Elnök

Dr. Erdõs László

Belsõs tagok

Jerausek István
Gyalókai Zoltán
Horváth Jácint

Külsõs tagok

Dr. Varga Eszter
Dobri Noémi
Kisgyura János
Meghívó
 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város településrendezési eszközeinek hiba javítása érdekében történõ módosítására (írásban)

Elõadó: Lehota János polgármesteri kabinet-vezetõ

Zárt ülés:

2. Önkormányzati szerzõdések, megállapodások (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland jogtanácsos

Meghívó

Zárt ülés:

 1. Önkormányzati szerzõdések, megállapodások (írásban)

Elõadók: a szerzõdések készítõi  

Meghívó Jegyzőkönyv
 1. Javaslat a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására (írásban)

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

 

 1. Javaslat a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete által biztosított ellátások 2018. évi szolgáltatási díjának meghatározására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívottak: Dr. Baracskai Józsefné, a MVK Zala Megyei Szervezetének igazgatója (megyeititkarsag@mvkzala.hu)

 

 1. Javaslat a Völgy Alapítvánnyal ellátási- és ingatlanhasználati szerzõdés megkötésére (írásban)

Elõadók: Bagarus Ágnes osztályvezetõ; Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

Meghívott: Marketti Judit ügyvezetõ titkár (volgyalapitvany@volgyalapitvany.hu)  

 

Javaslat zárt ülés tartására:

 1. Javaslat a Rozgonyi u. 2. fszt. 3. szám alatti lakás csere útján történõ elidegenítésével kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos  

(Az elõterjesztés az értékbecslés megérkezését követõen késõbb kerül feltöltésre.)

 

Zárt ülés:

 1. Önkormányzati szerzõdések, megállapodások (írásban)

Elõadók: a szerzõdések készítõi

Meghívó

Zárt ülés:

 1. Önkormányzati szerzõdések, megállapodások (írásban)

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ  

Meghívó Jegyzőkönyv
 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésérõl szóló 6/2017.(II.13.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

 

 1. Javaslat a hulladékgazdálkodásról szóló 34/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

Meghívott: Viridis-Pannonia Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. vezetõje

 

 1. Javaslat az ebrendészeti hozzájárulásról szóló 10/2015.(III.02.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 

 1. Javaslat a Szakképzési Ösztöndíj támogatásról szóló 32/2014.(VIII.29.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 

 1. Javaslat a szociális szolgáltatásokról és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló 10/2005.(III.7.) önkormányzati rendelet módosítására, valamint a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal ellátási- és ingatlanhasználati szerzõdés megkötésére (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Dr. Báthy Andrásné regionális ügyvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a rotavírus elleni védõoltás támogatásáról szóló 15/2016.(II.29.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Stimeczné dr. György Bernadette intézményvezetõ (alapellatas@nagykanizsa.hu)

 

 

 1. Javaslat az Egészségügyi Alapellátási Intézmény Térítési Díj Szabályzatának módosítására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Stimeczné Dr. György Bernadette intézményvezetõ (alapellatas@nagykanizsa.hu)

 

 1. Javaslat a Netta-Pannonia Kft., a Futurus-Pannonia Nonprofit Kft. és a Viridis-Pannonia Nonprofit Kft. ügyvezetõi pályázatának elbírálására (írásban) BIZALMAS!

Elõadó: Dr. Termecz Marianna aljegyzõ

(Az elõterjesztés a pályázat benyújtási határidejének lejártát követõen kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. A Netta-Pannonia Kft., Futurus-Pannonia Nonprofit Kft., Viridis-Pannonia Nonprofit Kft. 2017. 1-9. hó üzleti tevékenysége és beszámoló az ügyvezetõ 2017. évi prémiumfeladatainak végrehajtásáról (írásban) BIZALMAS!

Elõadó: Horváth Balázs ügyvezetõ

Meghívottak: Horváthné Bedenek Réka gazdasági igazgató, Molnár-Rodek Bernadett szolgáltatási és értékesítési igazgató

(Az elõterjesztés a gazdasági társaságok adatszolgáltatását követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához történõ csatlakozásra (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 

 1. Javaslat az UFC támogatásával kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland jogtanácsos

Meghívott: Kovács Tamás UFC elnök

(Az elõterjesztés a TVI véleményének megérkezését követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat az autóbuszmegállók 2010. évben megvalósult fejlesztései által érintett területek tulajdonviszonyainak rendezésével kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadók: Dr. Farkas Roland jogtanácsos, Zámbó Tamás beruházási ügyintézõ

 

 1. Javaslat a Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosítására (írásban)

Elõadó: Horváth István igazgató

 

 1. Javaslat a Thúry György Múzeum Alapító Okiratának módosítására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Száraz Csilla igazgató

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

Zárt ülés

15. Önkormányzati szerzõdések, megállapodások (írásban)

Elõadók: a szerzõdések készítõi

 

Meghívó Jegyzőkönyv

Nyílt ülés:

 • 1.  1. Javaslat a fizetõ parkolóhelyek mûködtetésérõl és igénybevételérõl szóló 64/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban) (PDF)
  Elõadó:  Dr. Farkas Roland jogtanácsos

 

 • 2.  2. Javaslat a Településképi Arculati Kézikönyv elfogadására és a településképi rendelet megalkotására (írásban) (Az elõterjesztés az Állami Fõépítész szakmai véleményének megfelelõ egyeztetést követõen, késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.) (PDF)
  Elõadó:  Deák-Varga Dénes városi fõépítész

 

 • 3.  3. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város új településszerkezeti tervének jóváhagyására és Helyi Építési Szabályzatának megalkotására (írásban) (PDF)
  Elõadó:  Deák-Varga Dénes városi fõépítész

 

 • 4.  4. Javaslat az UFC támogatásával kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban) (Az elõterjesztés további egyeztetést követõen, késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)
  Elõadó:  Kunics György osztályvezetõ

 

 • 5.  5. Javaslat a Netta-Pannonia Kft., a Futurus-Pannonia Nonprofit Kft. és a Viridis-Pannonia Nonprofit Kft. ügyvezetõi tisztségének betöltésére (írásban) (Az elõterjesztés további egyeztetést követõen, késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.) (PDF)
  Elõadó:  Dr. Termecz Marianna aljegyzõ

 

 • 6.  6. Polgármesteri tájékoztató 1. számú kiegészítés - Javaslat az Északnyugat - magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-vel kötött közszolgáltatási szerzõdés alapján a helyi menetrend módosítására (írásban) (PDF)
  Elõadó:  Tárnok Ferenc csoportvezetõ


Zárt ülés:

 • 7.  7. Önkormányzati szerzõdések, megállapodások (írásban)
  Elõadó:  a szerzõdések készítõi

 

Meghívó
Zárt ülés:
 • 1.  1. Javaslat a közterületek reklámcélú hasznosítására vonatkozó megállapodás módosítására (írásban)
  Elõadó:  Dr. Termecz Marianna aljegyzõ

 

 • 2.  Önkormányzati szerzõdések, megállapodások (írásban)
  Elõadó:  a szerzõdések készítõi

 

Meghívó
  Nyílt ülés:

  Zárt ülés:

 • 1.  Önkormányzati szerzõdések, megállapodások (írásban)
  Elõadó:  a szerzõdések készítõi
Meghívó Jegyzőkönyv

Nyílt ülés:

  • 1.  1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésérõl szóló 6/2017.(II.13.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban) (PDF) 
   Elõadó:  Kunics György osztályvezetõ

 

  • 2.  2. Javaslat a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 6/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban) (PDF) 
   Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 

  • 3.  3. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérõl szóló 44/2006.(X.18.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban) (Az elõterjesztés az Állami Fõépítész záróvéleményének megérkezését követõen kerül feltöltésre a városi honlapra.) (PDF) 
   Elõadó:  Deák-Varga Dénes városi fõépítész

 

  • 4.  4. Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévõ lakások elidegenítésérõl szóló 48/2009.(XI.09.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban) (PDF)
   Elõadó:  Bilicz Csaba vezérigazgató, NKVG Zrt.

 

  • 5.  5. Javaslat a Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezettel kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban) (PDF) 
   Elõadó:  Horváth István igazgató, NaGESZ

 

  • 6.  6. Javaslat az önkormányzati mûködés felülvizsgálatára (írásban) (Az elõterjesztés további egyeztetést követõen, késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.) (PDF) 
   Elõadó:  Dr. Termecz Marianna aljegyzõ

 

  • 7.  7. Polgármesteri tájékoztató – Tájékoztató a fontosabb intézkedésekrõl, eseményekrõl – 3. pont – Javaslat Közmûvelõdési Megállapodás megkötésére az „ANOSZTRU” Országos Cigány Egyesülettel (írásban) (PDF)
   Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ


Zárt ülés:

  • 8.  8. Javaslat a nagykanizsai 1318, 1319, 1320 és a 1321 hrsz-ú ingatlanok nyilvános versenytárgyaláson történõ értékesítésére (írásban)
   Elõadó:  Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

 

  • 9.  9. Önkormányzati szerzõdések, megállapodások (írásban)
   Elõadó:  a szerzõdések készítõi

 

 • 10.  Javaslat a 649/145 hrsz-ú ingatlanon fennálló önkormányzati jogosultságok gyakorlásának módjával kapcsolatos döntések meghozalatára a tulajdonos által a GINOP-1.2.3-8.3.4-16 kódszámú felhívásra benyújtott kérelemmel összefüggésben (írásban) 
  Elõadó:  Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos
Meghívó
  Nyílt ülés:

  Zárt ülés:

 • 1.  Önkormányzati szerzõdések, megállapodások (írásban)
  Elõadó:  Lehota János kabinetvezetõ
Meghívó Jegyzőkönyv

Nyílt ülés:

  • 1.  1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérõl szóló 44/2006.(X.18.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban) (PDF)
   Elõadó:  Deák-Varga Dénes városi fõépítész

 

  • 2.  2. Javaslat az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 56/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban) (PDF) 
   Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 

  • 3.  3. Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetési gazdálkodásáról (írásban) (PDF)
   Elõadó:  Kunics György osztályvezetõ

 

  • 4.  4. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi összevont (konszolidált) beszámolója (írásban) (PDF)  
   Elõadó:  Kunics György osztályvezetõ

 

  • 5.  5. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi maradványának felosztására és Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésérõl szóló önkormányzati rendelet módosítására (írásban) (PDF) 
   Elõadó:  Kunics György osztályvezetõ

 

  • 6.  6. Javaslat hulladékgazdálkodással kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban) (Az elõterjesztés további egyeztetést követõen, késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.) (PDF)   
   Elõadó:  Tárnok Ferenc csoportvezetõ

 

  • 7.  7. Javaslat önkormányzati tulajdonú szolgálati lakásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban) (PDF)
   Elõadó:  Dr. Farkas Roland jogtanácsos

 

  • 8.  8. Tájékoztató az óvodai beiratkozásról, javaslat a Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda alapító okiratának módosítására, a 2017/18-as nevelési évben indítható csoportszámok jóváhagyására (írásban) (PDF) 
   Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 

  • 9.  9. Polgármesteri tájékoztató – Tájékoztató a fontosabb intézkedésekrõl, eseményekrõl 4. pont – Javaslat Közmûvelõdési Megállapodás megkötésére a Demokratikus Roma Vezetõk Szövetségével (írásban) (PDF)
   Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 

  • 16.  Polgármesteri tájékoztató 1. számú kiegészítése (írásban) (PDF)
   Elõadó:  Dr. Szabados Gyula önkormányzati tanácsadó


Zárt ülés:

  • 10.  10. Javaslat Ipari Parki ingatlanokra vonatkozó beépítési kötelezettség kötelezettje személyében bekövetkezõ változás jóváhagyására (írásban)
   Elõadó:  Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

 

  • 11.  11. Javaslat a nagykanizsai 3033/3 hrsz-ú beépítetlen terület és a 3033/4 hrsz-ú közterület egy részének értékesítésére (írásban)
   Elõadó:  Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

 

  • 12.  12. Önkormányzati szerzõdések, megállapodások (írásban)
   Elõadó:  a szerzõdések készítõi

 

  • 13.  Beszámoló a Nagykanizsa- Netta-Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltetõ Korlátolt Felelõsségû Társaság 2016. évi tevékenységérõl, a mérlegbeszámoló jóváhagyása és a Társaság 2017. évi üzleti tervének jóváhagyása (írásban)
   Elõadó:  Szabó Norbert ügyvezetõ, Nagykanizsa-Netta-Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltetõ Kft.

 

  • 14.  Beszámoló a Netta-Pannonia Kft., Futurus-Pannonia Nonprofit Kft., Viridis-Pannonia Nonprofit Kft., 2016. évi tevékenységérõl, a mérlegbeszámolók jóváhagyása és a Netta-Pannonia Kft., Futurus-Pannonia Nonprofit Kft., Viridis-Pannonia Nonprofit Kft. 2017. évi üzleti tervének jóváhagyása (írásban)
   Elõadó:  Horváth Balázs ügyvezetõ

 

 • 15.  Javaslat a Délzalai Víz- és Csatornamû Zrt. személyi kérdéseivel kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)
  Elõadó:  Tárnok Ferenc csoportvezetõ
Meghívó Jegyzőkönyv
  Nyílt ülés:

 • 1.  1. Javaslat lakás- és nemlakás bérlemények bérbeadását szabályozó rendeletek módosítására (írásban) (PDF) 
  Elõadó:  Dr. Farkas Roland jogtanácsos, vagyongazdálkodási koordinátor

 • 2.  2. Javaslat a Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezet Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosítására (írásban) (PDF)
  Elõadó:  Horváth István igazgató, NaGESZ

 • 3.  3. Javaslat köznevelési intézmények magasabb vezetõi pályázatainak véleményezésére (írásban) (Az elõterjesztés a Tankerület adatszolgáltatását követõen, késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 • 4.  4. Javaslat a Zala Megyei Rendõr-fõkapitánysággal kötött bérlõkijelölési jog biztosításáról szóló megállapodás módosítására (írásban) (PDF)
  Elõadó:  Dr. Farkas Roland jogtanácsos, vagyongazdálkodási koordinátor

 • 5.  5. Javaslat a térfigyelõ kamerarendszer 2017. évi fejlesztésére (írásban) (PDF)
  Elõadó:  Tárnok Ferenc csoportvezetõ

 • 6.  6. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2016. évi munkájáról (írásban) (PDF)
  Elõadó:  Dr. Termecz Marianna aljegyzõ

 • 7.  7. Javaslat közkegyelmi törvény megalkotásának kezdeményezésére (írásban) (PDF)
  Elõadó:  Gábris Jácint önkormányzati képviselõ

 • 8.  8. Javaslat az európai béruniót célzó polgári kezdeményezés támogatására (írásban) (PDF)
  Elõadó:  Gábris Jácint önkormányzati képviselõ

 • 9.  9. Polgármesteri tájékoztató (írásban) – 3. pont (PDF)
  Elõadó:  Kunics György osztályvezetõ

 • Zárt ülés:

 • 10.  10. Javaslat egyes önkormányzati ingatlanok értékesítéséhez szükséges döntések meghozatalára (írásban)
  Elõadó:  Dr. Farkas Roland jogtanácsos, vagyongazdálkodási koordinátor

 • 11.  11. Javaslat a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata résztulajdonában levõ víziközmûrendszerek ellátásának biztonsága érdekében kötendõ megállapodásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban) (Az elõterjesztés a Délzalai Víz- és Csatornamû Zrt. adatszolgáltatását követõen, késõbb kerül 
  Elõadó:  Dr. Farkas Roland jogtanácsos, vagyongazdálkodási koordinátor

 • 12.  12. Önkormányzati szerzõdések, megállapodások (írásban)
  Elõadó:  a szerzõdések készítõi

Meghívó
  Nyílt ülés:

  Zárt ülés:

 • 1.  Önkormányzati szerzõdések, megállapodások (írásban)
  Elõadó:  a szerzõdések készítõi
Meghívó Jegyzőkönyv
  Nyílt ülés:

 • 1.  1. Polgármesteri tájékoztató 1. számú kiegészítés – 6. pont Közmûvelõdési Megállapodás megkötése a Nagykanizsa és Környéke Társult Evangélikus Egyházközséggel (írásban) (PDF)
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 • Zárt ülés:

 • 2.  Önkormányzati szerzõdések, megállapodások (írásban)
  Elõadó:  Rodekné Hederics Erika ügyvezetõ, Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft.
Meghívó Jegyzőkönyv
  Nyílt ülés:

 • 1.  1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 100/2011.(XII.23.) önkormányzati rendelet módosítására, valamint Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosítására (írásban) (PDF) 
  Elõadó:  Dr. Termecz Marianna aljegyzõ

 • 2.  2. Javaslat a költségvetési intézményeknél folyó étkeztetés élelmezési nyersanyagnormáiról és a térítési díjak megállapításának módjáról szóló 39/2012.(VIII.23.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 • 3.  3. Javaslat a szociális szolgáltatásokról és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló 10/2005.(III.07.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban) (PDF)
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 • 4.  4. Javaslat egyes önkormányzati rendeletek módosítására (írásban) (PDF)
  Elõadó:  Dr. Termecz Marianna aljegyzõ

 • 5.  5. Javaslat a Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. Szervezeti és Mûködési szabályzatának módosítására (írásban) (PDF)  
  Elõadó:  Lérántné Mátés Valéria ügyvezetõ, Kanizsa Rehab Nonprofit Kft.

 • 6.  6. Javaslat a Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft. 2017. évi Üzleti Tervének elfogadására (írásban) (PDF)
  Elõadó:  Rodekné Hederics Erika ügyvezetõ, Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft.

 • 7.  7. Javaslat a Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft. 2017. évi Közszolgáltatási Szerzõdésének jóváhagyására (írásban) (PDF)
  Elõadó:  Rodekné Hederics Erika ügyvezetõ, Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft.

 • 8.  8. Javaslat a helyi, menetrend szerinti autóbusszal történõ személyszállítás közszolgáltatási feladatainak ellátása tárgyában kötendõ közszolgáltatási szerzõdés módosítására (írásban) (Az elõterjesztés az ÉNYKK Zrt. adatszolgáltatását követõen, késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.) (PDF)
  Elõadó:  Tárnok Ferenc csoportvezetõ

 • 9.  9. Javaslat a közbeszerzésekkel kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban) (PDF)
  Elõadó:  Tárnok Ferenc csoportvezetõ

 • 10.  10. Javaslat a nagykanizsai fogászati ügyeleti ellátáshoz csatlakozó települések fogászati ügyeleti tevékenység ellátására vonatkozó megállapodásai megkötésére (írásban) (PDF)
  Elõadó:  Stimeczné dr. György Bernadette intézményvezetõ, Egészségügyi Alapellátási Intézmény

 • 11.  11. Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város bûnügyi, közbiztonsági és közlekedésbiztonsági helyzetérõl (írásban) (PDF)
  Elõadó:  Dr. Molnár József r. ezredes, rendõrségi fõtanácsos, kapitányságvezetõ

 • Zárt ülés:

 • 12.  Önkormányzati szerzõdések, megállapodások (írásban)
  Elõadó:  a szerzõdések készítõi
Meghívó
  Nyílt ülés:

  Zárt ülés:

 • 1.  Önkormányzati szerzõdések, megállapodások (írásban)
  Elõadó:  a szerzõdések készítõi
Meghívó
  Nyílt ülés:

  Zárt ülés:

 • 1.  Önkormányzati szerzõdések, megállapodások (írásban)
  Elõadó:  a szerzõdések készítõi
Meghívó Jegyzőkönyv
  Nyílt ülés:

 • 1.  1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésérõl szóló 8/2016.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban) (PDF)
  Elõadó:  Kunics György osztályvezetõ

 • 2.  2. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 100/2011.(XII.23.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban) (PDF)  
  Elõadó:  Dr. Termecz Marianna aljegyzõ

 • 3.  3. Javaslat a költségvetési intézményeknél folyó étkeztetés élelmezési nyersanyagnormáiról és a térítési díjak megállapításának módjáról szóló 39/2012.(VIII.23.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban) (Az elõterjesztés további egyeztetést követõen, késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.) (PDF)
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 • 4.  4. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város településfejlesztésével, településrendezésével és településképi eljárásaival összefüggõ partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotására (írásban) (Az elõterjesztés további egyeztetést követõen, késõbb kerül feltöltésre a városi (PDF)
  Elõadó:  Deák-Varga Dénes városi fõépítész

 • 5.  5. Javaslat a helyi építési szabályzatban lévõ egyes magasabb rendû jogszabállyal ellentétes rendelkezések hatályon kívül helyezésére (írásban) (PDF)
  Elõadó:  Deák-Varga Dénes városi fõépítész

 • 6.  6. Javaslat az Egészségügyi Alapellátási Intézmény magasabb vezetõi álláspályázatának elbírálására (írásban) (PDF) 
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 • 12.  12. Polgármesteri tájékoztató 1. sz. kiegészítése-6. pont (írásban) (PDF)
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 • Zárt ülés:

 • 6.  6. Javaslat az Egészségügyi Alapellátási Intézmény magasabb vezetõi álláspályázatának elbírálására (írásban) - pályázati anyag
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 • 7.  7. Javaslat a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. ügyvezetõi pályázatának elbírálására (írásban)
  Elõadó:  Dr. Termecz Marianna aljegyzõ

 • 8.  8. Tájékoztató a folyamatban lévõ, valamint a 2016. évben lezárult perekrõl (írásban) (Az elõterjesztés további egyeztetést követõen, késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)
  Elõadó:  Dr. Termecz Marianna aljegyzõ

 • 9.  9. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított kitüntetések adományozására (írásban)
  Elõadó:  Lehota János kabinetvezetõ

 • 10.  10. Önkormányzati szerzõdések, megállapodások (írásban)
  Elõadó:  a szerzõdések készítõi

 • 11.  11. Javaslat a Balatonberény, Béke u. 64. sz. alatti üdülõ 1/2 tulajdoni hányadának értékesítésére (írásban)
  Elõadó:  Dr. Farkas Roland jogtanácsos, vagyongazdálkodási koordinátor
Meghívó Jegyzőkönyv
  Nyílt ülés:

 • 1.  1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2017. évi költségvetésének elfogadására (írásban) (PDF) 
  Elõadó:  Kunics György osztályvezetõ

 • 2.  2. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervérõl szóló 44/2006.(X.18.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban) (Az elõterjesztés további egyeztetést követõen, késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.) (PDF) 
  Elõadó:  Deák-Varga Dénes városi fõépítész

 • 4.  4. Javaslat a Területi infrastrukturális fejlesztések elõirányzat keretében megvalósításra kerülõ "Közlekedésfejlesztés Nagykanizsán" címû projektmendzsment (lebonyolítói) szerzõdésének aláírására (írásban) (PDF)  
  Elõadó:  Rodekné Hederics Erika ügyvezetõ, Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft.

 • 5.  5. Tájékoztatás az önkormányzati képviselõk vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítésérõl (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Dr. Termecz Marianna aljegyzõ

 • Zárt ülés:

 • 3.  3. Önkormányzati szerzõdések, megállapodások (írásban)
  Elõadó:  a szerzõdések készítõi

 • 6.  Javaslat a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartománnyal kötendõ haszonkölcsön szerzõdés jóváhagyására (írásban)
  Elõadó:  Dr. Farkas Roland jogtanácsos, vagyongazdálkodási koordinátor
Meghívó Jegyzőkönyv
  Nyílt ülés:

 • 1.  1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 100/2011.(XII.23.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban) (PDF)
  Elõadó:  Dr. Termecz Marianna aljegyzõ

 • 2.  2. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének a közterületek és közterület jellegû területek használatáról szóló 31/2016.(X.06.) önkormányzati rendeletének módosítására (írásban) (PDF) 
  Elõadó:  Dr. Farkas Roland jogtanácsos, vagyongazdálkodási koordinátor

 • 3.  3. Javaslat az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 35/2010.(XI.04.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban) (PDF) 
  Elõadó:  Dr. Farkas Roland jogtanácsos, vagyongazdálkodási koordinátor

 • 4.  4. Javaslat az önkormányzati bérlakásokról szóló 42/2007.(IX.25.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban) (PDF)
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 • 5.  5. Javaslat Nagykanizsa településrendezési terve Tripammer utcai tömbterület módosítás egyeztetése során érkezett észrevételek és az arra adott válaszok elfogadására (írásban) (PDF)
  Elõadó:  Deák-Varga Dénes városi fõépítész

 • 6.  6. Javaslat alpolgármesteri illetmény megállapítására (írásban) (PDF)
  Elõadó:  Dr. Termecz Marianna aljegyzõ

 • 7.  7. Javaslat nem-lakás bérlemény kedvezményes használati szerzõdés megkötésére (írásban) (PDF)
  Elõadó:  Dr. Farkas Roland jogtanácsos, vagyongazdálkodási koordinátor

 • 8.  8. Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi külkapcsolati tervének végrehajtásáról és javaslat a 2017. évi külkapcsolati tervre (írásban) (PDF)
  Elõadó:  Lehota János kabinetvezetõ

 • 9.  9. Polgármesteri tájékoztató (írásban) • Tájékoztató a fontosabb intézkedésekrõl, eseményekrõl – 5. pont (ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt-vel történõ szerzõdésmódosítás) (PDF)   
  Elõadó:  Tárnok Ferenc csoportvezetõ

 • 13.  Polgármesteri tájékoztató 1. számú kiegészítés (írásban) - 2. pont, 8. pont, 9. pont (PDF)
  Elõadó:  Dr. Termecz Marianna aljegyzõ, Rodekné Hederics Erika ügyvezetõ Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft.

 • Zárt ülés:

 • 10.  10. Javaslat a nagykanizsai 13537 hrsz-ú szántó és erdõ ingatlan hasznosításával összefüggõ döntés meghozatalára (írásban)
  Elõadó:  Dr. Farkas Roland jogtanácsos, vagyongazdálkodási koordinátor

 • 11.  11. Fellebbezés (írásban)
  Elõadó:  Dr. Borka Beáta Marianna csoportvezetõ

 • 12.  12. Önkormányzati szerzõdések, megállapodások (írásban)
  Elõadó:  a szerzõdések készítõi