ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

Egészségügyi alapellátás fejlesztése Nagykanizsa-Miklósfa városrészben
2010-09-28

 

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
8800 NAGYKANIZSA, ERZSÉBET TÉR 7. TELEFON, FAX: +36/93/500-931
"Egészségügyi alapellátás fejlesztése Nagykanizsa-Miklósfa városrészben"
NYDOP-5.2.1./A-09-2010-0021
 
„Egészségügyi alapellátás fejlesztése Nagykanizsa-Miklósfa városrészben”
 
A Nyugat-dunántúli Operatív Program keretén belül került kiírásra az Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése/Kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése (NYDOP—2007-5.2.1/A,B) című pályázati felhívás.
A konstrukció célja, hogy a régió kistérségeiben minden lakos számára hozzáférhetővé váljanak a megfelelő infrastrukturális ellátottsággal rendelkező egészségügyi intézmények közszolgáltatásai.
 
2010. év január 24-én a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által „Egészségügyi alapellátás fejlesztése Nagykanizsa-Miklósfa városrészben” címmel benyújtott pályázat támogatási szerződésének aláírására került sor, melynek értelmében a 32.482.443 Ft összköltségű projekt 85,358955% intenzitású, azaz 27.726.674 Ft vissza nem térítendő Európa Uniós támogatásban részesült.
 
A pályázati projekt eredményeként az önkormányzat egy olyan egészségházat kíván létrehozni, amely komplex szolgáltatást tud nyújtani az egészségügyi alapellátás területén, kiemelt hangsúlyt helyezve a definitív ellátásra, és különösen a preventív szolgáltatások biztosítására.
 
A tervezett fejlesztés bemutatása
 
Nagykanizsa MJV Önkormányzata szándéka szerint korszerű alapellátási szolgáltatást kíván kialakítani a miklósfai városrészben, mely teljes mértékben eleget tesz a jogszabályi előírásoknak. A Miklósfa út 10. szám alatt eddig működő orvosi rendelők felújításával, eszközpark fejlesztésével a felnőtt és a gyermek alapfokú orvosi ellátás, valamint a védőnői szolgáltatás színvonala, működési körülményei javulnak. A komplex akadálymentesítéssel a szolgáltatások széleskörű hozzáférésének esélyei erősödnek.
Az önkormányzati tulajdonban álló területen elhelyezkedő, az 1950-es években épült épületben egy gyermek, egy gyermek-felnőtt (vegyes) háziorvosi rendelő és egy védőnői szolgálat üzemel. A fejleszteni kívánt épület állaga erősen leromlott, akadálymentesítési szempontból nem megfelelő.
A tervezett fejlesztés keretében belső felújítási, átalakítási munkálatok, a fűtés- és melegvíz-ellátás korszerűsítése, akadálymentesítés, akadálymentesített parkoló kivitelezése, tetőfelújítás valósul meg.
 
 
A fejlesztés várható eredményei
 
A fejlesztés eredményeként létrejövő miklósfai rendelő alkalmas lesz korszerű feltételek között az alapellátás biztosítására, komplex akadálymentes környezetben. A védőnői szolgálat saját iroda helyiséget kap, amely alapjaiban változtatja meg az eddig nyújtott szolgáltatások minőségét. A gyermekorvos által végzett iskola egészségügyi szolgáltatás is megfelelő körülmények között lesz végezhető.
 
Az infrastruktúra fejlesztések és a szolgáltatások számának növelése fokozza a célcsoport komfortérzetét, a szolgáltatások számának növelése fokozza a célcsoport komfortérzetét, a szolgáltatások elérésének javítását, valamint a megelőző tevékenységek hatására az általános egészségi állapotot javítja minden korosztályban.
 
 
Kedvezményezett neve és elérhetősége:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postacím: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
Telefon: 06-93/500-700
Fax: 06-93/500-735
 
Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.
Postacím: 1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.
Telefon: 06-1/224-3100
Fax: 06-1/224-3105
 
Támogató szervezet:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Postacím: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Infovonal: 06-40/638-638
nfu@nfu.gov.hu

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.