ESEMÉNYNAPTÁR
KÖVETKEZŐ ESEMÉNYEK

Pályázati hirdetmény - Nyugdíjasház
2017-02-27
NINCS KÉP
 

PÁLYÁZATI  HIRDETMÉNY

 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10. számú Nyugdíjasházban  lévő üres önkormányzati bérlakás bérleti jogának elnyerésére Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének a nyugdíjasok elhelyezésére épült bérlakások bérletéről szóló 36/1997. (XI.4.) önkormányzati rendelete alapján.

 

Pályázatra kiírt lakások: Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 10.

                                      

A pályázat benyújtásának határideje:  2017. március 31. (péntek)

Helye: Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. alagsori ügyfélfogadó

 

A licitálás időpontja:2017. április 6. (csütörtök) de. 10.00 óra

Helye: Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport Nagykanizsa, Erzsébet tér 7. II. em. 15.

 

A bérlemények leírása:

Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 10.

- elhelyezkedése:                               Nagykanizsa, keleti városrész

- alapterülete:                                     25 m²

- szobaszáma:                                   1 szoba

- komfortfokozata:                             összkomfortos

- állapota:                                           helyreállított

- bérleti díja:                                        - bérlakást leadó pályázó esetén 12.275,-Ft + igénybe vett szolgáltatásokért fizetendő díj + rezsiköltség

- adományt felajánló pályázó bérleti díjat nem fizet, rezsit és az     igénybe vett szolgáltatásokért díjat köteles fizetni

 

A lakás megtekinthető:       2017.03.09      10.00-11.00-ig           

 

 

A pályázaton való részvétel feltételei:

 

1./ Személyi feltételek

Pályázhat mindazon nagykanizsai állandó lakhelyű nyugdíjas, nyugdíjas házaspár, aki/k/

-          Nagykanizsán állandó lakos/ok/

-          öregségi nyugdíjas/ok/, vagy az öregségi nyugdíjkorhatár elérte/k/

-          önmaga, vagy legalább egyikük önmaga ellátására képes

-          a lakással kapcsolatos fizetési kötelezettségeket vállalja/k/ és annak eleget tud/nak/ tenni

-          a pályázó a pályázati feltételeket, a pályázati tárgyaláson történő licitálást elfogadja

 

 

2./ Egyéb feltételek

Pályázhat mindazon 1. pontban részletezett személy/ek/, aki/k/

-          a rendeletben meghatározott összegű pénzadományt ajánl fel,

-          legalább komfortos önkormányzati tulajdonú lakás bérleti jogával rendelkezik, és

a)    amennyiben lakásbérleti joga határozatlan időre szól, a lakást tisztán, kiürített állapotban, térítésmentesen,

b)    amennyiben lakásbérleti joga határozott időre szól, a lakást a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. LXXVIII. törvény 7. § (2) bekezdésében meghatározott rendeltetésszerű használatra alkalma állapotban

a bérbeadó rendelkezésére bocsátja.

-          városrendezési célból kiürítendő, illetve életveszély miatt lebontásra kerülő önkormányzati lakás bérlője, és a felajánlott lakást cserelakásként elfogadja.

 

Pályázni a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoportján (Nk, Erzsébet tér 7. alagsori ügyfélfogadó) átvehető, illetve a www.nagykanizsa.hu honlapról letölthető PÁLYÁZATI LAP kitöltésével lehet, melyen fel kell tüntetni:

-          a pályázó/k/ személyi adatait

-          a folyósított nyugdíj/ak/ összegét, csatolva az utolsó havi nyugdíjszelvény és törzslap fénymásolatát

-          a felajánlásra kerülő önkormányzati bérlakás pontos címét, helyiségeit, komfortfokozatát, havi bérleti díját, csatolva a bérleti szerződés fénymásolatát

-          saját tulajdonú lakás esetén annak pontos címét, helyrajzi számát, alapterületét, komfortfokozatát, helyiségeit, minden tulajdonos adatát.

 

A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal Humán és Hatósági Osztály Humánigazgatási Csoport ügyfélszolgálatán (Nk, Erzsébet tér 7. alagsor ügyfélfogadó) kell benyújtani. A licitálásra a pályázóknak külön értesítést nem küldünk.

 

A licitálás szabályai:

A licitáláson részt vehet az a pályázó, aki pályázatát határidőben, a kiírásban foglalt tartalommal nyújtotta be. A pályázót megbízással meghatalmazottja is képviselheti.

 

A licitálás induló összege: Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10/A. I. em. 10.       2.000.000.-Ft

                                         

A licitálás során a licitösszeg  50.000.-Ft-onként emelkedik.

 

A nyertes pályázóval a lakásra vonatkozó bérleti szerződést a Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. köti meg az adomány befizetését, illetve önkormányzati bérlakás leadása esetén a kijelölést követő 15 napon belül. A felajánlott adományt a kijelölést követő 6 hónapon belül kell az önkormányzat számlájára megfizetni. 

A nyugdíjasok bérlakása másik lakásra nem cserélhető, tartási szerződés nem köthető.

 

 

Nagykanizsa, 2017. február 27.

 

 

                                                                                  Dénes Sándor