ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

Egészségügyi szolgálat akadálymentesítése
2009-06-01

A projekt címe, regisztrációs száma: Egészségügyi szolgálat akadálymentesítése Nagykanizsán
      NYDOP-5.1.1/E-2007-0017
      Kedvezményezett neve, elérhetősége:  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
      8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
      Közreműködő szervezet neve és elérhetősége: VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht.,
      1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.
      Az elnyert támogatás összege: 10.000.000 Ft
      Előzetesen tervezett összes költség: 17.713.622 Ft

 

 

Egészségügyi szolgálat akadálymentesítése Nagykanizsán
(Rozgonyi u. 5.)

Napjainkban az alapvető közszolgáltatásokhoz való, mindenki számára egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása nem csupán jogos társadalmi igény, hanem jogszabályi kötelezettség is. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata az előtte álló rendkívül szigorú követelményeknek való megfelelés érdekében 2005-ben elkészítette a tulajdonában álló közforgalmú építmények állapotfelmérését és rangsorolta az épületeket, az akadálymentesítési beavatkozások szükségessége szerint. A törvényi előírások szerint elsődlegességet élvez az egészségügyi alapellátást nyújtó szolgáltató épületek átalakítása, így a Városi Fogászat 2006. évi teljes körű akadálymentesítése után újabb projekt előkészítését kezdte meg 2007. második félévében.

Az Önkormányzat 2007. szeptemberében az előkészítő munka eredményeként pályázatot nyújtott be a Nyugat-dunántúli Regionális Operatív Program NYDOP-5.1.1./E-2007 kódszámú, Önkormányzati felelősségi körbe tartozó intézmények utólagos akadálymentesítésére kiírt pályázati felhívásra. A projekt célja a Rozgonyi utca 5. szám alatti egészségügyi szolgálat (2 gyermekorvosi rendelő, illetve 4 védőnői szolgálat) komplex akadálymentesítése volt.
2008. márciusában a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács meghozta támogató döntését, így - a 2008. májusában megkötött támogatási szerződés alapján - nyáron megkezdődhetett a beruházás.
A pályázati támogatás segítségével a város:
- Utólag kiegészítő forrást kapott a tervdokumentáció kidolgoztatására, a rehabilitációs környezettervező szakértő szakvéleményének elkészíttetésére.
- Teljes körűen akadálymentesítette az épületet. Parkolót létesített, hidraulikus emelő berendezést szereltetett be és a törvényi előírásoknak megfelelő mellékhelyiséget épített a mozgáskorlátozottak számára. A látássérültek tájékozódását burkolati vezetősávok, vezető korlátok és a kontrasztos feliratok segítik. A hallássérültek tájékozódása érdekében villanófényes beteghívót szeltek fel a várótermekben, a páciens és az orvos közötti kommunikációt pedig egy induktív hurkos erősítő segíti. Az értelmi fogyatékkal élők a jól értelmezhető, egyszerű piktogramoknak köszönhetően használhatják egyenlő eséllyel az épületet.
- Szórólapot készítettet annak érdekében, hogy a fogyatékkal élőket tájékoztathassa a Nagykanizsán már akadálymentesített önkormányzati intézmények köréről, illetve arról, hogy a Rozgonyi utcai rendelőben milyen eszközök és építészeti megoldások biztosítják az esélyegyenlőségüket.

A pályázati projekt teljes költsége 15 millió Ft, amelyhez 8,5 millió Ft lehívható támogatás társult. Ezen felül az önkormányzat az épületben elvégzendő, ám a pályázatból nem finanszírozható felújítási munkákra 2,7 millió Ft-ot fordított a saját költségvetéséből.

Az épületben nyújtott egészségügyi szolgáltatásokat megközelítőleg 2400 gyerek és fiatal veszi közvetlenül igénybe, akikhez még társul a kiserők nagyságrendben azonos száma. A statisztikák alapján az épületet használók közül 8 % a fogyatékkal élők aránya.

Nagykanizsa, mint a térség kulturális, egészségügyi és közigazgatási központja, kiemelt figyelmet fordít, -- a törvényi kötelezettségeként is fennálló - közszolgáltatások akadálymentes hozzáférésének biztosítására. Az önkormányzat a megvalósult beruházással javítja a fogyatékossággal élő emberek társadalmi beilleszkedésének lehetőségét, az önálló életvitel megteremtésének feltételét. Hozzájárul ahhoz, hogy az arra szoruló gyermekek már kicsi korukban megtanulják azt, hogy hogyan kezeljék a számukra kiépített speciális eszközöket és a későbbiekben teljes természetességgel használják azokat.


Nagykanizsa, 2008. november Nagykanizsa Megyei Jogú Város
 Önkormányzata

A projekt címe, regisztrációs száma:

 

Egészségügyi szolgálat akadálymentesítése Nagykanizsán

 

NYDOP-5.1.1/E-2007-0017

 

Kedvezményezett neve, elérhetősége:

 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

 

8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.

 

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:

 

VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht.,

 

1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.

 

Az elnyert támogatás összege:

 

10.000.000 Ft

 

Előzetesen tervezett összes költség:

 

17.713.622 Ft

 


www.nfu.hu www.vati.hu  , www.rop.hu