Folyamatosan frissül ...

Felhívás 2020.03.22. 10:30
Nagykanizsa 70 év feletti lakosságához

Tisztelt Kanizsaiak!

A koronavírus nagyon gyorsan terjed, és tudjuk, hogy az idõsekre a legveszélyesebb. Ezért továbbra is arra kérjük idõsebb honfitársainkat, hogy maradjanak otthon, és mindent tegyenek meg annak érdekében, hogy ne kelljen kimenniük az utcára, és ne kelljen elhagyniuk a lakásukat.

Önkormányzatunk, civil szervezetek, magánszemélyek is felajánlották, hogy segítenek az otthon maradt idõsek ellátásában.
Kérem, hogy amennyiben bevásárlásban, gyógyszer kiváltásban, postai ügyintézés és egyéb más dologban segítségre lenne szükségük, az alábbi telefonszámokon jelezzék felénk:
• hétfõtõl csütörtökig 8.00-16.00 óráig, pénteken 8.00- 12.00 óráig a következõ telefonszámon +36 20/849-2441, +36 20/849-2415, +36 20/849-2454, email: ellatas@nagykanizsa.hu

A szükséges ügyintézés során kérnénk, hogy csakis kizárólag készpénzt adjanak munkatársaink részére, bankkártyás ügyintézésre nincs lehetõség.

Egymás iránti felelõsség, önmérséklet, lemondás és egy kis kitartás. Ezekre van most leginkább szükség.

Balogh László
Nagykanizsa MJV polgármestere

Tisztelt Kanizsaiak!  2020.03.22.

A jelenlegi rendkívüli veszélyhelyzetben a legfontosabb a járvány lassítása és megfékezése, mindannyiunk egészségének védelme. Számos rendelkezés született e cél érdekében, azonban mindezek mellett már most kell gondolnunk az itt élõ és dolgozó azon vállalkozásokra, akik a várossal is közvetlen kapcsolatban állnak, hogy van-e mód rá és miképp, hogy enyhítsünk az õ terheiken, fékezzük a felmerülõ gazdasági károkat a kormányzat intézkedései mellett és azokkal összhangban.

Hétfõtõl van hivatalosan is alpolgármestere városunknak, õt kértem már arra, hogy tekintse át a költségvetés sorait, vizsgálja meg az átcsoportosítás lehetõségeit, hogy a holnapi nap az errõl szóló egyeztetések napja is legyen. Jelen lesz majd a gazdálkodási osztály vezetõje, a város jegyzõje, de meghívtam a 10 éves városvezetõi tapasztalattal rendelkezõ elõzõ polgármesterünket, Dénes Sándort és korábbi alpolgármesterét, Tóth Nándort is.

Vigyázzanak magukra! Vigyázzunk egymásra!

#maradjotthon #maradjszepenotthon

Balogh László
Nagykanizsa Megyei Jogú Város polgármestere

2020.03.19. 09.30

Tisztelt Kanizsaiak!

Megkaptam a Zala Megyei Kormányhivatal tájékoztatóját, melybõl megtudhatják a veszélyhelyzetben aktuális ügyintézési rendet, természetesen városunkra is vonatkozóan.

A kormányablakokban és okmányirodákban is korlátozásokat vezettek be a koronavírus-fertõzés terjedésének mérséklése érdekében. Az intézkedések célja, hogy az ügyfélterekben a lehetõ legkevesebb személy tartózkodjon egyszerre.

Az ügyfélszolgálatokon történõ személyes megjelenés elkerülésével a megbetegedés kockázata és a járvány további terjedése mérsékelhetõ.

Arra kérik a kormányablakok, okmányirodák ügyfeleit, hogy kizárólag idõpontfoglalással menjenek ügyet intézni!
A kormányablakokban, okmányirodákban és más ügyfélszolgálatokon korlátozhatják a bent tartózkodók maximális létszámát, az ügyféltérben egymástól legalább 1,5-2 méter távolság tartása szükséges.

Az elkészült okmányokat az eddigiekkel ellentétben nem személyesen kell átvenni, hanem levélküldeményként a postaládába kézbesítik azokat.

A 2020. március 12-t követõen lejáró, a magyar állampolgárok Magyarország területén hatályos valamennyi hivatalos okmánya a veszélyhelyzet megszûnését követõ 15 napig érvényes.
Az okmányok megújítására jelenleg tehát nincs szükség, azokat Magyarország területén továbbra is használhatják, külföldön azonban nem érvényesek a lejárt okmányok. Azok tehát, akiknek külföldön is érvényes okmányra van szükségük, lejárt személyes irataikat meg tudják hosszabbítani a kormányablakokban.

A Foglalkoztatási Osztály esetében azon ügyfeleknél, akik az elõírt rendszeres jelentkezési idõpontra érkeznének, nem kell személyesen megjelenni, az osztály munkatársai levélben fognak mindenkit kiértesíteni.
Folyamatban lévõ ügyeknél a hiányzó dokumentumok pótlását az osztály bejáratánál található postaládába kérik elhelyezni.

A Kormányhivatal javaslata, hogy az ügyfélkapuval rendelkezõ állampolgárok elsõsorban a megújult magyarorszag.hu oldalon elérhetõ online ügyintézési lehetõségeket vegyék igénybe.
A leggyakoribb 750 ügykörben elérhetõ az elektronikus ügyintézés (a bejelentkezés ügyfélkapu regisztrációval, elektronikus személyi igazolvánnyal, vagy telefonos azonosítással történik), továbbá valamennyi ügyben lehetõség van a kérelem benyújtására ún. e-papír szolgáltatás használatával (a bejelentkezéshez szintén ügyfélkapus azonosítás szükséges).

Az ügyfélkapuval nem rendelkezõ ügyfelek számos ügyben postai úton is leadhatják kérelmüket.

További információkért keressék fel a mo.hu, kormányablak.hu oldalt, valamint hívják az ingyenesen hívható 1818 Kormányzati Ügyfélvonalat.

Balogh László
Nagykanizsa MJV polgármestere

 

 

TÁJÉKOZTATÁS  2020.03.18. 10:00

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztetõ tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelõzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendõ intézkedésekrõl (III.) szóló 46/2020. (III.16.) Korm. rendelet szerint:

 • A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirõl szóló kormányrendelet szerinti vendéglátó üzletben (a továbbiakban: vendéglátó üzlet) 15.00 óra után 06.00 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével tilos tartózkodni.

 

 • A vendéglátó üzletben 15.00 óra után 06.00 óráig az élelmiszer elvitelre történõ megrendelése és átvétele, valamint a vételár megfizetése céljából és idõtartamára korlátozódóan megengedett a tartózkodás.

 

 • Az élelmiszert, az illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító üzlet, továbbá a gyógyszertár, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzlet, az üzemanyag-töltõállomás és a dohánybolt kivételével a kereskedelemrõl szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 27. pontja szerinti üzletben (a továbbiakban: üzlet) 15.00 óra után 06.00 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével tartózkodni tilos.

 

 • A zárt helyen vagy a nem zárt helyen tartott zenés, táncos rendezvények mûködésének biztonságosabbá tételérõl szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet szerinti rendszeres zenés, táncos rendezvények helyszínén tartózkodni tilos.

 

 • Rendezvény helyszínén a résztvevõk számától és a rendezvény helyszínétõl függetlenül tilos tartózkodni. Gyûlés helyszínén tartózkodás tilos. Sportrendezvény nézõk nélkül, zárt körülmények között tartható meg.

 

 • A szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrõl szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabstv.) 1. § (1) bekezdésétõl eltérõen szabálysértést követ el, aki
 1. a) vendéglátó üzletben,
 2. b) üzletben,
 3. c) rendszeres zenés, táncos rendezvényen,
 4. d) a rendezvény helyszínén, valamint
 5. e) az elõadó-mûvészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott eseményen, függetlenül annak nyilvánosságától (színház, tánc-, zenemûvészet), a moziban, a muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló törvényben meghatározott közgyûjteményben, közmûvelõdési intézményben és közösségi színtérben

meg nem engedett idõpontban vagy meg nem engedett módon tartózkodik.

A Szabstv. 11. § (1) bekezdésétõl eltérõen az (1) bekezdés szerinti szabálysértés esetén a pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.

 

 • A rendelet szerinti korlátozó intézkedések betartását – a 70. életévüket betöltött személyek lakó-, vagy tartózkodási helyének elhagyása, valamint a vallási közösség szertartása, továbbá a polgári házasságkötés és a temetés kivételével – a rendõrség ellenõrzi.

A korlátozó intézkedések be nem tartása esetén a rendõr a Rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) szerinti intézkedéseket és kényszerítõ eszközöket az Rtv.-ben meghatározott módon alkalmazhatja.

Gyergyák Krisztina
jegyzõ

 

Közlemény a szociális ellátásokról - Nagykanizsa, 2020. március 17.

 A koronavírus járvány megelõzése, a biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtése, a közösségi érintkezések számának csökkentése érdekében tájékoztatom a lakosságot, hogy a lejáró pénzbeli és természetbeni rendszeres szociális juttatások (pl. gyógyszerhozzájárulás, lakásfenntartási hozzájárulás, ápolási hozzájárulás,) a veszélyhelyzet megszûnését követõ 15 napig érvényesek.

Az önkormányzati bérlakásokra kiírt lakáspályázatok benyújtási határideje is a veszélyhelyzet megszûnését követõ 15 napig kitolódik.

 

Felhívás a város 70 év feletti lakosságához  2020. március 17.

 A Kormány 46/2020. (III.16.) Korm. rendeletének 2.§-ában foglaltaknak megfelelõen kérjük a város 70 év feletti lakosait, hogy lehetõség szerint a lakóhelyüket vagy tartózkodási helyüket ne hagyják el.

 Otthon tartózkodásuk esetén - amennyiben egyéb módon nem oldható meg - az ellátásukról való gondoskodás a települési önkormányzat polgármesterének a feladata.

 Igénybejelentésüket a következõ módon oldhatják meg:

 • hétfõtõl csütörtökig 8.00-16.00 óráig, pénteken 8.00- 12.00 óráig a következõ telefonszámon +36 20/849-2441, +36 20/849-2415, +36 20/849-2454