Az idei Ünnepi Közgyûlésen posztumusz Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgára címmel kitüntetett báró Wlassics Gyulára emlékeztünk tegnap.

A Nagykanizsai Városvédõ Egyesület rendezvényén Papp Ferenc, Wlassics Gyula-díjas népmûvelõ, az egyesület alelnöke méltatta a magyar jogtudomány és mûvelõdéstörténet kiemelkedõ személyiségét, korának tekintélyes politikusát. A jogász, vallás és közoktatásügyi miniszter, a felsõház elnöke kétéves volt, amikor családja Kanizsára költözött, elemi iskoláit és a piarista gimnázium alsóbb osztályait a városban végezte.

Az eseményen tiszteletem jeléül, báró Wlassics Gyula emlékének adózva a város nevében koszorúztam meg a család egykori lakóházán található emléktáblát.

Forrás: Balogh László Facebook-oldala