40/2020. (III. 20.) számú határozat (alpolgármester választás)

41-45/2020. (III. 20.) számú határozatok (tanácsnokok visszahívása)

7/2020. (III. 20.) önkormányzati rendelet Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése Szervezeti és Mûködési Szabályzata módosításáról szóló 100/2011. (XII. 23.) önkorm. rendelet módosításáról

8/2020. (III. 23.) önkormányzati rendelet a fizetõ parkolóhelyek mûködtetésérõl és igénybevételérõl szóló 64/2012. (XI. 30.) önkorm. rendelet módosításáról

9/2020. (III. 27.) önkormányzati rendelet az önkormányzati tulajdonú, nem lakáscélú helyiségek bérletérõl és használatáról szóló 3/2003. (I. 29.) önkorm. rendelet módosításáról

10/2020. (III. 30.) önkormányzati rendelet az önkormányzati tulajdonú, nem lakáscélú helyiségek bérletérõl és használatáról szóló 3/2003. (I. 29.) önkorm. rendelet módosításáról

11/2020. (III. 31.) önkormányzati rendelet Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésérõl szóló 2/2020. (III. 02.) önkorm. rendelet módosításáról

46/2020. (III. 31.) számú határozat (2020. évi víziközmû fejlesztési terv)

47/2020. (III. 31.) számú határozat (2020. évi közbeszerzési terv)

48/2020. (III. 31.) számú határozat (intézményi fûtésrendszerekkel kapcsolatos döntés)

49/2020. (III. 31.) számú határozat (I. számú vegyes fogorvosi körzet mûködtetése)

50/2020. (III. 31.) számú határozat (oktatási intézmények alapdokumentumai módosításának véleményezése)

51/2020. (III. 31.) számú határozat (Zöld város - Zöld Nagykanizsa projekt)

52/2020. (III. 31.) számú határozat (Nagykanizsa Fejlõdéséért felsõoktatási ösztöndíj támogatás)

53/2020. (III. 31.) számú határozat (szakképzési ösztöndíj támogatás)

54/2020. (III. 31.) számú határozat (ingatlan értékesítés)

55/2020. (IV. 02.) számú határozat (Kórház Alapítvány légfertõtlenítõ készülék beszerzésének támogatása)

56/2020. (IV. 02.) számú határozat (2020. évi város napja új idõpontja)

57/2020. (IV. 03.) számú határozat (hozzájárulás üzlethelyiség bérleti jogának átruházásához)

58/2020. (IV. 09.) számú határozat (verseny- és élsport támogatása)

59/2020. (IV. 09.) számú határozat (kulturális feladatok támogatása)

60/2020. (IV. 14.) számú határozat (köztemetés elrendelése)

61/2020. (IV. 15.) számú határozat (Közbeszerzési Bírálóbizottság létrehozása)

62/2020. (IV. 15.) számú határozat (önkormányzati ingatlanok kaszálása, parlagfû mentesítése)

63/2020. (IV. 15.) számú határozat (Babóchay utca szennyvízcsatorna építése - beérkezett ajánlat elfogadása)

64/2020. (IV. 15.) számú határozat (tulajdonosi hozzájárulás - Sugár utca 1-3. kábel rekonstrukció)

65/2020. (IV. 15.) számú határozat (tulajdonosi hozzájárulás - bagolai toronyhoz optikai kábel hálózat építése)

66/2020. (IV. 15.) számú határozat (Erzsébet tér 20. - nem lakás bérlemény bérbeadása)

67/2020. (IV. 15.) számú határozat (tulajdonosi hozzájárulás - Dózsa György u. 111. alépítményes ellátása megnevezésû munka megvalósítása)

68/2020. (IV. 15.) számú határozat (Zrínyi Miklós utca 31. ifjúsági centrummá alakítása)

69 - 92/2020. (IV. 16.) számú határozat (önkormányzati hatósági ügyek - a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet alapján)

93 - 113/2020. (IV. 17.) számú határozat (önkormányzati lakásügyek)
 
 
 

117/2020. (IV. 21.) számú határozat (tulajdonosi hozzájárulás - Felsõerdõ u. 121. villamos csatlakozókábel elhelyezése)

118/2020. (IV. 21.) számú határozat (tulajdonosi hozzájárulás - Batthyány u. 19. villamos csatlakozókábel elhelyezése)

12/2020. (IV. 22.) önkormányzati rendelet a piac 65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának rendjérõl - A RENDELET 2020. MÁJUS 03. NAPJÁN HATÁLYÁT VESZTETTE.

119 - 155/2020. (IV. 23.) számú határozat (önkormányzati hatósági ügyek - a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet alapján)

156/2020. (IV. 24.) számú határozat (önkormányzati hatósági ügy - Nagykanizsa város címere használatának engedélyezése)

157/2020. (IV. 28.) számú határozat (közterületek fertõtlenítése - döntés beérkezett ajánlat elfogadásáról)

158/2020. (IV. 28.) számú határozat (önkormányzati hatósági ügy - utólagos csatlakozási hozzájárulás megállapítása víziközmûre történõ rácsatlakozás érdekében  a 12/2019. (VI. 28.) önkormányzati rendelet alapján)

159/2020. (IV. 29.) számú határozat (Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020 - 2024. évekre szóló gazdasági programjának, fejlesztési tervének jóváhagyása)

                     Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020 - 2024. évekre szóló gazdasági programja, fejlesztési terve

160/2020. (IV. 29.) számú határozat (tulajdonosi hozzájárulás - Erdész utca 39/B. zöldterületen gyephézagos beton burkolat elhelyezése)

161/2020. (IV. 29.) számú határozat (tulajdonosi hozzájárulás - Õrház u. 7/a. villamos csatlakozókábel elhelyezése)

162/2020. (IV. 29.) számú határozat (tulajdonosi hozzájárulás - Damjanich utca 4/a. villamos csatlakozókábel elhelyezése)

163-203/2020. (IV. 30.) számú határozat (önkormányzati hatósági ügyek - a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet alapján)

 
 
 
 

211/2020. (V. 05.) számú határozat (tulajdonosi hozzájárulás - Csengery u. 49. életveszélyes fák kivágása)

212/2020. (V. 06.) számú határozat (elõvásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos döntés)

213-239/2020. (V. 07.) számú határozat (önkormányzati hatósági ügyek - a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet alapján)

240-241/2020. (V. 07.) számú határozat (önkormányzati hatósági ügyek - az önkormányzati bérlakások lakbértámogatásáról szóló önkormányzati rendelet alapján)

242-246/2020. (V. 07.) számú határozat (önkormányzati lakásügyek)

247/2020. (V. 08.) számú határozat (önkormányzati hatósági ügy - Nagykanizsa város névhasználatának engedélyezése)

248/2020. (V. 08.) számú határozat (ingatlanok kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása)

249/2020. (V. 11.) számú határozat (Király u. 53. fsz. alatti nem lakás bérlemény közvetlen bérbeadása)

15/2020. (V. 12.) önkormányzati rendelet az önkormányzati tulajdonú, nem lakáscélú helyiségek bérletérõl és használatáról szóló 3/2003. (I. 29.) önkorm. rendelet módosításáról

250-275/2020. (V. 14.) számú határozat (önkormányzati hatósági ügyek - a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet alapján)

276/2020. (V. 14.) számú határozat (Erzsébet tér 21. fsz. alatti nem lakáscélú helyiség bérbeadásához szükséges hozzájárulás kiadása)

16/2020. (V. 14.) önkormányzati rendelet Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésérõl szóló 2/2020. (III. 02.) önkormányzati rendelet módosításáról

17/2020. (V. 14.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II. 16.)  önkormányzati rendelet módosításáról

 
 
 
 
283/2020. (V. 15.) számú határozat (önkormányzati hatósági ügy - a közösségi együttélés alapvetõ szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeirõl szóló 20/2013. (IV. 03.)  önkormányzati rendelet alapján)
 
284/2020. (V. 18.) számú határozat (önkormányzati hatósági ügy - a közösségi együttélés alapvetõ szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeirõl szóló 20/2013. (IV. 03.)  önkormányzati rendelet alapján)
 
 
286/2020. (V. 19.) számú határozat (önkormányzati hatósági ügy - a közösségi együttélés alapvetõ szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeirõl szóló 20/2013. (IV. 03.)  önkormányzati rendelet alapján)

287/2020. (V. 19.) számú határozat (Délzalai Víz- és Csatornamû Zrt.-vel kapcsolatos döntések)
 
288-474/2020. (V. 20.) számú határozat (önkormányzati hatósági ügyek - mezõõri járulék megállapítása  a mezei õrszolgálat létesítésérõl és mûködtetésérõl szóló 21/2014. (VI. 12.)  önkormányzati rendelet alapján)
 
475 - 503/2020. (V. 21.) számú határozat (önkormányzati hatósági ügyek - a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II. 16.)  önkormányzati rendelet alapján)
 
504 - 705/2020. (V. 21.) számú határozat (önkormányzati hatósági ügyek - mezõõri járulék megállapítása  a mezei õrszolgálat létesítésérõl és mûködtetésérõl szóló 21/2014. (VI. 12.)  önkormányzati rendelet alapján)
 
 
 
 
709 - 908/2020. (V. 25.) számú határozat (önkormányzati hatósági ügyek - mezõõri járulék megállapítása  a mezei õrszolgálat létesítésérõl és mûködtetésérõl szóló 21/2014. (VI. 12.)  önkormányzati rendelet alapján)
 
 
 
911/2020. (V. 26.) számú határozat (külterületi szántó értékesítése)

 
913-1112/2020. (V. 26.) számú határozat (önkormányzati hatósági ügyek - mezõõri járulék megállapítása  a mezei õrszolgálat létesítésérõl és mûködtetésérõl szóló 21/2014. (VI. 12.)  önkormányzati rendelet alapján)
 
1113/2020. (V. 27.) számú határozat (tulajdonosi hozzájárulás - József Attila u. 40. villamos csatlakozókábel elhelyezése)
 
1114 - 1288/2020. (V. 27.) számú határozat (önkormányzati hatósági ügyek - mezõõri járulék megállapítása  a mezei õrszolgálat létesítésérõl és mûködtetésérõl szóló 21/2014. (VI. 12.)  önkormányzati rendelet alapján)
 
1289/2020. (V. 28.) számú határozat (önkormányzati hatósági ügy - Nagykanizsa város névhasználatának engedélyezése)
 
 
1291 - 1322/2020. (V. 28.) számú határozat  (önkormányzati hatósági ügyek - a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II. 16.)  önkormányzati rendelet alapján)
 
1323/2020. (V. 28.) számú határozat (önkormányzati hatósági ügy - az önkormányzati bérlakások lakbértámogatásáról szóló önkormányzati rendelet alapján)

1324 - 1523/2020. (V. 28.) számú határozat (önkormányzati hatósági ügyek - mezõõri járulék megállapítása  a mezei õrszolgálat létesítésérõl és mûködtetésérõl szóló 21/2014. (VI. 12.)  önkormányzati rendelet alapján)

 
 
 
 
 
 
1530 - 1652/2020. (VI. 02.) számú határozat (önkormányzati hatósági ügyek - mezõõri járulék megállapítása  a mezei õrszolgálat létesítésérõl és mûködtetésérõl szóló 21/2014. (VI. 12.)  önkormányzati rendelet alapján)
 
 
1654/2020. (VI. 03.) számú határozat (tulajdonosi hozzájárulás - Pápai u. 1. villamos csatlakozókábel elhelyezése)
 
 
1656-1671/2020. (VI. 04.) számú határozat  (önkormányzati hatósági ügyek - a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II. 16.)  önkormányzati rendelet alapján)
 

19/2020. (VI. 04.) önkormányzati rendelet Nagykanizsa Megyei Jogú Város vállalkozás-támogató programjáról szóló 78/2011. (VII. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

1672/2020. (VI. 05.) számú határozat (önkormányzati hatósági ügy - a közösségi együttélés alapvetõ szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeirõl szóló 20/2013. (IV. 03.)  önkormányzati rendelet alapján)

1673/2020. (VI. 09.) számú határozat (ajánlat elfogadása POLISZ Iktatási, Költségvetési - Gazdálkodási és Közétkeztetési informatikai rendszerek mûködtetésére)