„Kiskanizsa minden házának lakóját ismerte… Több éven keresztül segítette és támogatta a rászoruló embereket. Orvosi elõadások sokaságát szervezte és õ maga is tartott ilyeneket. Bízott abban, ha a lakosság tájékoztatást kap a betegségekrõl, azok eredetérõl, akkor õk maguk is sokat tudnak tenni annak érdekében, hogy megelõzzék azokat. Sajnos, mára a doktornõ egészsége is megromlott, de lehetõségeihez mérten még így is tájékozódik a város lakóinak életkörülményeirõl, tanácsaival látja el a hozzá fordulót. A karitász munkájáról is minden esetben tájékozódik és jelenlétével is segít bennünket.„

Így jellemezte dr. Joós Lászlónét, mindenki doktornénijét 2018-ban, 80. születésnapja alkalmából Tulman Gézáné, a Kiskanizsai Sarlós Boldogasszony Katolikus Karitász jelenlegi elnöke. A szervezetet a városrész korábbi plébánosa, dr. Páhy János támogatásával dr. Joós Lászlóné alapította és éveken át annak elnökeként a szervezet munkáját is irányította. Hívõ katolikus lévén, engedelmeskedve a szeretet parancsának, mindig a segíteni akarás vezérelte. Gyermekorvosként negyven éven át gyógyította a kiskanizsai nebulókat, akik idõközben felnõttek, s immáron az õ gyermekeiket hozták a doktornénihez – sõt, akikkel pályája elején találkozott, már az unokákat. Nyolcvan évesen is tele volt tenni akarással. Lapunknak 2018-ban adott interjújában a nappali ellátás megteremtését sürgette a kiskanizsai idõsek számára. Akkor azt mondta: ”Ez a legfontosabb tervem, mert bizony, ezernyi van még – csak azt nem tudom, hogy a Jóisten ennyi gondolathoz ad-e még elegendõ idõt is…„

Nem adott.

Dr. Joós Lászlónét pénteken helyezték örök nyugalomra a nagykanizsai városi temetõben.

Fotó: Szakony Attila

Az eredeti cikk itt olvasható.