ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

Pályázati kiírás a pécsi kollégiumi férőhelyek elnyerésére
2017-07-18
NINCS KÉP
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a 43/2008.(X.09.) számú helyi rendelete alapján pályázatot ír ki a pécsi felsőoktatási intézményekben tanuló nagykanizsai hallgatók számára biztosított 9 pécsi kollégiumi férőhely elnyerésére.
 

A pályázat benyújtásának feltételei:

A rendelet 2.§ alapján - A Pécsi Tudományegyetem 9 kollégiumi férőhelyére pályázhat az a hallgató, aki:

a.) nagykanizsai állandó lakóhellyel rendelkezik,

b.) magyar állampolgárságú,

c.) a Pécsi Tudományegyetem valamely karán államilag elismert felsőoktatási képzés keretében nappali tagozaton folytatja tanulmányait,

d.) az első diploma megszerzése érdekében főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzésben, illetve BSc/BA vagy MSc/MA képzésben vesz részt, és

e.) a képzésre felvételt nyert és halasztással nem élt, akinek kollégiumi férőhely iránti kérelmét helyhiány miatt elutasították

 

A pályázat elnyerésének feltétele:
A pályázó szociális körülményei (jövedelmi viszonyok, testvérek száma, szülők vagyoni helyzete), valamint a rendelet 1. számú mellékletében szereplő adatlap benyújtása az abban meghatározott igazolásokkal együtt.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 23.

A pályázat benyújtásának helye: Polgármesteri Hivatal Humánigazgatási csoport 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.

 

A benyújtott pályázatokat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése Humán Bizottsága bírálja el 2017. augusztus 30-ig, döntéséről levélben értesíti a pályázókat.

 

A pályázathoz csatolni kell:
A fenti rendelet 1. számú mellékletében szereplő adatlapot az abban meghatározott igazolásokkal együtt.
A kollégiumi férőhely iránti kérelem elutasításáról szóló dokumentum - jelen pályázat benyújtási határidejét követően, de legkésőbb 2016. augusztus 30-ig -  pótlólag is benyújtható.

 

A pályázati adatlap beszerezhető:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város honlapjáról a http://www.nagykanizsa.hu e-ügyintézés, letölthető nyomtatványok, Humánigazgatási csoport oldalról letölthető

 

Bővebb felvilágosítás kérhető:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Humánigazgatási csoport
Telefon: 20 / 849-2334