Meghívó Jegyzőkönyv

 

 1. A Nagykanizsai Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választások eredményérõl (szóban)

Elõadó: Dr. Nemes Pál, a Nagykanizsai Helyi Választási Bizottság elnöke

 

 1. Önkormányzati képviselõk eskütétele, polgármester eskütétele (szóban)

Elõadó: Dr. Nemes Pál, a Nagykanizsai Helyi Választási Bizottság elnöke

 

 1. A polgármester programjának ismertetése (szóban)

Elõadó: Balogh László polgármester

 

 1. Javaslat polgármester díjazásának megállapítására (írásban)

Elõterjesztõ: Dr. Gyergyák Krisztina jegyzõ

Meghívó Jegyzőkönyv

Zárt ülés:

 1. Javaslat a Nagykanizsai Ipari-, és Gazdaságfejlesztési Ügynökség Korlátolt Felelõsségû Társaság alapításához szükséges döntések meghozatalára (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

Meghívott: Rodekné Hederics Erika ügyvezetõ

KIEGÉSZÍTÉS - nyilatkozatok

 1. Javaslat a Nagykanizsai Sport Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelõsségû Társaság alapításához szükséges döntések meghozatalára (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

Meghívott: Rodekné Hederics Erika ügyvezetõ

 KIEGÉSZÍTÉS - nyilatkozatok

Javaslat zárt ülésre:

3. Javaslat a Viridis-Pannonia Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének módosítására (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

Meghívott: Áfra Barnabás ügyvezetõ

Javasolt napirendi pontok:

4. Javaslat az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 35/2010. (XI. 04.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

Meghívott: Rodekné Hederics Erika ügyvezetõ

5. Javaslat a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem Felújítási Programja keretében kültéri kézilabda pálya fejlesztésére vonatkozó pályázat benyújtására (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

Meghívottak: Magyar Ferenc igazgató

Farkas Tibor elnök

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 1. Javaslat az Északnyugat - magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-vel kötött közszolgáltatási szerzõdés I. számú módosítására (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

Meghívott: Papp László vezérigazgató

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2014-2020 idõszakra szóló Integrált Területi Programjában történõ keretemelés elfogadására (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

Meghívott: Rodekné Hederics Erika ügyvezetõ

 1. Javaslat a Nagykanizsa Csiky Gergely utca 30105 hrsz-ú ingatlanon védett kõkereszt helyreállítására, áthelyezésére (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

Meghívó Jegyzőkönyv
 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésérõl szóló 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

 

 1. Javaslat az önkormányzat nemzetközi kapcsolatairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

 

 1. Javaslat az önkormányzat saját halottjává nyilvánítás szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

 

 1. Javaslat a településkép védelmérõl szóló 28/2017. (IX. 05.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 100/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

 

 1. Javaslat az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezésérõl szóló önkormányzati rendelet megalkotására (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat az önkormányzati bérlakásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotására (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

Meghívott: Bilicz Csaba vezérigazgató

 

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének az önkormányzati biztos kirendelésérõl szóló 27/2011. (IV. 13.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kulturális Koncepciója (2019- 2024) elfogadására, valamint az önkormányzat közmûvelõdési feladatairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

KIEGÉSZÍTÉS - NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK VÉLEMÉNYE

 

 1. Javaslat a 2020. évi Város Napja megrendezésére (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

 

 1. Javaslat a 0414. hrsz-ú és a 0421/8. hrsz-ú ingatlan kiemelt fejlesztési területté nyilvánításával kapcsolatos döntés meghozatalára (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosítására (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

 

 1. Javaslat a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására (írásban)

Elõterjesztõ: Dr. Gyergyák Krisztina jegyzõ

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020-2034 idõszakra szóló víziközmû fejlesztésre vonatkozó Gördülõ Fejlesztési Tervének elfogadására (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

Meghívottak: Áfra Barnabás elnök-vezérigazgató

Rodekné Hederics Erika ügyvezetõ

 

 1. Javaslat a Kanizsa Uszoda Kft. 2019. évi üzleti tervének módosítására (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

Meghívott: Horváth Vencel ügyvezetõ

 

 1. Javaslat Halis István Városi Könyvtár magasabb vezetõi pályázatának kiírására (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

 

 1. Beszámoló a Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulása 2018. évi feladatellátásáról, a Társulás mûködésérõl, a Társulási Tanács munkájáról, a közösen fenntartott intézmény tevékenységérõl (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

Meghívott: Dr. Némethné Kovács Edit óvodavezetõ

 

 1. Javaslat önkormányzati bérlakás bérlõjének kijelölésére (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

Meghívott: Bilicz Csaba vezérigazgató

 

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

1. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉS - FB Határozat a Városfejlesztõ Kft. 2019. évi Közszolgáltatási Szerzõdésének elsõ félévi teljesítésérõl szóló tájékoztatóhoz

2. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉS

 

20. Interpellációk, kérdések

KIEGÉSZÍTÉS - Baj József képviselõ úrnak a Zrínyi M. utca felújításához kapcsolódó elektromos vezetékek cserésjére vonatkozó kérdésére válasz 

 

 1. Napirend utáni felszólalások

 

Javaslat zárt ülésre:

 

 1. Javaslat a nagykanizsai 0441/2 hrsz-ú árok értékesítésére (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

 

 1. Javaslat a nagykanizsai 0496/2 hrsz-ú ingatlan (ún. Zsigárdmajori út) értékesítéséhez szükséges döntések meghozatalára (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

 

Zárt ülés:

 1. Javaslat a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztására (írásban)

Elõterjesztõ: Dr. Gyergyák Krisztina jegyzõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

MEGHÍVÓBAN NEM SZEREPLÕ

Javaslat "Nagykanizsáért" megjelölés névhasználatának megvonására és megtiltására (írásban, BIZALMAS)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

 

Meghívó Jegyzőkönyv

Javasolt napirendi pontok:

 

 1. Javaslat a víziközmûre történõ utólagos csatlakozás mûszaki és pénzügyi feltételeirõl, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendõ hozzájárulás mértékérõl szóló önkormányzati rendelet megalkotására (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

 

 1. Javaslat a központi ügyeleti ellátás biztosításával kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

Meghívott: Stimeczné dr. György Bernadette intézményvezetõ

 

 1. Javaslat a 2020. évi Város Napja megrendezésére (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város víziközmû vagyonának 2019. évi tételes beruházási, felújítási tervének elfogadására (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

Meghívott: Áfra Barnabás elnök-vezérigazgató

 

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

1. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉS

2. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉS

 

 1. Interpellációk, kérdések

 

 1. Napirend utáni felszólalások

 

Zárt ülés:

 

 1. Javaslat a Halis István Városi Könyvtár magasabb vezetõi álláspályázatának elbírálására (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

Meghívottak: Pályázók

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított kitüntetések adományozására (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

Meghívó Jegyzőkönyv

Javasolt napirendi pontok:

 

 1. Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetési gazdálkodásáról (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

Meghívott: Szita László könyvvizsgáló

 

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi összevont (konszolidált) beszámolója (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

Meghívott: Szita László könyvvizsgáló

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi maradványának felosztására és Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésérõl szóló 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

Meghívott: Szita László könyvvizsgáló

 

 1. Javaslat az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 35/2010. (XI. 04.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérõl szóló 29/2017. (IX.05.) önkormányzati rendelet, valamint a településszerkezeti terv módosítására (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

(Az elõterjesztés az állami fõépítész véleményének megérkezését követõen kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a közutak nem közlekedési célú igénybevételérõl és a közterületek felbontásáról szóló 71/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Tájékoztató az óvodai beiratkozásokról, javaslat a 2019/2020-as nevelési évben indítható csoportszámok jóváhagyására (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

Meghívott: Dr. Némethné Kovács Edit óvodavezetõ

 

 1. Javaslat a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezetével ellátási szerzõdés megkötésére (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

Meghívottak: dr. Baracskai Józsefné igazgató

Szõlõsi Márta Piroska területi vezetõ

 

 1. Javaslat a térfigyelõ kamerarendszer 2019. évi fejlesztésével kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

Meghívott: Berke László r. ezredes, rendõrségi fõtanácsos, kapitányságvezetõ

 

 1. Javaslat a Balatonmáriai Gyermek- és Ifjúsági Tábor és a nyári napközis tábor (Zöldtábor) 2019. évi mûködésére (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

 

 1. Beszámoló az önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

Meghívottak: Dr. Kaszás Gizella igazgató

  Böröndi Ágnes intézményvezetõ

 

 1. Beszámoló a Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása 2018. évi feladatellátásáról, a Társulás mûködésérõl, a Társulási Tanács munkájáról, a közösen fenntartott intézmény tevékenységérõl (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

Meghívott: Koller Jutka igazgató

 

 1. Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi belsõ ellenõrzési munkatervének végrehajtásáról (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

 

 1. Javaslat a 2018. évi személyszállítási közszolgáltatási tevékenységrõl szóló összevont jelentés elfogadására és a közzététellel kapcsolatos döntések meghozatalára (ÉNYKK Zrt.) (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

Meghívott: Papp László vezérigazgató

 

 1. Javaslat a villamos energia beszerzésével kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

 

 1. Tájékoztató a Nagykanizsai Katasztrófavédelemi Kirendeltség 2018. évi tevékenységérõl (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

Meghívott: Dobos István tû. alezredes, tûzoltósági tanácsos, kirendeltségvezetõ

 

 1. Beszámoló a Nagykanizsai Hivatásos Tûzoltóság 2018. évi tevékenységérõl (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

Meghívott: Kómár Ferenc tû. alezredes, tûzoltóparancsnok

 

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

 1. sz. KIEGÉSZÍTÉS - polgármesteri tájékoztatóhoz

 1. Interpellációk, kérdések

 

 1. Napirend utáni felszólalások

 

Javaslat zárt ülésre:

 

 1. Javaslat a Viridis-Pannonia Nonprofit Kft. 2019. évi Üzleti Tervének jóváhagyására, valamint beszámoló a 2018. évi tevékenységrõl, a mérlegbeszámoló jóváhagyása (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

Meghívottak: Áfra Barnabás ügyvezetõ

         Kurucz Attila könyvvizsgáló

 (Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a 1136/5 hrsz-ú, közterület ingatlan értékesítésével kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

Meghívó Jegyzőkönyv
 1. Javaslat a településrendezési eszközök módosításának véleményezési dokumentációjára érkezett felvetésekkel kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

 

 1. Javaslat a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének elfogadására (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

Meghívott: Belasics Katalin ügyvezetõ

 

 1. Javaslat a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. 2018. éves beszámolójának elfogadására (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

Meghívott: Belasics Katalin ügyvezetõ

Kurucz Attila könyvvizsgáló

 

 1. Javaslat a Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. 2019. évi Üzleti Tervének elfogadására (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

Meghívott: Lérántné Mátés Valéria ügyvezetõ

                 Kurucz Attila könyvvizsgáló

 

 1. A Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolója és közhasznúsági jelentése (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

Meghívott: Lérántné Mátés Valéria ügyvezetõ

           Kurucz Attila könyvvizsgáló

 

 1. Éves jelentés a Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft. 2018. évi Közszolgáltatási Szerzõdésének teljesítésérõl (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

Meghívott: Rodekné Hederics Erika ügyvezetõ

(Az elõterjesztés a Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft. adatszolgáltatását követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

  KIEGÉSZÍTÉS

 

 1. Javaslat a Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft. 2019. évi Közszolgáltatási Szerzõdésének jóváhagyására (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

Meghívott: Rodekné Hederics Erika ügyvezetõ

(Az elõterjesztés a Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft. adatszolgáltatását követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft. Ügyvezetõjének 2019. évi prémiumfeladatának meghatározására (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

Meghívott: Rodekné Hederics Erika ügyvezetõ

 KIEGÉSZÍTÉS - FELÜGYELÕ BIZOTTSÁG HATÁROZATA

 

 1. Javaslat a Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft. 2018. éves beszámolójának elfogadására (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

Meghívott: Rodekné Hederics Erika ügyvezetõ

(Az elõterjesztés a Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft. adatszolgáltatását követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

10. Javaslat pályázatok benyújtására az "Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttmûködési Program 2014-2020" keretében (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

Meghívott: Rodekné Hederics Erika ügyvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. 2019. évi Üzleti Terve (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

Meghívott: Bilicz Csaba vezérigazgató

 

 1. Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. 2018. évi mérlegbeszámolója (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

Meghívott: Bilicz Csaba vezérigazgató

     Kurucz Attila könyvvizsgáló

 

 1. Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. Felügyelõ Bizottságának Ügyrendje (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

Meghívott: Bilicz Csaba vezérigazgató

 

 1. Beszámoló a Kanizsa Uszoda Kft. 2018. évi tevékenységérõl, a mérlegbeszámoló jóváhagyása (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

Meghívottak: Horváth Vencel ügyvezetõ

 Kurucz Attila könyvvizsgáló

 

 1. Via Kanizsa Városüzemeltetõ Nonprofit Zrt. 2018. éves beszámolója, közhasznúsági jelentése, vezérigazgatói prémiumfeladatok teljesítése (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

Meghívott: Fitos István vezérigazgató

(Az elõterjesztés a Via Kanizsa Városüzemeltetõ Nonprofit Zrt. adatszolgáltatását követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

KIEGÉSZÍTÉS - FELÜGYELÕ BIZOTTSÁGI JEGYZÕKÖNYV, KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 

 

 1. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2018. évi munkájáról (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

 

 1. Beszámoló a Völgy Alapítvány ellátási szerzõdés szerinti, pszichiátriai betegek közösségi és nappali ellátására vonatkozó 2018. évi tevékenységérõl (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

Meghívott: Marketti Judit ügyvezetõ titkár

 

 

 1. Beszámoló a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesületnek az ellátási szerzõdés szerinti családi bölcsõde és szenvedélybetegek közösségi ellátása biztosítására vonatkozó 2018. évi tevékenységérõl (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

Meghívottak: Madarászné Kele Márta szakmai vezetõ

Leposa Gáborné szolgálatvezetõ

 

 1. Beszámoló a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezetének 2018. évi nagykanizsai tevékenységérõl (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

Meghívott: Szõlõsi Márta területi vezetõ

 

 1. Javaslat köznevelési intézmények magasabb vezetõi pályázatainak véleményezésére (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

Meghívottak: Magyar Ferenc igazgató

Pályázók

 

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

 KIEGÉSZÍTÉS - 1. számú - polgármesteri tájékoztatóhoz

 1. Interpellációk, kérdések

 

 1. Napirend utáni felszólalások

  

Javaslat zárt ülésre:

 1. Beszámoló a Netta-Pannonia Kft. és a Futurus-Pannonia Nonprofit Kft. 2018. évi tevékenységérõl, a mérlegbeszámolók jóváhagyása és a Netta-Pannonia Kft., Futurus-Pannonia Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének jóváhagyása (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

Meghívottak: Áfra Barnabás ügyvezetõ

         Kurucz Attila könyvvizsgáló

 

 1. Beszámoló a Nagykanizsa-Netta-Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltetõ Korlátolt Felelõsségû Társaság 2018. évi tevékenységérõl, a mérlegbeszámoló jóváhagyása és a Társaság 2019. évi Üzleti Tervének jóváhagyása (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

Meghívottak: Szabó Norbert ügyvezetõ

                            Kurucz Attila könyvvizsgáló

(Az elõterjesztés a Nagykanizsa-Netta-Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltetõ Korlátolt Felelõsségû Társaság adatszolgáltatását követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a Délzalai Víz- és Csatornamûvel kapcsolatos döntések meghozatalára (mérlegbeszámoló, üzleti jelentés, valamint a 2019. évi üzleti tervjavaslat elfogadása) (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

Meghívott: Áfra Barnabás elnök-vezérigazgató

(Az elõterjesztés a Délzalai Víz- és Csatornamû Zrt. adatszolgáltatását követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

Zárt ülés:

 1. Javaslat bírósági ülnökök megválasztására (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

 

 1. Javaslat a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztására (írásban)

Elõterjesztõ: dr. Gyergyák Krisztina jegyzõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

Meghívó Jegyzőkönyv
 1. Javaslat a szociális szolgáltatásokról és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló 10/2005. (III.7.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

Meghívottak: Koller Jutka igazgató

 Böröndi Ágnes intézményvezetõ

Kaszás Gizella igazgató

KIEGÉSZÍTÉS - képviselõ-testületi (Surd, Zalakomár) határozatok

 

 1. Javaslat az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 35/2010. (XI.04.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

 

 1. Javaslat a közterületek és közterület jellegû területek használatáról szóló 31/2016. (X.06.) önkormányzati rendelet módosítása (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

Meghívott: Fitos István vezérigazgató

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a településkép védelmérõl szóló 28/2017. (IX. 05.) önkormányzati rendelet módosításához kapcsolódó döntések meghozatalára (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

 

 1. Javaslat a területrendezési hatósági eljárás lefolytatásához kapcsolódó döntés meghozatalára (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

 

 1. Javaslat a Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet megszüntetésével kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

Meghívottak: Bilicz Csaba vezérigazgató

         Horváth István igazgató

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat Halis István Városi Könyvtár magasabb vezetõi pályázatának kiírására (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

Meghívott: Czupi Gyula igazgató

  

8. Javaslat a X. számú felnõtt háziorvosi körzet átadására (írásban) BIZALMAS (ZÁRT ÜLÉS)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

Meghívott: Stimeczné dr. György Bernadette intézményvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

9. Via Kanizsa Városüzemeltetõ Nonprofit Zrt. 2019. évi üzleti terve (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

Meghívott: Fitos István vezérigazgató

  KIEGÉSZÍTÉS - Felügyelõ Bizottság jegyzõkönyve

10. Javaslat a Kanizsa Uszoda Kft. 2019. évi üzleti tervének elfogadására (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

Meghívott: Horváth Vencel ügyvezetõ

 

11. Javaslat a Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft. 2019. évi Üzleti Tervének elfogadására (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

Meghívott: Rodekné Hederics Erika ügyvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

12. Javaslat a közbeszerzésekkel kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

Meghívott: Rodekné Hederics Erika ügyvezetõ

 

13. Javaslat földgáz beszerzésével kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

 

14. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti intézmények 2019. évi – törvényességi és szakmai – fenntartói ellenõrzéséhez készült ellenõrzési terv elfogadására (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

 

15. Beszámoló a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti intézmények 2018. évi fenntartói ellenõrzésérõl (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

 

16. Javaslat a Kanizsai Kulturális Központ 2019. évi munkatervének elfogadására (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

Meghívott: Kovácsné Mikola Mária igazgató

 

17. Javaslat a Thúry György Múzeum 2019. évi munkatervének elfogadására (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

Meghívott: Száraz Csilla igazgató

 

18. Javaslat a Halis István Városi Könyvtár 2019. évi munkatervének elfogadására (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

Meghívott: Czupi Gyula igazgató

 

19. Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2018. évi sportéletérõl (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

 

20. Beszámoló az Egészségügyi Alapellátási Intézmény 2018. évi munkájáról (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

Meghívott: Stimeczné dr. György Bernadette intézményvezetõ

 

21. Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város bûnügyi, közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzetérõl (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

Meghívott: Berke László r. ezredes, rendõrségi fõtanácsos, kapitányságvezetõ

 

22. Polgármesteri tájékoztató (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

1. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉS

 

23. Interpellációk, kérdések

24. Napirend utáni felszólalások

 

 Javaslat zárt ülésre:

 25. Javaslat a Sugár u. 30. szám alatti ingatlan értékesítésére (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

 26. Javaslat a nagykanizsai 4062 hrsz-ú ingatlan értékesítésére (írásban)Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

 Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

 27. Javaslat a Bartók B. u. 1. sz. alatti lakóház-ingatlan versenytárgyaláson történõ értékesítésére (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

Meghívott: Bilicz Csaba vezérigazgató

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 Zárt ülés:

 1. Fellebbezés (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

Meghívó Jegyzőkönyv

1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésérõl szóló 6/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

KIEGÉSZÍTÉS - Érdekegyeztetõ Fórum határozata

KIEGÉSZÍTÉS - Új rendelet-tervezet

 

2. Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2019. évi költségvetése (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

Meghívott: Szita és Társai Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

KIEGÉSZÍTÉS - Független könyvvizsgálói jelentés 

KIEGÉSZÍTÉS - Pénzügyi Bizottság véleménye

KIEGÉSZÍTÉS - Érdekegyeztetõ Fórum határozata

 

3. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 100/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

  

4. Javaslat a NaGESZ-szal kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

Meghívottak: Bilicz Csaba vezérigazgató

Horváth István igazgató

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

KIEGÉSZÍTÉS - 1. számú melléklet

 

MEGHÍVÓBAN NEM SZEREPLÕ:

Javaslat a „Víziközmûvek energiahatékonyságának fejlesztésére” kiírt pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára

 

Javaslat zárt ülésre:

5. Javaslat a 1241 hrsz-ú ingatlan (Nagykanizsai SZC Zsigmondy Vilmos Szakképzõ Iskolája) egy részének értékesítésével kapcsolatos döntések meghozatalára, ezzel összefüggésben a Nagykanizsai Szakképzési Centrummal kötött vagyonkezelési szerzõdés módosítására (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

Meghívott: Hella Ferenc lelkipásztor Nagykanizsai Református Egyházközség

(Az elõterjesztés a kérelmezõ adatszolgáltatását követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

6. Javaslat a 3110/26 hrsz-ú (leendõ multifunkcionális sportcsarnok területe) önkormányzati ingatlan parkolási célra kijelölésére a Spartan Super & Sprint esemény idejére (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

Meghívott: Horváth István elnök

Meghívó Jegyzőkönyv
 1. Javaslat a 16. Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztivál megrendezésére vonatkozó pályázat kiírására (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

 

 

 1. Javaslat a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. és a Nemzeti Adó és Vámhivatal között I. típusú Vámudvar üzemeltetése tárgyában létrejött jogviszony folytatására (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

Meghívott: Bilicz Csaba vezérigazgató

 

 

 1. Beszámoló a Thúry György Múzeum 2018. évi tevékenységérõl (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

Meghívott: Száraz Csilla igazgató

 

 

 1. Beszámoló a Kanizsai Kulturális Központ 2018. évi tevékenységérõl (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

Meghívott: Kovácsné Mikola Mária igazgató

 

 

 1. Javaslat a Kanizsai Kulturális Központ magasabb vezetõi álláspályázatának elbírálására (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester (írásban)

Meghívott: Pályázó

 

 

 1. Beszámoló a Halis István Városi Könyvtár 2018. évi tevékenységérõl (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

Meghívott: Czupi Gyula igazgató

 

 

 1. Javaslat a Halis István Városi Könyvtár magasabb vezetõi álláspályázatának elbírálására (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

Meghívott: Pályázó

 

 

 1. Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi külkapcsolati tervének végrehajtásáról és javaslat a 2019. évi külkapcsolati tervre (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

 

 

 1. Javaslat a 2019/20-as nevelési év tervezésére, az óvodai jelentkezések idõpontjának meghatározására, körzethatárok kialakítására (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

Meghívott: dr. Némethné Kovács Edit intézményvezetõ

 

 

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

  1. sz. KIEGÉSZÍTÉS - polgármesteri tájékoztató

 1. Interpellációk, kérdések

 

 

 1. Napirend utáni felszólalások

 

 

Javaslat zárt ülésre:

 

 1. Javaslat egyes víziközmûvek önkormányzati tulajdonba vételével és kezelésbe adásával kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

Meghívott: Bizzer András elnök

 

 

Zárt ülés:

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított kitüntetések adományozására (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

 

 

 1. Javaslat a Thúry György Múzeum magasabb vezetõi álláspályázatának elbírálására (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

Meghívottak: Pályázók

 

 

 1. Tájékoztató a folyamatban lévõ, valamint a 2018. évben lezárult perekrõl (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

 

MEGHÍVÓBAN NEM SZEREPLÕ

Gábris Jácint önálló képviselõi indítványa - Javaslat a munka törvénykönyvének módosításával kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Javaslat Állampapír vásárlására (írásban)

 Javaslat a „Víziközmûvek Állami Rekonstrukciós Alapja” elnevezésû pályázatra támogatási kérelem benyújtására