Tisztelt Kanizsaiak!

Ma, a rendkívüli idõszak huszonnyolcadik napján is hangsúlyozom, hogy a kialakult járványügyi helyzetben is fokozott figyelmet fordítsunk a különösen nehéz élethelyzetben lévõ személyek támogatására. Ennek kapcsán számos segítség érkezik nem csak a polgármesteri hivatal munkatársaitól, de a város civil szervezeteitõl is.

A város biztosítja ugyanakkor a legkisebbek felügyeletét, amennyiben ezt a szülõk valamely rajtuk kívül álló okból nem tehetik meg.

A mai napon a bölcsõdei ellátásban 5 kisgyermek volt.

Az óvodai ügyeletben napközbeni ellátáson 24 kisgyermek volt jelen, étkezést (elvitellel) 56 fõ vett igénybe.

Általános és középiskolai étkeztetést 342 fõnek biztosítottunk az általuk kívánt egyszeri vagy háromszori alkalomra, elvitellel, melyet 6 osztóponton vehettek át az igénylõk.

Az idõsek, fogyatékkal élõk házi segítségnyújtás ellátása 26 fõt, a szociális étkezés, vagyis idõskorúaknak ebéd kiszállítással 271 fõt érintett a mai napon.

Köszönjük, hogy a kiszállításban a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Nagykanizsai csoportja és a Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ dolgozói is segítenek.

A támogató szolgálat összesen 36 fogyatékkal élõt lát el, ezen a napon 8 fõt, és 5 idõs ember vette igénybe a bevásárlást, melyet a Polgármesteri Hivatal dolgozói végeztek.

És mint ahogy azt már sokan tudhatják, lassan minden postaládába eljutott már a város által szétosztott háztartásonkénti két darab orvosi maszk.

Szeretném hangsúlyozni, hogy ezek a maszkok a lakosság számára kerültek kiosztásra, elsõsorban azért, hogy ezzel másokat védjünk meg, ha esetleg a tudtunk nélkül megfertõzõdtünk. Minket nem véd meg a saját maszkunk, de másokat igen, míg a mások által hordott maszkok minket védenek.
Dr. Brünner Szilveszter, kórházunk fõigazgatója elmondta, hogy akkor eredményes a viselése, ha mindenki hordja a közterületeken, boltokban, és így nem adja tovább senki, és lényegében megszakad a fertõzési lánc. A fõigazgató hozzátette, „egyszer használatos maszk” kifejezés azt jelenti, hogy egyszer lehet mûtétekre használni, vagyis a mindennapokban mások megvédése érdekében hetekig hordhatjuk, legkésõbb addig, amíg valaki nem észleli a betegség konkrét tüneteit magán.
Ha mégis fertõtleníteni kívánjuk, akkor a fõigazgató azt tanácsolja, hogy alkoholos fertõtlenítõvel fújjuk vagy törölgessük le, és utána újra használhatjuk.

Egymás iránti felelõsség, önmérséklet, lemondás és kitartás. Ezekre van most leginkább szükség.

#maradjotthon #maradjszepenotthon

Balogh László
Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere