Tisztelt Lakosság!

 A környezeti zaj kezelésérõl és értékelésérõl szóló 280/2004. (X. 20.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) értelmében a rendeletben meghatározott éves forgalomnagyságot meghaladó közlekedési létesítményekre stratégiai zajtérképet és zajcsökkentési intézkedési tervet kell készíteni és rendszeres idõközönként felülvizsgálni. A Korm. rend. 1. § (3) bekezdés b) pontja és a (3a) bekezdés b) pontja az elõbbi feladat ellátását a közlekedésért felelõs miniszter által kijelölt szervezethez telepíti. A miniszteri kijelölés alapján  a fõ közlekedési létesítmények közül a nagyforgalmú vasutak (30 000 szerelvény/évnél nagyobb forgalmú vasútvonalak) és a nagyforgalmú közutak (3 millió jármû/évnél nagyobb forgalmú országos közúti szakaszok) stratégiai zajtérképeinek és intézkedési terveinek elkészítését és felülvizsgálatát a KTI Közlekedéstudományi Nonprofit Kft. (a továbbiakban: KTI) végzi.

 A Korm. rend.-ben elõírtaknak megfelelõen a KTI elkészítette a nagyforgalmú közutakra és a nagyforgalmú vasutakra vonatkozó intézkedési tervek tervezetét (intézkedési tervjavaslatot). Az intézkedési tervjavaslatok egyeztetésének eljárásrendjérõl a Kor,. rend. 11. §-a rendelkezik. Az ebben foglalt elõírások alapján az intézkedési tervjavaslatokat a KTI az érintett települési önkormányzatok részére továbbítja. A tervjavaslatok nyilvánosságra hozatala és az észrevételek megtételének lehetõségére és módjára vonatkozó tájékoztatás az önkormányzatok feladata. A társadalmi egyeztetést követõen a KTI a beérkezett vélemények figyelembevételével véglegesíti az intézkedési terveket.

 Az intézkedési tervjavaslatokat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata ezúton nyilvánosságra hozza. Az észrevételek, vélemények a zambo.tamas@nagykanizsa.hu e-mail címen tehetõk meg 2020. január 30-ig.