Meghívó

Nyílt ülés:

 1. Javaslat a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

 

 1. Javaslat a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete által biztosított ellátások 2018. évi szolgáltatási díjának meghatározására (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

Meghívott: dr. Baracskai Józsefné megyei igazgató

 

 1. Javaslat a Völgy Alapítvánnyal ellátási- és ingatlanhasználati szerzõdés megkötésére (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

Meghívott: Marketti Judit ügyvezetõ titkár

 

 1. Javaslat a településrendezési terv módosítására a kiemelt fejlesztési területekké nyilvánított területeken (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

Meghívott: Rodekné Hederics Erika ügyvezetõ

(Az elõterjesztés a Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft.-vel történõ egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft. 2017. évi Üzleti Tervének módosítására (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

Meghívott: Rodekné Hederics Erika ügyvezetõ

(Az elõterjesztés a Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft. adatszolgáltatását követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat közterület elnevezésére (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

 

 1. Javaslat folyószámla-hitelkeret rendelkezésre tartásának meghosszabbítására (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

 

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

 

 1. Interpellációk, kérdések

 

 1. Napirend utáni felszólalások

 

Javaslat zárt ülés tartására:

 

 1. Javaslat a Rozgonyi u. 2. fszt. 3. szám alatti lakás csere útján történõ elidegenítésével kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

(Az elõterjesztés az értékbecslés megérkezését követõen késõbb kerül feltöltésre.)

 

 

 

Meghívó Jegyzőkönyv
 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésérõl szóló 6/2017. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

 1. Javaslat a hulladékgazdálkodásról szóló 34/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

Meghívott: Viridis-Pannonia Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. vezetõje

 1. Javaslat az ebrendészeti hozzájárulásról szóló 10/2015. (III. 02.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

 1. Javaslat a Szakképzési Ösztöndíj támogatásról szóló 32/2014. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

 1. Javaslat a szociális szolgáltatásokról és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló 10/2005. (III. 7.) önkormányzati rendelet módosítására, valamint a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal ellátási- és ingatlanhasználati szerzõdés megkötésére (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

Meghívott: Dr. Báthy Andrásné regionális ügyvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 1. Javaslat a rotavírus elleni védõoltás támogatásról szóló 15/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

Meghívott: Stimeczné Dr. György Bernadette intézményvezetõ

 1. Javaslat az Egészségügyi Alapellátási Intézmény Térítési Díj Szabályzatának módosítására (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

Meghívott: Stimeczné Dr. György Bernadette intézményvezetõ

 1. Javaslat a Netta-Pannonia Kft., a Futurus-Pannonia Nonprofit Kft., és a Viridis-Pannonia Nonprofit Kft. ügyvezetõi pályázatának elbírálására (írásban) BIZALMAS

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

Meghívott(ak): Pályázó(k)

(Az elõterjesztés a pályázat benyújtási határidejének lejártát követõen kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 1. A Netta-Pannonia Kft., Futurus-Pannonia Nonprofit Kft., Viridis-Pannonia Nonprofit Kft. 2017. 1-9. hó üzleti tevékenysége és beszámoló az ügyvezetõ 2017. évi prémiumfeladatainak végrehajtásáról (írásban) BIZALMAS

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

Meghívottak: Horváth Balázs ügyvezetõ

  Horváthné Bedenek Réka gazdasági igazgató

  Molnár-Rodek Bernadett szolgáltatási és értékesítési igazgató

(Az elõterjesztés a gazdasági társaságok adatszolgáltatását követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 1. Javaslat a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához történõ csatlakozásra (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

 1. Javaslat a Nagykanizsa – Bagolai Városszépítõ Egyesület részére nyújtott támogatás keretében 2017–2020. évi idõszakban elvégzendõ fejlesztések tartalmára (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

Meghívott: Poprádi Zoltán egyesületi elnök

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 1. Javaslat az UFC támogatásával kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

Meghívott: Kovács Tamás UFC elnök

KIEGÉSZÍTÉS (BIZALMAS)

(Az elõterjesztés a TVI véleményének megérkezését követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 1. Javaslat az autóbuszmegállók 2010. évben megvalósult fejlesztései által érintett területek tulajdonviszonyainak rendezésével kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának víziközmû fejlesztésre vonatkozó Gördülõ Fejlesztési Tervének elfogadására (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

Meghívott: Kassai Zoltán elnök-vezérigazgató

(Az elõterjesztés a Délzalai Víz- és Csatornamû Zrt. adatszolgáltatását követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 1. Javaslat a Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosítására (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

Meghívott: Horváth István igazgató

 1. Javaslat a Thúry György Múzeum Alapító Okiratának módosítására (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

Meghívott: Száraz Csilla igazgató

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 1. Javaslat a 2018. évi Város Napja megrendezésére vonatkozó pályázat kiírására (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

1. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉS

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)

Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester

 1. számú KIEGÉSZÍTÉS

2. számú KIEGÉSZÍTÉS

 

19. Interpellációk, kérdések

 1. számú KIEGÉSZÍTÉS

20. Napirend utáni felszólások

Meghívó Jegyzőkönyv

Nyílt ülés:Zárt ülés:

 • 14.  Javaslat önkormányzati bérlakás bérlõjének kijelölésére (írtásban)
 • 15.  Fellebbezés (írásban)

 

Meghívó

Zárt ülés:

 • 1.  Javaslat a közterületek reklámcélú hasznosítására vonatkozó megállapodás módosítására (írásban)
 • 2.  Javaslat a MÁV Sportcsarnokra bejegyzett elõvásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos döntés meghozatalára (írásban)

 

Meghívó Jegyzőkönyv

SOROS KÖZGYÛLÉS - 2017. június 29.

Nyílt ülés:

1.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésérõl szóló 6/2017. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítására
2.  Javaslat a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítására
3.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatról és Szabályozási tervérõl szóló 44/2006. (X. 18.) önkormányzati rendelet módosítására
4.  Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévõ lakások elidegenítésérõl szóló 48/2009.(XI.09.) önkormányzati rendelet módosítására
5.  Javaslat a készülõ új településrendezési terv partnerségi egyeztetése során beérkezett véleményekrõl, javaslatokról és az azokkal kapcsolatos tervezõi válaszok elfogadásáról szóló döntések meghozatalára
1. Kiegészítés

6.  Javaslat a Deák tér 5., Zrínyi u. 51. sz. alatti, 2419. hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatalára
7.  Javaslat az Egészségügyi Alapellátási Intézmény Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosítására
8.  Javaslat a Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezettel kapcsolatos döntések meghozatalára
9.  Javaslat a villamos energia beszerzésével kapcsolatos döntések meghozatalára
10.  Javaslat az önkormányzati mûködés felülvizsgálatára
11.  Polgármesteri tájékoztató
12.  Interpellációk, kérdések
13.  Napirend utáni felszólalások


Zárt ülés:

14.  Javaslat a nagykanizsai 1318, 1319, 1320 és a 1321 hrsz-ú ingatlanok nyilvános versenytárgyaláson történõ értékesítésére
15.  Fellebbezések
100.  649-145 ingatlan kérelem GINOP-1.2.3-8.3.4-16

Meghívó Jegyzőkönyv

SOROS KÖZGYÛLÉS - 2017. május 25.

Nyílt ülés:

1.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérõl szóló 44/2006. (X. 18.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)
2.  Javaslat az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 56/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)
3.  Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetési gazdálkodásáról (írásban)
1. Kiegészítés

4.  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi összevont (konszolidált) beszámolója (írásban)
1. Kiegészítés

5.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi maradványának felosztására és Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésérõl szóló önkormányzati rendelet módosítására (írásban)
6.  Javaslat hulladékgazdálkodással kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)
7.  Javaslat önkormányzati tulajdonú szolgálati lakásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)
8.  Tájékoztató az óvodai beiratkozásról, javaslat a Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda alapító okiratának módosítására, a 2017/18-as nevelési évben indítható csoportszámok jóváhagyására (írásban)
9.  Javaslat a Balatonmáriai Gyermek- és Ifjúsági Tábor és a nyári napközis tábor (Zöldtábor) 2017. évi mûködésére (írásban)
10.  Beszámoló az önkormányzat 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról (írásban)
11.  Beszámoló a Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása 2016. évi feladatellátásáról, a Társulás mûködésérõl, a Társulási Tanács munkájáról, a közösen fenntartott intézmények tevékenységérõl (írásban)
12.  Beszámoló a Nagykanizsai Egyesített Bölcsõde 2016. évi tevékenységérõl (írásban)
13.  Javaslat a 2016. évi személyszállítási közszolgáltatási tevékenységrõl szóló összevont jelentés elfogadására és a közzététellel kapcsolatos döntések meghozatalára (ÉNYKK Zrt.) (írásban)
14.  Polgármesteri tájékoztató (írásban)
1. Kiegészítés

15.  Interpellációk, kérdések
16.  Napirend utáni felszólalások
100.  Javaslat a településrendezési terv módosítására
1. KiegészítésZárt ülés:

17.  Javaslat a Netta-Pannonia Kft., Futurus-Pannonia Nonprofit Kft., Viridis-Pannonia Nonprofit Kft. 2017. évi Üzleti Tervének jóváhagyására, valamint beszámoló a 2016. évi tevékenységrõl, a mérlegbeszámolók jóváhagyása (írásban)
18.  Beszámoló a Nagykanizsa-Netta-Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltetõ Korlátolt Felelõsségû Társaság 2016. évi tevékenységérõl, a mérlegbeszámoló jóváhagyása és a Társaság 2017. évi Üzleti Tervének jóváhagyása (írásban)
19.  Javaslat a Délzalai Víz- és Csatornamû Zrt.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)
20.  Javaslat Ipari Parki ingatlanokra vonatkozó beépítési kötelezettség kötelezettje személyében bekövetkezõ változás jóváhagyására (írásban)
21.  Javaslat a nagykanizsai 3033/3 hrsz-ú beépítetlen terület és a 3033/4 hrsz-ú közterület egy részének értékesítésére (írásban)
22.  Fellebbezés (írásban)
101.  Délzalai Víz- és Csatornamû Zrt. személyi kérdései

Meghívó Jegyzőkönyv

SOROS KÖZGYÛLÉS - 2017. április 27.

Nyílt ülés:

1.  Javaslat lakás- és nemlakás- bérlemények bérbeadását szabályozó rendeletek módosítására
2.  Javaslat a Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosítására
3.  Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. 2016. évi mérlegbeszámolója
4.  Via Kanizsa Városüzemeltetõ Nonprofit Zrt. 2016. évi mérlegbeszámolója
5.  Beszámoló a Kanizsa Uszoda Kft. 2016. évi tevékenységérõl, a mérlegbeszámoló jóváhagyása
6.  Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. 2016. évi mérlegbeszámolója
7.  Javaslat a Kanizsa Újság Kft. v.a. zárómérlegének és vagyonfelosztási javaslatának elfogadására
8.  Javaslat köznevelési intézmények magasabb vezetõi pályázatainak véleményezésére
9.  Javaslat a Zala Megyei Rendõr-fõkapitánysággal kötött bérlõkijelölési jog biztosításáról szóló megállapodás módosítására
10.  Javaslat a térfigyelõ kamerarendszer 2017. évi fejlesztésére
11.  Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2016. évi munkájáról
12.  Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi belsõ ellenõrzési munkatervének végrehajtásáról
13.  Beszámoló a Völgy Alapítvány ellátási szerzõdés szerinti, pszichiátriai betegek közösségi és nappali ellátására vonatkozó 2016. évi tevékenységérõl
14.  Beszámoló a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesületnek az ellátási szerzõdés szerinti a családi napközi biztosítására vonatkozó 2016. évi tevékenységérõl
15.  Beszámoló a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezetének 2016. évi nagykanizsai tevékenységérõl
16.  Javaslat közkegyelmi törvény megalkotásának kezdeményezésére
17.  Javaslat az európai béruniót célzó polgári kezdeményezés támogatására
18.  Polgármesteri tájékoztató
1. Kiegészítés

2. Kiegészítés

19.  Interpellációk, kérdések
20.  Napirend utáni felszólalások
100.  Beszámoló a Nagykanizsa és Térsége TISZK Nonprofit Kft. (végelszámolás alatt) 2017. I. – III. havi tevékenységérõl, a tevékenységet lezáró egyszerûsített éves beszámoló


Zárt ülés:

21.  Javaslat egyes önkormányzati ingatlanok értékesítéséhez szükséges döntések meghozatalára
22.  Javaslat a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata résztulajdonában levõ víziközmû-rendszerek ellátásának biztonsága érdekében kötendõ megállapodásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára
23.  Javaslat önkormányzati bérlakás bérleti szerzõdésének meghosszabbítására

Meghívó Jegyzőkönyv

SOROS KÖZGYÛLÉS - 2017. március 30.

Nyílt ülés:

1.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 100/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosítására, valamint Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosítására (írásban)
2.  Javaslat a költségvetési intézményeknél folyó étkeztetés élelmezési nyersanyagnormáiról és a térítési díjak megállapításának módjáról szóló 39/2012. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)
3.  Javaslat a szociális szolgáltatásokról és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló 10/2005. (III. 07.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)
1. Kiegészítés

4.  Javaslat egyes önkormányzati rendeletek módosítására (írásban)
5.  Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. 2017. évi Üzleti Terve (írásban)
6.  Via Kanizsa Városüzemeltetõ Nonprofit Zrt. 2017. évi Üzleti Terve (írásban)
7.  Javaslat a Kanizsa Uszoda Kft. 2017. évi Üzleti Tervének elfogadására (írásban)
8.  Javaslat a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. 2017. évi Üzleti Tervének elfogadására (írásban)
9.  Javaslat a Nagykanizsa és Térsége TISZK Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolójának elfogadására (írásban)
10.  Javaslat a Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. 2017. évi Üzleti Tervének elfogadására (írásban) Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester
11.  Javaslat a Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosítására (írásban)
12.  A Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolója és közhasznúsági jelentése (írásban)
13.  Javaslat a Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft. 2017. évi Üzleti Tervének elfogadására (írásban)
14.  Éves jelentés a Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft. 2016. évi Közszolgáltatási Szerzõdésének teljesítésérõl (írásban)
15.  Javaslat a Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft. 2017. évi Közszolgáltatási Szerzõdésének jóváhagyására (írásban)
16.  Javaslat a Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft. 2016. évi beszámolójának elfogadására (írásban) Elõterjesztõ: Dénes Sándor polgármester
17.  Javaslat pályázat benyújtására az "Interreg V-A Magyarország - Szlovénia Együttmûködési Program 2014-2020" keretében (írásban)
18.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város területén beruházások megvalósítása céljából indokolt területek kiemelt fejlesztési területté nyilvánítására (írásban)
19.  Javaslat a helyi, menetrend szerinti autóbusszal történõ személyszállítás közszolgáltatási feladatainak ellátása tárgyában kötendõ közszolgáltatási szerzõdés módosítására (írásban)
20.  Javaslat a közbeszerzésekkel kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)
21.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város víziközmû vagyonának 2017. évi tételes beruházási, felújítási tervének elfogadására (írásban)
22.  Javaslat Prémium Magyar Államkötvény vásárlására (írásban)
23.  Javaslat a nagykanizsai fogászati ügyeleti ellátáshoz csatlakozó települések fogászati ügyeleti tevékenység ellátására vonatkozó megállapodásai megkötésére (írásban)
24.  Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2016. évi sportéletérõl (írásban)
25.  Beszámoló a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti intézmények 2016. évi fenntartói ellenõrzésérõl (írásban)
26.  Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti intézmények 2017. évi – törvényességi és szakmai – fenntartói ellenõrzéséhez készült ellenõrzési terv elfogadására (írásban)
27.  Beszámoló az Egészségügyi Alapellátási Intézmény 2016. évi munkájáról (írásban)
28.  Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város bûnügyi, közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzetérõl (írásban)
29.  Polgármesteri tájékoztató (írásban)
1. Kiegészítés

30.  Interpellációk, kérdések
31.  Napirend utáni felszólalások
100.  Javaslat a 7511-es j. út mellett a Buda Ernõ utcától a közigazgatási határig építendõ kerékpárúttal kapcsolatos döntések meghozatalára

Meghívó Jegyzőkönyv

SOROS KÖZGYÛLÉS - 2017. február 23.

Nyílt ülés:

1.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésérõl szóló 8/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)
2.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 100/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)
3.  Javaslat a költségvetési intézményeknél folyó étkeztetés élelmezési nyersanyagnormáiról és a térítési díjak megállapításának módjáról szóló 39/2012. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)
4.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város településfejlesztésével, településrendezésével és településképi eljárásaival összefüggõ partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására (írásban)
5.  Javaslat a helyi építési szabályzatban lévõ egyes magasabb rendû jogszabállyal ellentétes rendelkezések hatályon kívül helyezésére (írásban)
6.  Javaslat az új településrendezési tervhez beérkezett lakossági és vállalkozói igények kezelésére (írásban)
1. Kiegészítés

7.  Javaslat az Egészségügyi Alapellátási Intézmény magasabb vezetõi álláspályázatának elbírálására (írásban)
2. Kiegészítés

8.  Javaslat a 2017. évi Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztivál megrendezésére (írásban)
9.  Javaslat a földgáz beszerzésével kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)
10.  Javaslat a Kanizsai Kulturális Központ 2017. évi munkatervének elfogadására (írásban)
11.  Javaslat a Thúry György Múzeum 2017. évi munkatervének elfogadására (írásban)
12.  Polgármesteri tájékoztató (írásban)
1. Kiegészítés

13.  Interpellációk, kérdések
14.  Napirend utáni felszólalások
100.  Közlekedési létesítmények 2017. évi fejlesztési programja


Zárt ülés:

15.  Javaslat a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. ügyvezetõi pályázatának elbírálására (írásban)
16.  Tájékoztató a folyamatban lévõ, valamint a 2016. évben lezárult perekrõl (írásban)
17.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított kitüntetések adományozására (írásban)
101.  Balatonberényi üdülõ tulajdoni hányadának értékesítése

Meghívó Jegyzőkönyv

SOROS KÖZGYÛLÉS - 2017. január 26.

Nyílt ülés:

1.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 100/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)
2.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének a közterületek és közterület jellegû területek használatáról szóló 31/2016. (X. 06.) önkormányzati rendeletének módosítására (írásban)
3.  Javaslat az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 35/2010. (XI. 04.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)
4.  Javaslat az önkormányzati bérlakásokról szóló 42/2007. (IX. 25.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)
5.  Javaslat a készülõ új településrendezési tervhez beérkezett lakossági és vállalkozói igények kezelésére (írásban)
6.  Javaslat Nagykanizsa településrendezési terve Tripammer utcai tömbterület módosítás egyeztetése során érkezett észrevételek és az arra adott válaszok elfogadására (írásban)
7.  Javaslat alpolgármesteri illetmény megállapítására (írásban)
8.  Javaslat nem-lakás bérlemény kedvezményes használati szerzõdés megkötésére (írásban)
9.  Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi külkapcsolati tervének végrehajtásáról és javaslat a 2017. évi külkapcsolati tervre (írásban)
10.  Javaslat a 2017-2018-as nevelési év tervezésére, az óvodai jelentkezések idõpontjának meghatározására, körzethatárok kialakítására (írásban)
11.  Beszámoló a Thúry György Múzeum 2016. évi tevékenységérõl (írásban)
12.  Beszámoló a Kanizsai Kulturális Központ 2016. évi tevékenységérõl (írásban)
13.  Polgármesteri tájékoztató (írásban)
1. Kiegészítés

14.  Interpellációk, kérdések
15.  Napirend utáni felszólalások


Zárt ülés:

16.  Javaslat a nagykanizsai 13537. hrsz.-ú szántó és erdõ ingatlan hasznosításával összefüggõ döntés meghozatalára (írásban)
17.  Fellebbezés (írásban)