Elnök:
Dr. Károlyi Attila

Képviselõ tagok:
Bodó László
Dr. Fodor Csaba
Dr. Schauta Marcell
Radics Bálint

Külsõs tagok:
Orbán László
Táborfi Károly
Vágvölgyiné Dr. Szõllõsi Edit
Meghívó

Javasolt napirendi pontok:

 1. Javaslat alpolgármester választására és díjazás megállapítására (írásban)

Elõadó: Dr. Termecz Marianna aljegyzõ, kabinetvezetõ

 

 1. Javaslat Társulási Megállapodások módosításának elfogadására és egyéb, társulásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Dr. Termecz Marianna aljegyzõ, Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 

 1. Javaslat a központi orvosi ügyeleti ellátás biztosításával kapcsolatos döntések meghozatalára, díjainak emelésére (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Stimeczné Dr. György Bernadette intézményvezetõ

 

 1. Javaslat a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

Meghívott: Tar Mihály ügyvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020-2024. közötti idõszakra és a 2020. évi nemzetközi kapcsolatainak tervére (írásban)

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

 

Javaslat zárt ülés tartására:

 1. Javaslat a nagykanizsai 125 hrsz-ú Lékay Gyula utca közlekedési területként nem hasznosított földrészleteinek cseréjére és értékesítésére (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

 

 1. Javaslat a nagykanizsai 052/28 hrsz-ú szántó hasznosítására (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

Zárt ülés:

 1. Javaslat a Halis István Városi Könyvtár magasabb vezetõi álláspályázatának elbírálására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívottak: Pályázók

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított kitüntetések adományozására (írásban)

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

 

 1. Tájékoztató a folyamatban lévõ, valamint a 2019. évben lezárult perekrõl (írásban)

Elõadó: Dr. Termecz Marianna aljegyzõ

Meghívottak: Szabó István vezérigazgató, Zakó László vezérigazgató

 

 1. Önkormányzati szerzõdések, megállapodások (írásban)

Elõadók: a szerzõdések készítõi