TÁJÉKOZTATÓ

Veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségrõl 

A koronavírus-járvány elleni védekezés részeként a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettség, valamint az ellenõrzött bejelentésrõl szóló 191/2020. (V.8.) Korm. rendelet szerint 2020. május 18. napjától az alábbi engedélyköteles tevékenységek engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül, bejelentést követõen gyakorolhatóak lesznek:

  • kizárólag üzletben forgalmazható termékek forgalmazására szolgáló kereskedelmi tevékenység
  • engedélyhez kötött ipari tevékenység

A folytatni kívánt engedélyköteles tevékenység bejelentése ún. ellenõrzött bejelentés útján, elektronikus úton (ügyfélkapu, e-mail) tehetõ meg az alábbi nyomtatványok megküldésével:

Mûködési engedély iránti kérelem

Telepengedély és bejelentésköteles ipari tevékenység bejelentõlap

Az ellenõrzött bejelentés megküldése:

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata ügyfélkapus KRID azonosítója:  202025174

E-mail cím: veszelyhelyzet.engedelyezes@nagykanizsa.hu

Amennyiben a hatóság nyolc napon belül nem tiltja meg a tevékenység végzését, úgy az szabadon gyakorolható a kilencedik naptól. Abban az esetben, ha másik szakhatóságot is be kell vonni a folyamatba, a határidõ 12 napra módosul. Az egyszerûsített ügyintézés csak az eljárást egyszerûsíti, a bejelentésben szereplõ tevékenység folytatásához jogszabályban meghatározott feltételek teljesítése alól nem ad felmentést.

 

                                                                                 dr. Gyergyák Krisztina

                                                                                             jegyzõ