Tisztelt Kanizsaiak! Tisztelt helyi vállalkozások!

Túl a nagy megpróbáltatás idõszakán, elmondhatjuk, jelenlegi tudásunk szerint sikeresnek bizonyult a járvány megfékezése, azzal együtt, hogy a koronavírus nem fog egy csapásra eltûnni az életünkbõl.
Egészségünk védelmének legfontosabb feladata mellett ugyanis azzal a szükségszerû következménnyel is számolnunk kell, hogy a gazdaság csak lassan tér majd vissza emelkedõ pályájára a céges leállások miatt.

Nagykanizsa költségvetésének is károkat okozott a világméretû törés, a védekezés jelentõs erõforrásokat emésztett fel itt is. Ennek ellenére kiemelkedõ fontosságú feladat, hogy városunk támogassa az itt élõ és dolgozó vállalkozásokat a saját lehetséges eszközeivel a kormány által biztosított támogatások mellett is.

Ezért döntöttem Nagykanizsa vállalkozás-támogató programjáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról, kibõvítve az eddigi támogatási formák körét két új lehetõséggel:

• a munkahely-megtartó támogatással és
• a megszûnt munkahelyek visszaállítását segítõ támogatással.

Amennyiben a Támogatásokat Vizsgáló Iroda engedélyezi ezen új városi támogatásokat, a helyi mikrovállalkozások az alábbi módon és pontok alapján juthatnak hozzá:

• a munkahely-megtartó, pályázható támogatás összege egy munkavállaló után 75 000 forint, azonban az egy vállalkozás részére folyósított támogatás összege nem haladhatja meg a 300 000 forintot.

o A támogatást az a mûködõ vállalkozás veheti igénybe,
amely a veszélyhelyzet kihirdetésétõl kezdve az igénylés
benyújtásáig nem szüntette meg egyetlen munkavállalója
munkaviszonyát sem,

o a veszélyhelyzet kihirdetésétõl kezdve az igénylés
benyújtásáig legalább napi 4 órának megfelelõ
minimálbért fizetett munkavállalói részére és a kiadott
fizetés nélküli szabadságnapok száma nem haladta meg
a 15 napot az összmunkavállalói létszám tekintetében.

• a megszûnt munkahelyek visszaállítását segítõ, pályázható támogatás összege egy munkavállaló után 100 000 forint, azonban az egy vállalkozás részére folyósított támogatás összege nem haladhatja meg a 200 000 forintot.

o A támogatást az a mûködõ vállalkozás veheti igénybe,
amely a veszélyhelyzet kihirdetését követõ 3 hónapon
belül szüntette meg munkavállalója vagy munkavállalói
munkaszerzõdését,

o de a megszûnt munkahelyeket a veszélyhelyzet
kihirdetésétõl számított 6 hónapon belül újra létrehozza,
és vállalja, hogy a visszavett alkalmazottakat legalább 2
hónapon keresztül foglalkoztatja.

A kanizsai vállalkozások önkormányzati támogatása, kiegészítve az állami intézkedésekkel és a 70%-os bérleti díj kedvezménnyel komoly segítség lehet a helyi vállalkozások megmaradásához és újbóli beindításukhoz, fejlõdésükhöz.

Balogh László
Nagykanizsa MJV polgármestere