P Á L Y Á Z A T

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot ír ki irodalmi és képzõmûvészeti alkotásoknak a Kanizsai Antológia 18. számú kötetében történõ megjelentetésére.

Pályázat tárgya:

Irodalmi, mûvészeti, tudományos mûvek és grafikák.

Pályázati feltételek:

Nagykanizsán és a Nagykanizsai járásban állandó lakhellyel rendelkezõ, valamint nagykanizsai születésû alkotók pályázhatnak.
Egy pályázó több pályamûvet is beadhat, maximum 6 db A/4-es oldal (soronként 70 leütés, 45 sor 12-es betûnagyság) terjedelemben.

Pályázni kizárólag elektronikus formában lehet. A pályamûveket az alábbi két e-mail címre egyidejûleg kérjük beküldeni: feher.ildiko@nagykanizsa.hu és kardosferenc@gmail.com.

A beérkezett pályamûvek bírálatát szakmai bizottság végzi.

A sikeres pályamunkák a Kanizsai Antológia 18. számában, 2017 decemberében jelennek meg. Az alkotók tiszteletdíjban nem részesülnek, részükre 3 db tiszteletpéldány kerül átadásra.

Kéziratot nem õrzünk meg, nem küldünk vissza, másodközlésre nem vállalkozunk.

A pályázat beadásának határideje: 2017. október 25. (szerda) 17.00 óráig