Tisztelt Kanizsaiak!

A minap személyesen vehettem kézbe Szekér Imre Tibor újonnan elkészült Háborús emlékek a császári és királyi 48. gyalogezredrõl címû kötetét, amelyet néhány héttel ezelõtt – erõs politikai ellenszéllel dacolva – a polgármesteri keretbõl támogattam, mert fontosnak tartottam a kutatás témáját városunk szempontjából.

A 48. gyalogezred története ugyanis összefonódik Nagykanizsáéval, itt volt az ezred központja a Sugár úton, itt is volt laktanyájuk, és a Deák téri emlékmû nekik állít emléket.

Mindez Kanizsa katonavárosi múltjának és így identitásának a szerves része, ezáltal másokkal ellentétben nyilvánvaló volt számomra a támogatása, még akkor is, ha a méltatlan kritikák felemlegették, hogy nem városunk szülötte kutatta és írta meg e történetet. Úgy gondolom, alapvetés, hogy egy értékítélet meghozatalakor az alkotást tekintjük és értékeljük elsõsorban, nem pedig az alkotó lakhelyét, még akkor is, ha a politikai közélet szereplõi vagyunk.

Az igazán impozáns, sorszámozott kötet amúgy mintegy 500 oldalon állít méltó emléket a dicsõ történelmi múlttal bíró császári és királyi 48. gyalogezred halhatatlan hõseinek. A képekkel gazdagon illusztrált kiadvány Szekér Imre Tibor alapos és körültekintõ kutatómunkájáról tanúskodik. Az oldalakon kibontakozik az acélzöld hajtókás, sárga pitykés 48-asok története, a papírra vetett sorok a letûnt elõzõ, szomorú század nagy fiaira, kiemelkedõ jellemekre és hõstettekre emlékeztetnek. A történelem olyan alakjaira, pillanataira, amelyeket nemzetünk talán már el is felejtett a világháború veszteségeivel együtt.

Szimbolikus üzenetként a kötet egy példányát átadtam a nagykanizsai toborzóirodának, s a kiadványból a város közmûvelõdési intézményeinek is juttattunk, hogy a könyvet fellapozva bárki elmerülhessen a 48. gyalogezred történetében.

Jó szívvel ajánlom minden kanizsainak a kiadványt, amelynek városunkban a tervek szerint szeptember elején lesz a bemutatója.

Balogh László
Nagykanizsa MJV polgármestere