ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

„Egészségház kialakítása Nagykanizsa-kiskanizsai városrészben”
2010-06-23

 

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
8800 NAGYKANIZSA, ERZSÉBET TÉR 7. TELEFON, FAX: +36/93/500-931
“Egészségház kialakítása Nagykanizsa-kiskanizsai városrészben”
NYDOP-5.2.1./A-2008-0041

„Egészségház kialakítása Nagykanizsa-kiskanizsai városrészben”

 

 A Nyugat Dunántúli Operatív Program keretén belül került kiírásra az Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése-kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése, alap, járóbeteg szakellátás korszerűsítése (NYDOP—2007-5.2.1/A,B)  című pályázati felhívás.

A konstrukció célja, hogy a régió kistérségeiben minden lakos számára hozzáférhetővé váljanak a megfelelő infrastrukturális ellátottsággal rendelkező egészségügyi intézmények közszolgáltatásai.

 

2009. év szeptember 24-én a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által benyújtott „Egészségház kialakítása Nagykanizsa- kiskanizsai városrészében” címmel benyújtott pályázat támogatási szerződésének aláírására került sor, melynek értelmében a 126.651.948 Ft összköltségű projekt 47,37% intenzitású, azaz 60.000.000 Ft vissza nem térítendő Európa Uniós támogatásban részesült.

 

A pályázati projekt eredményeként az önkormányzat egy olyan egészségházat kíván létrehozni, amely komplex szolgáltatást tud nyújtani az egészségügyi alapellátás területén, kiemelt hangsúlyt helyezve a definitív ellátásra, és különösen a preventív szolgáltatások biztosítására.

 

A tervezett fejlesztés bemutatása

 

 Nagykanizsa MJV Önkormányzatának szándéka szerint a kiskanizsai városrészben, a Bajcsy-Zs. E. utca 38/A alatt eddig működő orvosi rendelőket, védőnői szolgálatot, egy új épületrész építésével és a régi épületek részbeni felújításával, elbontásával teszi alkalmassá  a törvényi előírásoknak megfelelő egészségház funkció betöltésére, ezzel kielégítve a jogos lakossági igényeket is.

Az önkormányzati tulajdonban álló területen elhelyezkedő, 1950-ben épült főépületben jelenleg 53 m² nagyságú területen 2 felnőtt háziorvosi rendelő, illetve a mellette álló, 1960-ban megépült toldaléképületben 1 gyermekorvosi rendelő, illetve 55 m²- en védőnői szolgálat üzemelt. A fejleszteni kívánt épület állaga erősen leromlott, akadálymentesítési szempontból nem megfelelő. A meglévő épület hagyományos szerkezete, valamint a telek sajátossága, az építési előírások a bővítést nem tették lehetővé. Az épületek és a bennük található helyiségek sem méretükben, sem pedig műszaki állapotukat tekintve nem alkalmasak arra, hogy a szakemberek minőségi munkát tudjanak végezni.

A tervezett fejlesztés I. ütemében a meglévő utcafronti épületek mögött, a helyi adottságokat, valamint a törvényi szabályozásokat figyelembe véve egy új épületrész kerül kialakításra. Ebben az épületben kap helyet a két orvosi, valamint a gyermekorvosi rendelő. Az építés időtartama alatt az orvosi rendelők és a védőnői szolgálat a jelenlegi helyén üzemel. A beruházás II. ütemében a megmaradó kétszintes utcafronti épület jelenleg rendelőként használt részének felújítása történik meg, így a jelenleg védőnői szolgálat ellátását biztosító toldalék épület elbontásra kerülhet, mivel ezen épületrész gazdaságos átalakításra alkalmatlan. A felújítás időtartama alatt a védőnői szolgálat az újonnan megépített épületben üzemelhet.

 

 

A fejlesztés várható eredményei

 

A támogatott beruházás megvalósulását követően az alábbi infrastruktúra fogja kiszolgálni a körzetek pácienseit és biztosítja az orvosok számára a minőségi munkakörülményeket:

·         2 új orvosi rendelő                       (60m2)

·         1 új gyermekorvosi rendelő         (80m2)

·         új védőnői szolgálatok                 (55m2)

 

A szolgáltatási színvonal biztosítása érdekében az alábbi eszközbeszerzések is megvalósulnak:

·         IT beruházások a prevenciós szolgáltatások nyújtásához

·         új rendelők berendezése

·         jelzőrendszer beszerzése és kiépítése

 

Az új rendelők kialakításának ideje alatt az orvosok, a védőnők és az Egészségügyi Alapellátás intézményvezetőjének együttműködésével kidolgozásra került prevenciós célzattal egy 1 évre szóló cselekvési program, amelyben a lakosság egészségügyi állapotát és érdeklődését figyelembe véve szemléletformáló előadások, egészségügyi foglalkozások és szűrővizsgálatok valósulnak meg.

 

A projekt hosszú távú eredményeként:

·         a szakemberek közvetlenebb kapcsolatba kerülnek pácienseikkel, és erősödik

„család-orvosi„ szerepkörük

·         megváltozik az ellátottak életmódja és javul egészségi állapotuk

·         a szabad orvosválasztásnak, a színvonalas infrastruktúrának és szolgáltatásnak köszönhetően bővülhet a páciensek köre

 

Kedvezményezett neve és elérhetősége:

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

Postacím: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.

Telefon: 06 -93 -500 -700

Fax: 06- 93 –500- 735

http://www.nagykanizsa.hu/

 

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:

VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht.,

Postacím: 1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.

Telefon:  06 -1 -224 -3100

Fax: 06 –1- 224 -3105

www.vati.hu

 

Támogató szervezet:

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Postacím: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.

Infovonal: 06 -40 -638 -638

nfu@nfu.gov.hu

http://www.nfu.hu/

 

 

                                                               
 
A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósul meg.