Idõsbarát önkormányzatként Nagykanizsa kiemelten kezeli az idõsek életkörülményeinek és életminõségének javítását, az élethosszig tartó tanulást, valamint a generációk közti együttmûködés és a kommunikáció biztosítását. Elismerve a Nagykanizsán mûködõ idõsügyi klubok közéletben és kultúrában betöltött szerepét, az önkormányzat fontosnak tartja ezen csoportok, szervezetek támogatását. Erre az elmúlt években a polgármesteri keret biztosította a forrást, amely azonban idén nem áll rendelkezésre, ezért az eddigiektõl eltérõ módon lehet támogatáshoz jutni. Az érintetteknek pályázati lehetõséget biztosítunk vissza nem térítendõ támogatásra, a rendelkezésre álló keret – összesen 1.500.000 forint – erejéig.

Pályázni kizárólag a pályáztató által kibocsátott nyomtatványon lehet, melyet egy példányban teljeskörûen kitöltve, mellékleteivel együtt legkésõbb 2020. október 15-ig kell eljuttatni a következõ címre:

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Hivatala
Polgármesteri Kabinet Polgármesteri Szervezési Csoport
8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7., I. em.

További részletek:  felhívás

Pályázati adatlap