ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

A kórház sürgősségi ellátásának korszerűsítése
2010-05-03

 

 

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében 451 millió Ft értékű uniós támogatás áramlik a városba a kórház sürgősségi ellátásának fejlesztésére. Az önkormányzati önrésszel együtt 523 millió Ft beruházás valósul meg. A projekt elsődleges célkitűzése, hogy a kórház ellátási területén élő és a térségben tartózkodó valamennyi állampolgár sürgősségi ellátáshoz való hozzáférésének magas színvonalú feltételrendszerét megteremtse. Az uniós támogatásnak köszönhetően 2011. végére a kórház sürgősségi osztálya európai színvonalú, jól felszerelt, modern gyógyító egységgé válik.
 
Németh Rita projektvezető rövid tájékoztatást adott a projekt benyújtásának indokoltságáról. „A Kanizsai Dorottya Kórház 2007. júliusában létrehozta a Sürgősségi Betegellátó Osztályát, amelyet erőteljes kompromisszumok árán, ideiglenes elhelyezéssel 25 millió Ft saját erőbőlvalósított meg. Az akkor rendelkezésre álló forrás azonban nem volt elegendő ahhoz, hogy egy korszerű struktúrájú, eukonform ellátási forma valósuljon meg az intézményben.
Az ellátás súlyponti kórházhoz méltó elhelyezési és tárgyi feltételeinek megteremtése indokolta a TIOP 2.2.2. pályázat benyújtását, melyet a Kanizsai Dorottya Kórház fenntartójaként Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 72 millió Ft önerő biztosításával egyhangúan támogatott.
A projekt keretében elsődlegesen a kórház területi ellátási kötelezettségéhez tartozó nagykanizsai, letenyei és zalakarosi kistérség 103 ezer fős lakossága sürgősségi ellátásának feltételei korszerűsödnek. Ezen felül az SBO az idegenforgalmi és egyéb céllal a térségben tartózkodó valamennyi magyar és külföldi állampolgár sürgősségi ellátását is biztosítja. A sürgősségi ellátás fejlesztése elengedhetetlen a megépült nemzetközi tranzitútvonal (M7 autópálya) baleseti sebészeti ellátása céljából, mely különösen a nagy forgalmú horvát-magyar határátkelőhely miatt jelentős.”
 
Németh Rita ismertette a beruházás rövid szakmai tartalmát. „A TIOP 2.2.2. pályázat keretében a szakrendelőintézet folytatásaként újonnan épített épületszárnyban tervezzük a sürgősségi osztály végleges elhelyezését és korszerű orvostechnológiával való felszerelését.
A fejlesztést követően 744 m2 újonnan épített és 307 m2 felújított területen zajlik a sürgősségi gyógyító munka. A mentővel történő megközelíthetőség javul és teljeskörű akadálymentesítés valósul meg. A sürgősségi osztály eszközparkja bővül: 52 db új orvostechnikai eszköz kerül beszerzésre, köztük altató-, lélegeztetőgépek, defibrillátor és ultrahangkészülék. Korszerű sürgősségi műtőt szerelünk fel a gyors, időveszteség nélküli azonnali beavatkozások elvégzéséhez. A dolgozók számára korszerű, modern elhelyezési feltételeket biztosító munkaterületet alakíthatunk ki. A projekt keretében a betegellátáshoz kötődő informatikai rendszer is korszerűsítésre kerül. A projekt zárásának várható időpontja: 2011. december 31.
Nagyon örömmel fogadtuk a támogatást, mert így esélyt kapott a kórház ahhoz, hogy a jelenleg fejlesztési gondokkal küzdő Sürgősségi Betegellátó Osztály a szakmai feltételeknek és előírásoknak megfelelő korszerű osztállyá váljék.”
 
A projekt teljes időtartama alatt információs központot üzemeltetünk, melyen a sürgősségi projekttel kapcsolatos kérdések illetve észrevételek megtehetők.

Elérhetőség: 93-500-774
8800 Nagykanizsa, Király út 47.
H-CS: 8-16 óra
P: 8-13 óra

 

 

 

Sürgősségi projekt előrehaladása           2010. június
A kanizsai kórház sürgősségi osztályának bővítését és korszerűsítését támogató TIOP-2.2.2 pályázat megvalósítása 2010. január elsején megkezdődött. A támogatási szerződés, előkészítést követően, 2010. február 23-án ünnepélyes keretek között aláírásra került. A szerződéskötést követően felgyorsultak az események. Megalakult a projektmenedzsment, amely szervezet feladata a megvalósításhoz szükséges dokumentumok, eljárások, döntések előkészítése, majd közgyűlési jóváhagyást követően végrehajtása, a támogató nevében eljáró szervezettel való kapcsolattartás. A projektmenedzsment havonkénti ülésén részletes beszámoló történik a projekt előrehaladásáról, az addig elvégzett munkáról, és meghatározásra kerülnek a következő hónap feladatai. 2010. áprilisában a projekttagok médiatréningen vettek részt, amely hasznos információkat adott a külső illetve belső kommunikáció terén. A projekt számára elkülönített bankszámlára lehívott előleg pénzügyi fedezetet biztosít a kifizetések teljesítéséhez. A megfelelő nyilvánosság biztosítása érdekében sajtótájékoztató illetve sajtóközlemény megjelentetése mellett a kórház rendelőintézetének külső oldalfalára elhelyezésre került egy nagyméretű hirdetőtábla, amely a projekt látványterve mellett számos adattal is szolgál. A tervellenőr által jóváhagyott kiviteli tervdokumentáció elkészítését megelőzően több alkalommal történt tervegyeztetés az érintett területek vezetőivel, szakértőivel. Ennek eredményeként 2010. májusában elkészült a kiviteli tervdokumentáció. Jelenleg az építészeti kivitelezés és kapcsolódó árubeszerzés közbeszerzési dokumentációinak összeállítása, véleményeztetése folyik.  
 

TIOP-2.2.2-08/2-2009-0005     Sürgősségi projekt előrehaladása        2010. július-augusztus

 

2010. júliusában a STRAPI által jóváhagyott keretmegállapodásos közbeszerzési eljárási formának megfelelően az építész-tervező, a mérnök szakértő, a műszaki ellenőr, a közbeszerzési szakértő és a projektmenedzsment közreműködésével, valamint a Városfejlesztési osztály támogatásával az építészeti kivitelezést és kapcsolódó árubeszerzést magába foglaló közbeszerzési dokumentáció összeállítása megtörtént. A STRAPI és az EKKE észrevételeinek megfelelően korrigált dokumentációt 2010. augusztusában az Önkormányzat Közbeszerzési Bizottsága egyhangúan támogatta.

Az ütemtervben bekövetkezett időbeni módosítások miatt benyújtott változás-bejelentést a STRAPI jóváhagyta, 2010. augusztus 26-tól már a módosított ütemterv szerint zajlik a projektmegvalósítás.

Az információs központ a korábban közzétett telefonszámon folyamatosan elérhető. A projektmenedzsment ülések és a nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek az ütemtervnek megfelelően megtörténtek.