PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

KÁRPÁTALJAI UTAZÁSI PROGRAM

 

A Rákóczi Szövetség immár 29 esztendeje járul hozzá a Kárpát-medencei magyarság sokoldalú támogatásához, a határon átnyúló magyar-magyar kapcsolatok erõsítéséhez, többek között azzal, hogy a Szövetség minden évben számos nyári tábort, találkozót, konferenciát, tanulmányutat szervez határon túli és magyarországi diákok részvételével.

 A Rákóczi Szövetség – együttmûködve a Miniszterelnökség Kárpátaljáért Felelõs Kormánybiztosával – Kárpátaljai Utazási Programot hirdet 2018-ban is, az elmúlt évek sikere alapján azzal a céllal, hogy a kárpátaljai régió idegenforgalmát erõsítse, valamint a magyar-magyar emberi kapcsolatokat bõvítse. A program kertében magyarországi nyugdíjas egyesületek, klubok, családszervezetek, tantestületek és egyházi közösségek csoportjainak kárpátaljai utazásához kíván hozzájárulni.

 Pályázni az alábbi online ûrlap kitöltésével lehet:

http://www.rakocziszovetseg.org/hu/palyazati_adatlap_karpataljai_utazasok_2018_nyilt

 Az online jelentkezési lapok beérkezésének határideje: 2018. április 4. (szerda)

 Pályázat benyújtására jogosult:

-nyugdíjas egyesületek, klubok

-családszervezetek csoportja

-tantestületek

-egyházi közösségek (pl. plébániai közösségek, gyülekezetek) csoportjai

 A pályázat benyújtásának feltételei:

-csak kárpátaljai úti céllal lehet pályázni

-pályázni minimum 20 fõs csoporttal lehet

-a kirándulásnak 2018. március 1. és 2018. december 31. között kell megvalósulnia

-a pályázathoz csatolni kell a kárpátaljai kirándulás programtervét

 Az elnyerhetõ pályázati támogatás:

A Rákóczi Szövetség a program keretében az utazási költséget – a megtett út és az utazók számának függvényében

– legfeljebb 250 000 Ft értékig átvállalja a sikerrel pályázók számára.

 A támogatás mértékének megállapítása függ az adott csoport létszámától a kalkulált útvonal hosszától:

 -20-25 fõ:         120.000 Ft utazási keretösszeg

-26-30 fõ:         160.000 Ft utazási keretösszeg

-31-35 fõ:         180.000 Ft utazási keretösszeg

-36-40 fõ:         200.000 Ft utazási keretösszeg

-41-     fõ:           250.000 Ft utazási keretösszeg

 

Kérjük, hogy a legkedvezõbb ajánlatot adó utaztató cég/buszos vállalkozó szolgáltatását vegyék igénybe, így lehetõséget biztosítva arra, hogy minél több csoport utazását támogathassa a Szövetség!

Kérjük, az online jelentkezési ûrlapon szíveskedjenek kitölteni az utazást lebonyolító vállalatra vonatkozó adatokat is!

 FIGYELEM! A pályázati támogatásból csak utazási költség finanszírozható!

 FIGYELEM! A pályázat utófinanszírozású! A Rákóczi Szövetség a támogatás pénzügyi lebonyolítását közvetlenül az utazási vállalkozóval/céggel rendezi, miután az utazó csoport eleget tett az elszámolás feltételeinek!

 A pályázaton elnyert összeg kifizetésének feltételei:

A pályázaton elnyert összeg kifizetésének, azaz a számla kiegyenlítésének feltétele, hogy minden utazó csoport az eredeti számla beérkezésével egyidejûleg, de legkésõbb az utazást követõen 30 nappal eleget tesz az elszámolás alábbi követelményeinek:

-számla és menetlevél megküldése postai úton,

-képek nélkül minimum két A/4 oldalas (azaz minimum 5-6000 karakter) írásos beszámolót elektronikusan (szerkeszthetõ - doc, rtf, stb.),

-az utazók névsoráról egy eredeti (!) jelenléti ív kitöltése és elküldése postai úton (a formanyomtatvány honlapunkról letölthetõ!),

-legalább 25 db – az út fontosabb eseményeit megörökítõ – fényképet (jpg, bmp, tiff stb.)

-valamint az utazás megrendelését visszaigazoló dokumentum kitöltése és megküldése postai úton (a formanyomtatvány honlapunkról letölthetõ!).

 FIGYELEM! A hiánytalan elszámolás (szöveges beszámoló, jelenléti ív, fényképek, számla, menetlevél és a megrendelõ visszaigazolása) Központi Irodánk címére történõ beérkezése a pénzkifizetés feltétele is egyben! Ha az utazás után 30 nappal sem érkezik be a hiánytalan elszámolás, a számlát nem áll módunkban kifizetni!

 Amennyiben szervezetük/közösségük nem rendelkezik kárpátaljai kapcsolattal, a Rákóczi Szövetség (szükség esetén) közremûködik a kapcsolatfelvételben. A mellékelt lista kárpátaljai magyar szálláshelyek elérhetõségeit tartalmazza.

 A pályázat elbírálásáról a Rákóczi Szövetség vezetõsége dönt 2018. április 5-én. A pályázaton nyertes szervezetek/közösségek listája 2018. április 6-tól olvasható honlapunkon (www.rakocziszovetseg.org).

 További információ kérhetõ a karpatalja@rakocziszovetseg.hu e-mail címen, illetve a Rákóczi Szövetség központi irodájának munkatárasai állnak az érdeklõdök rendelkezésére.

 

 

Jelenléti ív minta

Megrendelés visszaigazolás minta

Pályázati felhívás kárpátaljai utazási program

Szállás Kárpátalja 2018