Tisztelt Kanizsaiak!

Olykor összezsugorodik az idõ és a legfontosabbá a jelen pillanat válik. Ma, a koronavírus okozta világjárvány idején ez az igazság fokozottan igaz, hiszen minden figyelmünk a járvány lassítására és megállítására irányul.

Azonban a koronavírus okozta világjárványt várhatóan gazdasági világválság követi, amely súlyos következményekkel jár, nemcsak a távoli, hanem sokak számára sajnos már a közeli jövõben is.
Bármennyire fontos tehát a jelenre való fokozott figyelem, már most készülnünk kell e hatások enyhítésére, ezért módosításokat javasoltam a város költségvetésében, hogy a felmerülõ azonnali és szükséges kiadásokat finanszírozni tudjuk.
Erre az önálló sorra 150 millió forintot különítettünk el, többek között az elmaradt városi rendezvények és azok marketingköltségei, vagy éppen az elhalasztott Giro d`Italia kerékpárverseny kanizsai befutójával kapcsolatos beavatkozások rovására.

Emellett tartalékolunk 500 millió forintot a költségvetésben néhány tervezett kiadási tétel zárolásával és az általános tartalékra alapozva, hogy a jövõben elmaradó vagy radikálisan csökkenõ adóbevételekhez igazodóan biztosítani tudjuk a város mûködõképességét, a sok száz dolgozót foglalkoztató önkormányzati intézményrendszer fenntartását és a városüzemeltetést.

A kormányzat már több fontos gazdaságvédelmi lépést, járulékcsökkentést, haladékot és támogatási formát jelentett be és bizonyosan fog még bejelenteni. De ki kell hangsúlyozni, hogy Nagykanizsa a várhatóan jelentõsen csökkenõ bevételek ellenére mégis fontosnak tartja, hogy az önkormányzat legalább saját lehetõségeit figyelembe véve segítse az itt élõ és dolgozó vállalkozásokat.

Ezért is döntöttem az önkormányzati tulajdonban lévõ helyiségek bérleti díjának 70 százalékos csökkentésérõl a veszélyhelyzet idejére azoknak a vállalkozásoknak, amelyeket érint a kormányrendeletben foglalt nyitvatartási idõ korlátozása (elsõsorban vendéglátóhelyek, üzletek, stb.), és azoknak, akik szolgáltatókként mikrovállalkozást mûködtetnek.

Ha szükséges, lehetõségeinkhez és erõnkhöz mérten további gazdaságtámogató lépéseket is teszünk a közeljövõben.

Egymás iránti felelõsség, önmérséklet, lemondás és egy kis kitartás. Ezekre van most leginkább szükség.

#maradjotthon #maradjszepenotthon

Balogh László
Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere