ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

Vackor óvoda fűtéskorszerűsítése
2010-09-06

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
8800 NAGYKANIZSA, ERZSÉBET TÉR 7. TELEFON, FAX: +36/93/500-931

Vackor óvoda fűtéskorszerűsítése
KEOP-5.3.0./B/09-2009-0019
 
 
Vackor óvoda fűtéskorszerűsítése
 
A Környezet és Energia Operatív Program keretén belül került kiírásra az Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva (KEOP-2009-5.3.0/B) című pályázati felhívás. A támogatási konstrukció célja az energiahatékonyság, az energiatakarékosság, valamint megújuló energiafelhasználás fokozása az energetika teljes vertikumában, azaz az energia termelése, elosztása, szállítása, és a végfelhasználás területén.
A 2009 év novemberében Vackor óvoda fűtéskorszerűsítése címmel benyújtott pályázat egyszeri, 18.891.156 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, amely 60 %-os támogatási intenzitást jelent. A projekt teljes elszámolható költsége 31.485.260 Ft, melyet az óvoda terveinek előkészítésére, a kivitelezésre kívánunk fordítani.
 
 
A tervezett fejlesztés bemutatása
 
 
A Platán sor 8/b. szám alatti óvoda az 1960-as évek közepén készült, a kor építőipari, szakmai színvonalának megfelelően tervezve és kivitelezve. A beépített fűtési berendezések elavulttá váltak. A város az óvoda 391 m² alapterületű épület fűtésrendszerének energiatakarékos korszerűsítésével a helyi nevelés-oktatás feltételrendszerét javítja.
A kiválasztott ingatlan felújításával műszaki tervdokumentáció, tételcsoportos műszaki költségbecslés készült, megtörténtek az egyeztetések a szakhatóságokkal.
 
A projekt keretében az alábbi tevékenységek megvalósítását tervezzük:
 
-          Építés (felújítás) során: megvalósul a fűtési rendszer korszerűsítése. 16 m² területű napkollektor kerül elhelyezésre az óvoda déli tetején. 24 kW-os kondenzációs kazán és 16 kW-os talajszondás hőszivattyú beépítésére kerül sor. A projekt keretében sor kerül az épület homlokzatának és födémjének szigetelésére, a homlokzati nyílászárók cseréjére.
-          Projektmenedzsment működtetése: a tevékenységek megvalósulását a projektmenedzser irányításával működő belső monitoring-rendszer biztosítja, kiemelt figyelmet fordítva a kockázati tényezőkre, a szükséges intézkedések megtételére. A projektmenedzsment megfelelő szakmai tapasztalattal, gyakorlattal rendelkezik.
-          Projekthez kapcsolódó egyéb tevékenységek: jelentős hangsúlyt fektetünk a műszaki ellenőrzésre és a nyilvánosság biztosítására.
 
 
 
 
 
A fejlesztés célja és várható eredményei
 
 
A projekt közvetlen célja a gázfelhasználás és villamos energia-fogyasztás csökkentése, ezáltal a költségek jelentős megtakarítása várható. A projekt hosszú távú célja a gyerekek környezettudatos nevelése.
A projekt eredményeivel, hatásaival illeszkedik a város, a kistérség, a régió közoktatási, környezetvédelmi célkitűzéseinek megvalósításához.
 
 
 
Nagykanizsa, 2010. szeptember 3.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.