Tisztelt Kanizsaiak!

Az egyik legszebb feladat, földi küldetés, ha embertársainkért élhetünk, és Krisztus követõiként megoszthatjuk magunkat másokkal. Így tesz a pedagógus, a gyógyító és a vezetõ is. A lelkipásztor, akiben mindezen hivatások egyesülnek, bölcsõtõl a sírig kíséri a rá bízott sorsokat.

Szepetnek plébánosát, Ódor Imre címzetes esperest, tiszteletbeli kanonokot éppen 50 évvel ezelõtt szentelték pappá. Az atya szombaton mutatta be aranymiséjét, amelyen megemlékezett egy másik évfordulóról is: már 40 éve szolgálja a szepetneki, az eszteregnyei, a sormási és a bajcsai híveket. Gyerekek keresztelkedtek, lettek elsõáldozók, majd bérmálkoztak nála, s bizonyára olyan is van, aki felnõvén õt kérte fel jegyesoktatásra, esketésre, majd egy újabb keresztelõre…

Ezúton is szeretettel gratulálok Ódor Imre atyának. Ebben az 50. évfordulóban benne van a Jóisten kegyelmébõl kapott ajándék, a papi hivatás, amely bizonyára számtalan örömteli, felemelõ és megható mozzanatot, sokszor nehéz vagy megrázó, de mégis mindig hálával eltöltõ pillanatot tartogatott számára az elmúlt öt évtizedben.

Köszönet illeti a nap mint nap bemutatott szentmisékért, az Ige hirdetéséért és a szentségek kiszolgáltatásáért, azaz keresztény hitünk folyamatos megerõsítéséért, amelyre – a jelenkor kihívásai miatt – igencsak nagy szükség van. Ahogy az olyan bölcs, szilárd jellemû lelki vezetõkre is, mint amilyen Ódor Imre atya.

Kívánom, hogy szolgálatát töretlen lelkesedéssel és hittel, jó egészségben, erõben, áldásokban gazdagon folytassa.

Balogh László
Nagykanizsa MJV polgármestere

Fotó: Zalakocka/Gergely Szilárd