Elnök:
Dr. Fodor Csaba

Képviselõ tagok:
Berta Krisztián
Bodó László
Dr. Schauta Marcell
Szabó Szilárd

Külsõs tagok:
Dr. Polay József
Nagy Dávid
Õri Sándor
Szamosi Gábor
Meghívó Jegyzőkönyv

Javasolt napirendi pontok:

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésérõl szóló 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

 

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2020. évi költségvetése (írásban)
  1. számú kiegészítés: Független könyvvizsgálói jelentés

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

 

 1. Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi külkapcsolati tervének végrehajtásáról és a 2015-2019. közötti évek külkapcsolatairól, valamint javaslat a 2020-2024 közötti idõszakra és a 2020. évi nemzetközi kapcsolatainak tervére (írásban)

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a 0611/104 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonásával kapcsolatos döntés meghozatalára (írásban)

Elõadó: Gilincsek Gábor városi fõépítész

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat Giro d’Italia 2020 nagykanizsai befutójával kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

MEGHÍVÓBAN NEM SZEREPLÕ ELÕTERJESZTÉSEK: (Felvételre javasolt)

Elõadó: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

 

Elõadó: Dr. Fodor Csaba önkormányzati képviselõ, tanácsnok

 

Elõadó: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

Meghívó Jegyzőkönyv

Javasolt napirendi pont:

 

 1. Javaslat a „Kulturális infrastruktúra fejlesztése Nagykanizsán, a kulturális szolgáltatások fejlesztésével” címû pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

Meghívott: Hella Ferenc lelkipásztor Református Egyházközség, HACSuNK munkaszervezet vezetõ

 

MEGHÍVÓBAN NEM SZEREPLÕ ELÕTERJESZTÉSEK:  [FELVETETNI NYÍLT ÜLÉSRE]

 1. számú kiegészítés a "Polgármesteri tájékoztatóhoz" címû napirendi ponthoz

-Javaslat a Török kút Nagykanizsa, Deák téren történõ felállításával kapcsolatos közgyûlési döntés módosítására [3. oldal]
Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

-Javaslat a Kanizsa Uszoda Kft-vel kapcsolatos döntés meghozatalára [4. oldal]
Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

-Tájékoztató a Giro d Italia kerékpárverseny nagykanizsai befutója elõkészítésérõl [5. oldal]
Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

3. számú kiegészítés a "Javaslat a nagykanizsai velodrommal (kerékpáros edzõcsarnok) kapcsolatos döntések meghozatalára" címû napirendi ponthoz
Elõadó: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

Meghívó Jegyzőkönyv

Javasolt napirendi pontok:

 

 1. Teleki utcai gyalogos átkelõhely korszerûsítési tervének véleményezése (írásban) [BIZOTTSÁGI ELÕTERJESZTÉS]

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

Meghívottak:  Pannonway Építõ Kft., Tüske Zsolt tervezõ

                     VIA Kanizsa Városüzemeltetõ Nonprofit Zrt., Szabó István vezérigazgató

                     Gilincsek Gábor városi fõépítész

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Bocskai utca csapadékvíz elvezetési tervének véleményezése (írásban) [BIZOTTSÁGI ELÕTERJESZTÉS]

      Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

Meghívottak:  Pannonway Építõ Kft., Tüske Zsolt tervezõ

                     VIA Kanizsa Városüzemeltetõ Nonprofit Zrt., Szabó István vezérigazgató

                     Gilincsek Gábor városi fõépítész

 (Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Kajak-kenu csónakházhoz vezetõ út közvilágítási tervének véleményezése (írásban) [BIZOTTSÁGI ELÕTERJESZTÉS]

      Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

Meghívottak:  Tempo-Vill 2000 Bt., Neubauer Tibor tervezõ

                     VIA Kanizsa Városüzemeltetõ Nonprofit Zrt., Szabó István vezérigazgató

                     Gilincsek Gábor városi fõépítész

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a Magyar Telekom NyRt. által tervezett, részben légvezetékes megoldást tartalmazó optikai hálózat kiépítésérõl szóló tervdokumentáció jóváhagyására (írásban) [BIZOTTSÁGI ELÕTERJESZTÉS]

      Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

Meghívottak:  LAN-TEL-KER Kft., Lantos László ügyvezetõ

                     M&MV Info-kom Kft., Pongrácz Béla mûszaki szakértõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

- 4. számú melléklet (írásban)

 1. Javaslat a gazdasági társaságok vezetõ tisztségviselõi részére kitûzött prémiumfeladatok teljesítésének kiértékelésére (írásban)

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

Meghívottak: Zakó László vezérigazgató

 Szabó István vezérigazgató

 Szirtes Balázs ügyvezetõ

 Tar Mihály ügyvezetõ

 

 1. Javaslat a nagykanizsai velodrommal (kerékpáros edzõcsarnok) kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Kiegészítés

Kiegészítés II.

Melléklet

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának módosítására vonatkozó döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Czirákiné Pakulár Judit ügyvezetõ

(Az elõterjesztés minisztériumi jóváhagyást követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a „Kulturális infrastruktúra fejlesztése Nagykanizsán, a kulturális szolgáltatások fejlesztésével” címû pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

Meghívott: Hella Ferenc lelkipásztor Református Egyházközség, HACSuNK munkaszervezet vezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat körforgalmú csomópontok költséghatékony kialakításának vizsgálatára (írásban)

Elõadó: Dr. Károlyi Attila önkormányzati képviselõ

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020-2024. közötti idõszakra és a 2020. évi nemzetközi kapcsolatainak tervére (írásban) [BIZOTTSÁGI ELÕTERJESZTÉS]

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

 

 

Javaslat zárt ülés tartására:

 

 1. Javaslat a nagykanizsai 125 hrsz-ú Lékay Gyula utca közlekedési területként nem hasznosított földrészleteinek cseréjére és értékesítésére (írásban)

      Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

 

 1. Javaslat a nagykanizsai 052/28 hrsz-ú szántó hasznosítására (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 

Zárt ülés:

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított kitüntetések adományozására (írásban)

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ