TOP-6.1.1-16-NA1-2017-00001 „Inkubációs ökoszisztéma kialakítása Nagykanizsán” projekt

Kedvezményezett neve: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

A projekt címe: „Inkubációs ökoszisztéma kialakítása Nagykanizsán”

A szerzõdött támogatás összege: 500 000 000,- Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt megvalósításával a helyi kis– és középvállalkozói réteg egyre jobban megerõsödik, javítja piaci pozícióit, valamint olyan befektetéseket valósítanak meg, amely a vállalkozások egyéni érdekein kívül az itt élõket- új munkahelyek létesítése, a foglalkoztatottak jó színvonalú bérezése- és a kapcsolatban álló más vállalkozásokat is szolgálja. A vállalkozói inkubáció célkitûzése, hogy a kezdõ mikro- és kisvállalkozásokat, vagy új fejlõdési (innovációs) szakaszba lépõ mikro-, kis- és középvállalkozásokat a maga eszközrendszerével az induló, vagy átmeneti szakaszban segítse.

Az inkubátorház létrehozásával olyan üzleti infrastrukturális fejlesztés valósul meg, amely mûködési teret biztosít a kezdõ illetve növekedési fázisban lévõ kis- és középvállalkozásoknak:

 • a kedvezõ mûködési költségeken és szolgáltatási díjakon keresztül lehetõséget ad a felszabaduló források más irányú hasznosítására
 • a továbbfejlõdéshez szükséges szakmai tanácsokat, szolgáltatásokat nyújt
 • a vállalkozások egymással együttmûködve, egymásra építve szinergikus hálózatot alkothatnak még nagyobb hozzáadott értéket teremtve ezáltal
 • ösztönzi a kapcsolatok kialakítását az egyetemek, és K+F intézmények között
 • az egyetemekrõl vagy kutatóintézetekbõl kiváló vállalkozásoknak adhat otthont

A projekt közvetlen eredménye:

 • 1179,57 m2 beépített alapterületû ipari csarnok beruházás
 • vállalkozások mûködését elõsegítõ szolgáltatásokhoz szükséges eszközbeszerzés, valamint immateriális eszközök beszerzése
 • fejlesztett ingatlan közmûvesítése
 • szükséges parkolók és közlekedési felületek kialakítása

Projekt céljai:

 • Az „Inkubációs ökoszisztéma kialakítása Nagykanizsán” címû projekt közvetett célja a kis és közép vállalkozások versenyképességének növelése, amelyen keresztül a projekt közvetlen célja valósul meg a foglalkoztatottak arányának növekedése. A helyi kis- és középvállalkozások fejlesztése a munkahelyteremtés egyik fontos eszköze.

 

 • A projekt megvalósításával a helyi kis– és középvállalkozói réteg egyre jobban megerõsödik, javítja piaci pozícióit, valamint olyan befektetéseket valósítanak meg, amely a vállalkozások egyéni érdekein kívül az itt élõket- új munkahelyek létesítése, a foglalkoztatottak jó színvonalú bérezése- és a kapcsolatban álló más vállalkozásokat is szolgálja.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.02.28.

Projekt azonosító száma: TOP-6.1.1-16-NA1-2017-00001

Támogató alap: Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA)