Emléktábla-avatással, kiállításmegnyitóval, ünnepséggel, elismerések átadásával ünnepelte pénteken megalakulásának 50. évfordulóját a Nagykanizsai Honvéd Egyesület.

Az eseményekre a Honvéd Kaszinóban került sor, ahol délelõtt Körtvélyessy Attila nyugállományú rendõr alezredes, a Nagykanizsai Honvéd Egyesület elnöke és Balogh László polgármester leplezte le azt az emléktáblát, amellyel az utódok a jogelõd szervezet, a Fegyveres Erõk és Testületek Nyugállományúak Klubja alapítói elõtt tisztelegnek. Majd az elnök és Halmos Ildikó, a házigazda közmûvelõdési intézmény igazgatója fotókiállítást nyitott meg az emeleten, amely az egyesület elmúlt 50 évébõl villant fel életképeket.

A hivatalos ünnepséget délután tartották, melyen a résztvevõk néma fõhajtással emlékeztek meg az elhunyt bajtársakról, majd Ferge László õrnagy, a zalaegerszegi 12. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda vezetõje felolvasta Korom Ferenc vezérezredes, a Magyar Honvédség parancsnoka méltató levelét, ünnepi köszöntõjét.

Ezt követõen Körtvélyessy Attila elnök felidézte az egyesület megalakulását, szólt a távolabbi és a közelmúltról, s megfogalmazta: az elmúlt fél évszázadban sikerült megõrizniük a honvédség és a fegyveres testületek értékei közül a legfontosabbat, a közösségi szellemet, melynek eredményeként a Nagykanizsai Honvéd Egyesület ma a város legnagyobb, legrégebbi idõsügyi szervezete. Köszöntötte a jubiláló egyesületet Balogh László, a város polgármestere is.

Végül elismerések átadására került sor, ezek sorában dr. Benkõ Tibor honvédelmi miniszter a honvédelem ügye érdekében huzamos idõn át végzett kiemelkedõ tevékenysége elismeréseként az Aranykor kitüntetõ cím ezüst fokozatát adományozta Poprádi Zoltán ezredesnek, Korom Ferenc vezérezredes, a Magyar Honvédség parancsnoka pedig ugyanezen méltatással emléktárgyat adományozott Móricz István Béla alezredesnek, Bõdör László századosnak és Biczó Józsefné zászlósnak (valamennyien nyugállományú honvédek). Ezenkívül további elismeréseket is átadtak.

A szórakozást az Ökrös Band Virtuóz Magyar Koncertzenekar mûsora biztosította, majd az ünnepség vacsorával és baráti-bajtársi beszélgetéssel zárult.

Fotó: Gergely Szilárd
Az eredeti cikk itt olvasható.