Elnök

Dr. Erdõs László

Belsõs tagok

Jerausek István
Gyalókai Zoltán
Horváth Jácint

Külsõs tagok

Dr. Varga Eszter
Dobri Noémi
Kisgyura János
Meghívó
  1. Javaslat a támogatásokról szóló önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára (írásban)

Elõadó: Dr. Termecz Marianna aljegyzõ

 

  1. Javaslat a „TOP-6.5.1-16-NA1-2017-00001,-02,-03” azonosító számú projektek (Nagykanizsa MJV Önkormányzatának energetikai korszerûsítései) Támogatási Szerzõdéseinek és vonatkozó projektmenedzsment szerzõdéseinek aláírására (írásban)

Elõadó: Rodekné Hederics Erika ügyvezetõ, Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft.

(Az elõterjesztés a Támogatási Szerzõdések mellékleteinek a közremûködõ szervezettel történõ egyeztetését követõen, késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

  1. Javaslat a „TOP-6.1.1-16-NA1-2017-00001 azonosítószámú Inkubációs ökoszisztéma kialakítása Nagykanizsán” címû projekt Támogatási Szerzõdésének és vonatkozó Projektmenedzsment szerzõdéseinek aláírására (írásban)

Elõadó: Rodekné Hederics Erika ügyvezetõ, Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft.

(Az elõterjesztés a Támogatási Szerzõdés mellékleteinek a közremûködõ szervezettel történõ egyeztetését követõen, késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

  1. Javaslat a Zala megyei 03. számú országgyûlési egyéni választókerületi választási bizottság tagjai és póttagjai megválasztására (írásban)

Elõadó: Dr. Termecz Marianna aljegyzõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen, késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

  1. Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi külkapcsolati tervének végrehajtásáról és javaslat a 2018. évi külkapcsolati tervre (írásban)

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

 

6. Polgármesteri tájékoztató (írásban) - Tájékoztató a fontosabb intézkedésekrõl, eseményekrõl

5.pont - Polgármester szabadságának ütemezése (írásban)

Elõadó: Dr. Termecz Marianna aljegyzõ, Jegyzõi Kabinet vezetõje

10.pont - A nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttmûködési megállapodások felülvizsgálata (írásban)

Elõadó: Dr. Termecz Marianna aljegyzõ

12.pont - A Publimont Reklám- és Hirdetésszervezõ Kft-vel 2011.12.27. napján megkötött közterület reklámcélú hasznosításáról szóló megállapodás felülvizsgálata (írásban)

Elõadó: Gilincsek Gábor városi fõépítész

 

Zárt ülés:

 7. Tájékoztató a folyamatban lévõ, valamint a 2017. évben lezárult perekrõl (írásban)

Elõadó: Dr. Termecz Marianna aljegyzõ

 

 8. Önkormányzati szerzõdések, megállapodások (írásban)

Elõadók: a szerzõdések készítõi