Tisztelt Kanizsai Polgárok!

A veszélyhelyzet eddig eltelt 50 napja alatt mindannyian átéreztük, hogy mit jelent, amikor összezsugorodik az idõ és a legfontosabbá a jelen pillanat válik. A koronavírus okozta világjárvány idején mindez már közös tapasztalatunkká vált, hiszen mindünk figyelme a járvány lassítására és megállítására irányul.
Azonban a koronavírus okozta világjárvány gazdasági világválságként is kezd realizálódni, súlyos következményeket okozva már most sok embernek, családnak és vállalkozásnak.
Ezért mindent meg kell tennünk, hogy az egészség megvédése mellett a gazdaságunk is újra tudjon indulni a munkahelyek megõrzése érdekében, új lehetõségek megteremtése céljából, természetesen a saját kereteinken belül.

A katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint veszélyhelyzetben az önkormányzat közgyûlésének jog- és hatásköreit a polgármester gyakorolja.

Éppen ezért a városért és polgáraiért, a költségvetés egyensúlyának megtartásáért érzett felelõsségtõl vezérelve a következõ bejelentést teszem a törvényi felhatalmazással összhangban:

A fennálló veszélyhelyzetben különösen fontos az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztetõ tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása. A lakosság egészségének és életének megóvása érdekében megelõzõ intézkedéseket kell tenni, illetve a lakosságnál jelentkezõ negatív gazdasági hatások kiküszöbölésében is részt kell vállalnia az önkormányzatnak.

Jelen helyzetben az önkormányzat pénzügyi forrásainak a város biztonságos mûködtetése mellett a veszélyhelyzettel összefüggõ, az emberek biztonságát, szükség szerinti ellátását biztosító kiadásokat kell szolgálnia.

Éppen ezért azt a felelõs és nehéz döntést hoztam, hogy a bizottságokhoz tartozó tiszteletdíjak (a bizottsági elnökök és külsõs bizottsági tagok tiszteletdíjai) az elrendelt veszélyhelyzetben nem kerülnek kifizetésre, mivel – bizottsági ülések és döntési hatáskör hiányában – az SzMSz-ben rögzített feladataikat a bizottságok nem látják el, így a részükre fizetendõ tiszteletdíj erre tekintettel indokolatlanul terheli az önkormányzat költségvetését.

A fent kifejtettek alapján indokoltnak tartom az SZMSZ 1. mellékletében a tiszteletdíjak általános szabályoktól eltérõ megállapítását a veszélyhelyzet fennállása idején oly módon, hogy valamennyi képviselõ részére a tiszteletdíj egységesen összegszerûen kerüljön rögzítésre.

Ezen összeg magában foglalja az Mötv. 32. §-ában meghatározott, valamint a választókerületi munkával összefüggõ – a veszélyhelyzetben is ellátható – képviselõi feladatok ellentételezését. A bizottsági feladatellátásért (elnöki, tagi) tiszteletdíj megállapítás a veszélyhelyzet idején nem indokolt.

Az önkormányzati bizottságokhoz kapcsolódó tiszteletdíjak megszüntetése, a korábban meghozott tanácsnokokkal kapcsolatos döntéseimmel együtt, az év végéig összességében 25 millió Ft-os megtakarítást tesz lehetõvé Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata számára.

Ezt a pénzt pedig egyértelmûen a veszélyhelyzet kezelésére fogjuk költeni és nem a jelenleg amúgy sem mûködõ, munkát nem végzõ bizottságokra vagy tanácsnokokra.

Meggyõzõdésem, most mindennél fontosabb a veszélyhelyzet kezelése, közösségünk biztonsága, és az, hogy Nagykanizsa mindent megtegyen a járvány terjedésének lassítása, az itt élõk egészségének megóvása mellett a helyi gazdaság újraindítása, a munkahelyek megõrzése és új lehetõségek teremtése érdekében is a saját költségvetésünkhöz mérten.
A jelenlegi helyzetben eljött az idõ, hogy mindenki bizonyítsa, képes az összefogásra, az együttmûködésre.

Balogh László
Nagykanizsa MJV polgármestere