagyása (írásban)

Elõadó: Szabó Norbert ügyvezetõ

Meghívott: Kurucz Attila könyvvizsgáló

 

 1. Javaslat a Délzalai Víz- és Csatornamûvel kapcsolatos döntések meghozatalára (mérlegbeszámoló, üzleti jelentés, valamint a 2019. évi üzleti tervjavaslat elfogadása) (írásban)

Elõadó: Áfra Barnabás elnök-vezérigazgató

(Az elõterjesztés a Délzalai Víz- és Csatornamû Zrt. adatszolgáltatását követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

Meghívó Jegyzőkönyv

Javasolt napirendi pont:

 

 1. Javaslat a Palini Tagóvoda bõvítéséhez kapcsolódó növényzet kivágására, illetve pótlására (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

Meghívott: Rodekné Hederics Erika ügyvezetõ

Meghívó Jegyzőkönyv

Javasolt napirendi pontok:

 

 1. Javaslat az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 35/2010. (XI.04.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

 

 1. Javaslat a közterületek és közterület jellegû területek használatáról szóló 31/2016. (X.06.) önkormányzati rendelet módosítása (írásban)

Elõadó: Fitos István vezérigazgató

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a településkép védelmérõl szóló 28/2017. (IX. 05.) önkormányzati rendelet módosításához kapcsolódó döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Gilincsek Gábor városi fõépítész

 

 1. Javaslat a területrendezési hatósági eljárás lefolytatásához kapcsolódó döntés meghozatalára (írásban)

Elõadó: Gilincsek Gábor városi fõépítész

 

 1. Javaslat a Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet megszüntetésével kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Dr. Termecz Marianna aljegyzõ, kabinetvezetõ

Meghívottak:   Bilicz Csaba vezérigazgató

                        Horváth István igazgató

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Via Kanizsa Városüzemeltetõ Nonprofit Zrt. 2019. évi üzleti terve (írásban)
  Kiegészítés: Felügyelõ Bizottsági jegyzõkönyv

Elõadó: Fitos István vezérigazgató

 

 1. Javaslat a Kanizsa Uszoda Kft. 2019. évi üzleti tervének elfogadására (írásban)

Elõadó: Horváth Vencel ügyvezetõ

 

 1. Javaslat a Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft. 2019. évi Üzleti Tervének elfogadására (írásban)

Elõadó: Rodekné Hederics Erika ügyvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a közbeszerzésekkel kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

Meghívott: Rodekné Hederics Erika ügyvezetõ

 

 1. Javaslat földgáz beszerzésével kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

 

 

Javaslat zárt ülésre:

 

 1. Javaslat a Sugár u. 30. szám alatti ingatlan értékesítésére (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

 

 1. Javaslat a nagykanizsai 4062 hrsz-ú ingatlan értékesítésére (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

 

 1. Javaslat a Bartók B. u. 1. sz. alatti lakóház-ingatlan versenytárgyaláson történõ értékesítésére (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

Meghívott: Bilicz Csaba vezérigazgató

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

Meghívó Jegyzőkönyv

Javasolt napirendi pontok:

 

 1. Javaslat a NaGESZ-szal kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)
  - Kiegészítés:  1. számú melléklet

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

Meghívottak: Bilicz Csaba vezérigazgató

                     Horváth István igazgató

 

MEGHÍVÓBAN NEM SZEREPLÕ NAPIREND:

2. Javaslat a "Víziközmûvek energiahatékonyságának fejlesztésére" kiírt pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára (FELVETETNI NYÍLT ÜLÉSRE)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

Meghívott: Áfra Barnabás János elnök-vezérigazgató

Meghívó Jegyzőkönyv

Javasolt napirendi pontok:

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésérõl szóló 6/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

 

 2. Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2019. évi költségvetése (írásban)
   - Független könyvvizsgálói jelentés Nk. MJV Önkormányzat 2019. évi költségvetésérõl szóló rendelettervezet vizsgálatáról

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

Meghívott: Szita és Társai Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 100/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Dr. Termecz Marianna aljegyzõ, kabinetvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a NaGESZ-szal kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

Meghívottak: Bilicz Csaba vezérigazgató

                     Horváth István igazgató

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 

 

 


Javaslat zárt ülés tartására:

 

5. Javaslat a 1241 hrsz-ú ingatlan (Nagykanizsai SZC Zsigmondy Vilmos Szakképzõ Iskolája) egy részének értékesítésével kapcsolatos döntések meghozatalára, ezzel összefüggésben a Nagykanizsai Szakképzési Centrummal kötött vagyonkezelési szerzõdés módosítására (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

Meghívott: Hella Ferenc lelkipásztor Nagykanizsai Református Egyházközség

(Az elõterjesztés a kérelmezõ adatszolgáltatását követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 6. Javaslat a 3110/26 hrsz-ú (leendõ multifunkcionális sportcsarnok területe) önkormányzati ingatlan parkolási célra kijelölésére a Spartan Super & Sprint esemény idejére (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

Meghívott: Horváth István elnök

Meghívó Jegyzőkönyv

Javasolt napirendi pont:

 

 1. Javaslat a „Víziközmûvek Állami Rekonstrukciós Alapja” elnevezésû pályázatra támogatási kérelem benyújtására (írásban)

Elõadó: Rodekné Hederics Erika ügyvezetõ

Meghívott: Áfra Barnabás elnök-vezérigazgató

Meghívó Jegyzőkönyv

Javasolt napirendi pontok:

 

 1. Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi külkapcsolati tervének végrehajtásáról és javaslat a 2019. évi külkapcsolati tervre (írásban)

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

 

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban) [Tájékoztató az önkormányzat 2018. évi ingatlanértékesítésérõl 26-28. ooldal]

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

 

 1. Javaslat a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. és a Nemzeti Adó és Vámhivatal között I. típusú Vámudvar üzemeltetése tárgyában létrejött jogviszony folytatására (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

Meghívott: Bilicz Csaba vezérigazgató

 

 

 

Javaslat zárt ülés tartására:

 

 1. Javaslat egyes víziközmûvek önkormányzati tulajdonba vételével és kezelésbe adásával kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

Meghívott: Bizzer András elnök

 

 


Zárt ülés:

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított kitüntetések adományozására (írásban)

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ