KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

Közérdekű informáciÓk
EU ROVAT
ÁLLÁSKÍNÁLAT
Jelenleg az alábbi intézményekben keresünk kollégákat:
ELÉRHETŐSÉGEINK
Amennyiben kérdése van a weboldallal kapcsolatban, kérjük forduljon hozzánk bizalommal az alábbi telefonszámon:

Tartalmi információ:
06 (20) 849 2310
valko.viktoria@nagykanizsa.hu

Technikai információ:
webadmin@nagykanizsa.hu

Írjon nekünk >>
Összes elérhetőségünk >>
 
Parkolás

 

 

Nagykanizsa városközponti területének járműterhelése és a belvárosi utcák megsokszorozódott parkoló jármű forgalma indokolttá tette a városközponti fizetőparkoló rendszer létrehozását egyes centrumhoz közeli utcákra és terekre. A belvárosba irányuló célforgalom csökkentésére, a járművek okozta környezetszennyezés visszaszorítására szolgáló szabályozás a fizető várakozóhelyek kijelölése. A fizetőparkolók üzemeltetésének elsődleges célja a forgalomcsillapítás és csak másodlagos cél az önkormányzat bevételeinek növelése.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése a 64/2012. (XI. 30.) sz. önkormányzati rendelet megalkotásával szabályozta a nagykanizsai fizetőparkolók működtetésének és igénybevételének feltételeit, melyekről az alábbiakban igyekszünk az érintetteket röviden tájékoztatni.

Milyen időszakban kell parkolási díjat fizetni?

A várakozási övezetben munkanapokon 8:00 – 16:00 óráig kell díjat fizetni. Szabadnapokon, vasárnap és ünnepnapokon a parkolás díjtalan.

Mire terjed ki a rendelet területi hatálya?

A nagykanizsai belvárosi területen várakozási övezet kijelölésére került sor. A „Várakozási övezet díjfizetési kötelezettséggel” jelzőtáblák („ZÓNA” feliratú parkolótáblák) után minden szabályos közterületi várakozás esetén parkolási díjat kell fizetni. Az autósok a várakozási övezet kilépő oldali pontjain a „Várakozási övezet vége” táblákkal találkoznak.
A várakozási övezet határait a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza, valamint az alábbi térképen kívánjuk szemléletesen bemutatni: parkolási térkép

 

Felhívjuk a Tisztelt Ügyfelek figyelmét, hogy a honlapunkon szereplő térkép tájékoztató jellegű, méretarányából kifolyólag tartalmazhat apró pontatlanságokat. A térképen szereplő apró pontatlanságokért Társaságunk felelősséget nem vállal.
Kérjük a Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a közúti közlekedés szabályait figyelembe véve, a zóna táblákat figyelve használják a parkolóhelyeket.

Fizetőparkoló övezetben alkalmazott díjak, pótdíjak, bérletárak

 

1.     Várakozási díjak (az ÁFÁ-t tartalmazzák)

 

 

Várakozási övezet területi besorolása

A díjosztály

Személygépkocsi, 3,5 t össztömeget meg nem haladó tehergépkocsi, három- és négykerekű motorkerékpár valamint három- és négykerekű segédmotoros kerékpár

óradíj

B díjosztály

Autóbusz, vontató, 3,5 t össztömeget meghaladó tehergépkocsi, mezőgazdasági vontató, lassú jármű

óradíj

1.

I. díjosztályú terület

200 Ft

600 Ft

2.

Kiemelt díjosztályú terület

600 Ft

1800 Ft

 

2.     Pótdíjak

Pótdíjak mértéke tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15/C. §-ában foglaltak az irányadóak.

 

3.     Bérletek

 

Bérlet típusok

Díjak

1.

Közületi éves bérlet

70.000 Ft + ÁFA

2.

Közületi negyedéves bérlet

20.000 Ft + ÁFA

3.

Közületi havi bérlet

8.000 Ft + ÁFA

4.

Lakossági éves bérlet

35.000 Ft + ÁFA

5.

Lakossági negyedéves bérlet

10.000 Ft + ÁFA

6.

Lakossági havi bérlet

4.000 Ft + ÁFA

7.

Munkavállalói éves szektorbérlet

25.000 Ft + ÁFA

8.

Munkavállalói negyedéves szektorbérlet

7.000 Ft + ÁFA

9.

Munkavállalói havi szektorbérlet

2.500 Ft + ÁFA

10.

Szülői féléves szektorbérlet

3.000 Ft + ÁFA

11.

Övezeten belül lakók lakhelyének megfelelő szektorra vonatkozó éves várakozási engedélye

 

első gépjármű

második gépjármű

 

 

4.000 Ft + ÁFA

10.000 Ft + ÁFA

12.

Közfeladat ellátási, vállalkozói bérlet

10.000 Ft + ÁFA

13.

Bérlet pótlása, illetve módosítása rendszámváltozás miatt

2.000 Ft + ÁFA

 

4.     Kereskedelmi, vendéglátó egységekhez, bankokhoz, intézményekhez rendelt kizárólagos használatú parkoló havi díja:                        16.000 Ft + ÁFA

 

Milyen módon lehet a várakozási díjat fizetni?

A/    A várakozási övezetben 30 db parkolójegy kiadó automatát telepítettünk, melyeknél 10-20-50-100-200 Ft-os pénzérmékkel van lehetőség jegyvásárlásra.
B/    A várakozási övezetben mobiltelefonon váltott parkolójeggyel is lehet várakozni.
C/    A várakozási övezetben (az Erzsébet tér kivételével) rendszeresen parkoló autósok éves, negyedéves, havi bérlettel is parkolhatnak. A bérletek a jármű forgalmi rendszámára szólóan kerülnek kiállításra.

 

Hova fordulhatnak a várakozási övezet használói parkolási ügyekben?

A fizetőparkoló rendszer üzemeltetője a Via Kanizsa Városüzemeltető Nonprofit Zrt. Nagykanizsa, Zrínyi u. 33. Telefon: 93/537-653 e-mail cím: via.ugyfelszolgalat@nagykanizsa.hu

 

Milyen kedvezményekkel parkolhatnak az övezetekben lakók?

A várakozási övezeten belül lakók – ott állandó vagy ideiglenes lakcímmel rendelkezők – a saját tulajdonú vagy üzemeltetésű személygépkocsijukra lakásonként legfeljebb két járműre válthatnak kedvezményes éves parkolóbérletet. A bérlet a lakáshoz legközelebbi fizető parkoló tömb korlátlan igénybevételére jogosít, kivéve az Erzsébet tér fizető parkoló helyei. Ugyanazon lakás esetén az első jármű bérlete bruttó 5.080 Ft/év, míg a második autóra bruttó 12.700 Ft/év összegért váltható kedvezményes bérlet.


Milyen kedvezménnyel parkolhatnak a várakozási övezetben telephellyel rendelkező vállalkozások?


A fizető parkoló övezetben telephellyel rendelkező vállalkozások, szervezetek jogosultak a saját üzemeltetésükben lévő gépjárműveikre maximum 10 db kedvezményes bérlet vásárlására. A 10 db bérletből maximum 2 db a vállalkozás, szervezet munkavállalója saját tulajdonú, üzemeltetésű gépjárműve részére is igényelhető, amennyiben a szervezet vezetője a saját gépjárműhasználat szükségességét nyilatkozatával igazolja. A kedvezményes bérlet ára bruttó 12.700 Ft/év.

Milyen módon parkolhatnak a várakozási övezeten belüli munkavállalók járművei?

A fizető parkoló övezetben dolgozó munkavállalók bruttó 31.750 Ft összegért vásárolhatnak parkolóbérletet, ami a munkahelyhez legközelebbi parkolókban használható.

Milyen kedvezménnyel parkolhat az övezeten belüli gyermekintézmények szülői forgalma?

A várakozási övezetben működő óvodákba és iskolákba járó gyermekek szülei az oktatási félévekhez igazodóan féléves szülői bérletet válthatnak, melynek díja bruttó 3.810 Ft/félév. Ezzel a bérlettípussal az óvoda, iskola melletti parkolóban (az Erzsébet tér kivételével) iskolai oktatási napokon délután 14:00 – 16:00 óráig parkolhatnak. A szülői bérlet igényléséhez iskolalátogatási igazolás, illetve az óvoda által kiadott igazolás szükséges.

Mi történik a parkolási rendelet szabályait megszegő autósokkal?

A fizetőparkoló rendszer üzemeltetője a várakozások szabályosságát folyamatosan ellenőrzi. A parkolóellenőrök a parkolójegy, bérlet nélkül vagy lejárt parkolójeggyel várakozó járművek esetében pótdíjat szabnak ki. A pótdíj annak kiszabásától számított 15 napon belüli befizetés esetén a járműfajtára vonatkozó 1 órai parkolódíj tízszerese, 15 napon túli befizetés esetén a pótdíj a parkolódíj negyvenszerese. A pótdíj befizetés elmulasztása esetén az üzemeltető fizetési meghagyás útján hajtja be a tartozást. A fizetési meghagyás már tartalmazza a tulajdonos/üzembentartó adatainak beszerzésével és a behajtás ügyvédi díjával növelt összeget.

Milyen lehetőség van a várakozási övezetben lévő üzletek árufeltöltésére?

Az önkormányzati rendelet a fizetőparkolók üzemidejének első órájában, azaz 8:00 – 9:00 óráig ad lehetőséget a fizetőparkolók áruszállítási célú díjtalan igénybevételére. 9:00 óra után az áruszállító járművek várakozása esetén is parkolási díjat kell fizetni.

További tudnivalók:

Bérletigénylésnél a következő dokumentumok bemutatása szükséges:

    • személyazonosságot igazoló igazolvány
    • lakcímkártya
    • a gépkocsi forgalmi engedélye
    • bérlettípustól függően a rendelet szerinti igazolások (felvilágosítás az ügyfélszolgálaton)

Az éves bérleteket a lejáratot követő év január 31-ig meg kell újítani.

Ha a kedvezményes bérletre jogosult személy állandó lakhelyében vagy a gépjármű tulajdonjogában változás áll be, a kedvezményes bérletet a változást követő 8 napon belül az ügyfélszolgálatnál le kell adni.

 

Vonatkozó helyi rendeletek:

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 64/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a fizető parkolóhelyek működtetéséről és igénybevételéről

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2013. (IV. 03.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről