ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

Közoktatási infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztése a nagykanizsai Bolyai János Általános Iskolában.
2010-02-19

 

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
8800 NAGYKANIZSA, ERZSÉBET TÉR 7. TELEFON, FAX: +36/93/500-931
 
„Lehetőség kell a jelennek, hogy legyen esély a jövőnek” – Infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztése a nagykanizsai Bolyai János Általános Iskolában
NYDOP-5.3.1/2/2F-2f-2009-0006

 

Közoktatási infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztése a nagykanizsai Bolyai János Általános Iskolában.

A Nyugat Dunántúli Operatív Program keretén belül került kiírásra a Közoktatási infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése (NYDOP-2007-5.3.1) című kétfordulós pályázati felhívás. A támogatási konstrukció célja a közoktatási intézmények beruházásainak (infrastruktúra- és eszközfejlesztés) célirányos támogatása – a közoktatási reformfolyamatoknak és a 21. század iskolája zászlóshajó programnak megfelelően – a minőségi oktatás megteremtéséhez szükséges feltételek biztosítása.
A 2007. év októberében „Lehetőség kell a jelennek, hogy legyen esély a jövőnek” – Infrastruktúra és szolgáltatás fejlesztése a nagykanizsai Bolyai János Általános Iskolában címmel benyújtott kétfordulós pályázat egyszeri, 191 065 644. - Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, amely 89,695%-os támogatási intenzitást jelent. A projekt teljes elszámolható költsége 213 017 000, - Ft, melyet a tervek előkészítésére, az építésre, szükséges eszközök beszerzésére, valamint marketingre és nyilvánosság biztosítására kívánunk fordítani. Az épület homlokzatának felújítását az önkormányzat jelen támogatástól függetlenül önerőből finanszírozza.
 
 
A tervezett fejlesztés bemutatása
 
A Bolyai János Általános Iskola főépülete a XVIII. Században épült, koraeklektikus stílusú, III-as műemlékvédelmi kategóriába tartozik. Az elmúlt 10-15 évben történt javítások, felújítások ellenére, az átfogó rekonstrukció hiányában mára a régi épületrészek mind külső megjelenés tekintetében, mind műszaki és használhatósági szempontból is rossz állapotúak, afelújítás elindítása nem várhatott tovább.
A város az iskola 1 597 m² alapterületű épületrészének rekonstrukciójával, fűtés- és világításrendszerének energiatakarékos korszerűsítésével, az IKT – eszközök fogadására alkalmas terek kialakításával és a kapcsolódó eszközbeszerzésekkel a helyi oktatás feltételrendszerét javítja. A 30 akadálymentesített, funkcionálisan megújuló oktatási és közösségi tér az iskola 530 tanulóján túl a város, a kistérség pedagógusai számára biztosít egyenlő esélyt a korszerű közoktatási szolgáltatások eléréséhez, kiemelt figyelmet fordítva a sajátos nevelési igényű (SNI) és a hátrányos helyzetű (HH) gyermekek speciális igényeire.
 

 

 

Építés, felújítás, bővítés
 

A felújítandó épületrészben a főépület földszintjén lesznek belső átalakítások, felújítások. A földszinti beavatkozásoknak feltétele a főépület pinceszintjének állagjavítása, felújítása.
A műemléki, szakmai, környezeti szempontok betartásával kialakul:
8 db IKT eszközök fogadására alkalmas tanterem, 1 db funkcionálisan alakítható közösségi tér, a mozgáskorlátozottak számára is egyaránt biztonságos közlekedést jelentő EU-konform épületrész (30 db akadálymentesített helyiség, 1 db vizesblokk, infokommunikációs akadálymentesítés), energiatakarékos fűtés- és világítási rendszerrel.
 
 

Eszközbeszerzés
 

Az eszközbeszerzés célja, hogy az intézményben a szakmai munkát kiszolgáló, modern oktatási-nevelési környezet alakuljon ki, s egyben megteremtődjön a kistérségi módszertani központként való működés feltételrendszere is.
Beszerzendő eszköztípusok: a különböző korosztályok méreteinek és az ergonómiai követelményeknek megfelelő, mobilizálható, flexibilis, biztonságos bútorzat (asztalok, székek, tárolók). Hátrányos helyzetű és SNI tanulók felzárkóztatásához: kombinálható mozgásfejlesztő, matematikai-logikai fejlesztő eszközök, játékok.
Hallássérült tanulók fejlesztéséhez: hallási differenciált fejlesztő játékok, eszközökön kívül az "implanthoz" kapcsolódó adó-vevő készülék.
 
 
A fejlesztés célja és várható eredményei
 
A projekt átfogó, hosszú távú célja: a minőségi, kompetencia alapú oktatás feltételeinek teljes körű megteremtése, mindennapi gyakorlattá tétele, elterjesztése. Hatékonyan működő intézményhálózat, az élethosszig tartó tanulás képességének kialakulása, oktatási egyenlőtlenségek mérséklése, foglalkoztatási esélyek javulása.
A fejlesztést indokolja, hogy a megfelelő infrastrukturális feltételek megteremtése után az intézmény a TIOK hálózat tagjaként, térségi referenciahelyként, segíti a város és a térség iskoláiban a kompetencia alapú oktatás, elterjesztését.
A projekt eredményeivel, hatásaival illeszkedik a város, a kistérség, a régió közoktatási, környezetvédelmi, foglalkoztatás-fejlesztési célkitűzéseinek megvalósításához. Hosszútávon hozzájárul a térségi felzárkóztatásához, a társadalmi kohézió erősítéséhez. A régió humánerőforrás fejlesztését, a munkahelyteremtési szándék növelését, ezáltal a versenyképesség javulását szolgálja.
 
 
Nagykanizsa, 2010. február 18.

 

 

A projekt az Európai Unió támogatásával,

az Európai Regionális Fejlesztési Alap

társfinanszírozásával valósul meg.

 

 

A projekt megvalósulásának határideje: 2011. március 15.

 

 

 

Kedvezményezett neve és elérhetősége:

 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

 

Postacím: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.

Telefon: 06 93 500 700

Fax: 06 93 500 735

www.nagykanizsa.hu

 

 

 

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:

 

VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht.,

 

Postacím: 1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.

Telefon:  06 1 224 3100

Fax: 06 1 224 3105

www.vati.hu

 

 

 

Támogató szervezet:

 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

 

Postacím: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.

Infovonal: 06 40 638 638

nfu@nfu.gov.hu

www.nfu.hu