ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

Tegyünk érte! - kooperációval a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekért Nagykanizsán
2010-11-22
NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
8800 NAGYKANIZSA, ERZSÉBET TÉR 7. TELEFON, FAX: +36/93/500-931
"Tegyünk érte! - kooperációval a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekért Nagykanizsán"
TÁMOP - 3.3.2.-08/2-2008-0003
 
„Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségéért”
 
 A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretén belül került kiírásra az esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatására lehetőséget nyújtó pályázat. A konstrukció célja, hogy a magyar közoktatásban elősegítse az esélyegyenlőség érvényesülését és megerősítse az iskolarendszer esélyteremtő szerepét a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók vonatkozásában.
 
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által benyújtott pályázat keretében 85.616.385 Ft támogatásban részesül a város. A projekt 2010. november 1-jén kezdődött, s 21 hónapon keresztül, 2012. július 31-ig kerül megvalósításra.
A program célja, hogy
  •  a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkozó pedagógusok ismerjék meg és tevékenységük során alkalmazzák azokat a pedagógiai eljárásokat, melyek a hatékony tanulásszervezés feltételei,
  •  Interaktív tanulási folyamatokkal a sajátos nevelési igényű, halmozottan hátrányos helyzetű, illetve roma gyermekek érdekérvényesítő képességei erősödjenek,
  •  az óvodáztatás kezdetén növekedjen a 3 évesen óvodába kerülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma,
  •  csökkenjen a szociális, társadalmi helyzetük miatt nagycsoportban visszamaradó gyermekek száma,
  •  elősegítse a prevenciót a halmozottan hátrányos helyzetű, köztük roma gyermekek körében a különböző diszfunkciók elkerülése érdekében.
A projekt keretében lehetőség nyílik a gyermekek életkorának megfelelő fejlesztő játékok, eszközök kölcsönzési lehetőségének a megteremtésére.
Az általános iskolák 7. és 8. osztályos tanulóit érintő cél a reális, igényeikhez és képességeikhez illő pályaorientáció megvalósítása, továbbtanulásuk segítése az általuk választott intézményben. A 9-10. évfolyamos fiatalok igazolatlan hiányzásának, lemorzsolódásának csökkentése.
Továbbá bevezetésre kerülnek szülőkkel való új együttműködési formák.
 
Kedvezményezett neve és elérhetősége:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postacím: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
Telefon: 06 -93 -500 -700
Fax: 06- 93 –500- 735
 
Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:
Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága
Postacím: 1055 Budapest, Pf.564..
Telefon: 06 -1 -301-3200
Fax: 06 –1- 301-3220
 
Támogató szervezet:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Postacím: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Infovonal: 06 -40 -638 -638
nfu@nfu.gov.hu

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.