Tisztelt Klubvezetõk!

Idõsbarát önkormányzatként városunk kiemelten kezeli az idõsek életkörülményeinek és életminõségének javítását, az élethosszig tartó tanulást, valamint a generációk közti együttmûködés és a kommunikáció biztosítását.

Elismerve a Nagykanizsán mûködõ idõsügyi klubok közéletben és kultúrában betöltött szerepét, az önkormányzat fontosnak tartja ezen csoportok, szervezetek támogatását.

Erre az elmúlt években a polgármesteri keret biztosította a forrást, amely azonban idén nem áll rendelkezésre, ezért az eddigiektõl eltérõ módon lehet támogatáshoz jutni.

Az érintetteknek pályázati lehetõséget biztosítunk vissza nem térítendõ támogatásra, a rendelkezésre álló keret – összesen 1.500.000 forint – erejéig.

A pályázati feltételekrõl, a beadás módjáról a késõbbiekben tájékoztatom a klubvezetõket.

Balogh László
Nagykanizsa MJV polgármestere

(Forrás: Balogh László Facebook-oldala)