Elnök

Bizzer András

Képviselõk

Szõlõsi Márta
Bedõ György
Gábris Jácint

Külsõs tagok

Vukics József
Fertig István
Bárdosi Gábor Jenõ
Meghívó

Javasolt napirendi pontok:

 1Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendeletének módosítására (írásban)

Elõterjesztõ: Kunics György osztályvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen, késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 2.Javaslat az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 35/2010. (XI.04.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland jogtanácsos

 3.Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala köztisztviselõi jogállásának egyes kérdéseirõl szóló 18/2012. (IV. 04.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Dr. Termecz Marianna aljegyzõ

 4.Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének 2018. évi munkatervére (írásban)

Elõadó: Dr. Termecz Marianna aljegyzõ

 5.Javaslat a Nagykanizsa-Netta-Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltetõ Kft. folyószámlahitelének meghosszabbításával kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban) BIZALMAS!

Elõadó:Szabó Norbert ügyvezetõ

(Az elõterjesztés a bankkal történõ egyeztetést követõen, késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

6.Javaslat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat ideiglenes elhelyezésével kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Bilicz Csaba vezérigazgató:

Meghívottak: Dr. Báthy Andrásné regionális ügyvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen, késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

7.Javaslat ITS részét képezõ "Anti-szegregációs terv" módosítására (írásban)

Elõadó: Rodekné Hederics Erika ügyvezetõ

  8.Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi ellenõrzési tervére (írásban)

Elõadó: Szõlõsiné Törõcsik Cecília belsõ ellenõr, Osváth Sándorné belsõ ellenõr

 9.Polgármesteri tájékoztató (írásban)

- 1.sz. kiegészítés (írásban)

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

 

 1. Egyebek

- A Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályára 2017. november hónapban beérkezett szerzõdések, megállapodások, megrendelések (írásban)

 -           Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2017. november hónapban megkötött és teljesített szerzõdései, megállapodásai, megrendelései (írásban)

  (Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi   honlapra.)

  

Javaslat zárt ülés tartására:

 11.Javaslat a Mindenki Sportpályája üzemeltetésbe adására (írásban)

Elõadó: Fitos István vezérigazgató

  

Zárt ülés:

 12.Javaslat behajthatatlan követelések elengedésére (írásban)

Elõadó: Dr. Termecz Marianna aljegyzõ

Meghívó Jegyzőkönyv

 

 1. Javaslat az építményadóról szóló 104/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Somogyi Ottó csoportvezetõ

 

 

 1. Javaslat a fizetõ parkolóhelyek mûködtetésérõl és igénybevételérõl szóló 64/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Fitos István vezérigazgató

 

 

3.Javaslat a vásárokról és piacokról szóló 35/2016. (XI. 02.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó:: Fitos István vezérigazgató

 

 

4.Via Kanizsa Nonprofit Zrt. 2017. évi Üzleti Tervének módosítása (írásban)

Elõadó: Fitos István vezérigazgató

 

 

5.Via Kanizsa Nonprofit Zrt.  2017. III. negyedéves beszámoló (írásban) (csak bizottsági elõterjesztés)

Elõadó: Fitos István vezérigazgató

 

 

 1. Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és szolgáltató Zrt. 2017. I-III. negyedéves beszámolója (írásban) (csak bizottsági elõterjesztés)

Elõadó: Bilicz Csaba vezérigazgató

 

 

7.Javaslat a Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. 2017. évi Üzleti Tervének módosítására (írásban)

Elõadó: Lérántné Mátés Valéria ügyvezetõ

 

 

 1. Beszámoló a Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. 2017. elsõ háromnegyedévi munkájáról (írásban) (csak bizottsági elõterjesztés)

Elõadó: Lérántné Mátés Valéria ügyvezetõ

 

 

9.Javaslat a Nagykanizsa és Térsége TISZK v.a. Nonprofit Kft. zárómérlegének elfogadására (írásban)

Elõadó: Mérksz Andor végelszámoló

Meghívottak: Markó András könyvvizsgáló

(Az elõterjesztés a végelszámoló adatszolgáltatását követõen, késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 

10.Javaslat több ellátásért felelõs tulajdonából álló 9.NK-IV megjelölésû víziközmû-rendszerre nézve fennálló üzemeltetési jogviszonyok egy szerzõdésbe foglalásáról szóló megállapodás megkötésére (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland jogtanácsos

Meghívott: Kassai Zoltán elnök-vezérigazgató

 

 

 1. Tájékoztató a Kanizsa Uszoda Kft. 2017. 1-9. havi tevékenységérõl (írásban) (csak bizottsági elõterjesztés)

Elõadó: Horváth Vencel ügyvezetõ

 

 1. Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. 2017. I-III. negyedévi beszámolója (írásban) (csak bizottsági elõterjesztés)

Elõadó: Belasics Katalin ügyvezetõ

 

 1. Nagykanizsa Városfejlesztõ Kft. 2017. I-III. negyedéves beszámolója (írásban) (csak bizottsági elõterjesztés)

Elõadó: Rodekné Hederics Erika ügyvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

14..  Polgármesteri tájékoztató (írásban)

Elõadó: Lehota János polgármesteri kabinetvezetõ

 - 1.Kiegészítés (írásban)

 

 1. Egyebek

- A Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályára 2017. október hónapban beérkezett szerzõdések, megállapodások, megrendelések (írásban)

 

-           Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2017. október hónapban megkötött és teljesített szerzõdései, megállapodásai, megrendelései (írásban)

  (Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi   honlapra.)

 

 16. Tájékoztató a 2017/2018-as nevelési év indításáról (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Dr. Némethné Kovács Edit óvodavezetõ

 18.Javaslat a költségvetési intézményeknél folyó étkeztetés élelmezési nyersanyagnormáiról és a térítési díjak megállapításának módjáról szóló 39/2012. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban) (felvetetni nyílt ülésre)( meghívóban nem szereplõ)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 

Javaslat zárt ülés tartására:

 17. Javaslat a nagykanizsai 4306/21 hrsz-ú ingatlan értékesítéséhez szükséges döntések meghozatalára (írásban)

-Kiegészítés (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland jogtanácsos

Meghívott: Szabó Jánosné

Meghívó Jegyzőkönyv

Javasolt napirendi pontok:

 

1.Javaslat a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására (írásban)

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

 

2.Javaslat a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete által biztosított ellátások 2018. évi szolgáltatási díjának meghatározására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: dr. Baracskai Józsefné Zala megyei igazgató

                         

3.Javaslat folyószámla-hitelkeret rendelkezésre tartásának meghosszabbítására (írásban)

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

 

4.Javaslat a Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft. 2017. évi Üzleti Tervének módosítására (írásban)

Elõadó: Rodekné Hederics Erika ügyvezetõ

(Az elõterjesztés a Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft. adatszolgáltatását követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 

 1. Tájékoztató a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalnál a 2015. évi költségvetési beszámoló ellenõrzése tárgyban végzett pénzügyi ellenõrzésrõl. (írásban) (csak bizottsági elõterjesztés)

Elõadó: Szõlõsiné Törõcsik Cecília belsõ ellenõr                    

 

 

 1. Tájékoztató a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalnál a 2016. évi céljelleggel nyújtott támogatások elszámolásának ellenõrzése tárgyban végzett szabályszerûségi ellenõrzésrõl.

Elõadó: Szõlõsiné Törõcsik Cecília belsõ ellenõr

 

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)

Elõadó: Lehota János polgármesteri kabinetvezetõ

 

 - Polgármesteri tájékoztató -kiegészítés (írásban)

8.Egyebek

- A Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályára 2017. szeptember hónapban beérkezett szerzõdések, megállapodások, megrendelések (írásban)

 

-           Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2017. szeptember hónapban megkötött és teljesített szerzõdései, megállapodásai, megrendelései (írásban)

  (Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi   honlapra.)

 

 

 

Javaslat zárt ülés tartására:

 9. Javaslat a Rozgonyi u. 2. fszt. 3. szám alatti lakás csere útján történõ elidegenítésével kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: dr. Farkas Roland jogtanácsos

(Az elõterjesztés az értékbecslés megérkezését követõen késõbb kerül feltöltésre.)

Meghívó Jegyzőkönyv

1.Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésérõl szóló 6/2017. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

 

 

 1. A Netta-Pannonia Kft., Futurus-Pannonia Nonprofit Kft., Viridis-Pannonia Nonprofit Kft. 2017. 1-9. hó üzleti tevékenysége és beszámoló az ügyvezetõ 2017. évi prémiumfeladatainak végrehajtásáról (írásban) BIZALMAS!

Elõadó: Horváth Balázs ügyvezetõ

Meghívottak: Horváthné Bedenek Réka gazdasági igazgató

                      Molnár-Rodek Bernadett szolgáltatási és értékesítési igazgató

(Az elõterjesztés a gazdasági társaságok adatszolgáltatását követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra)

 

 

 1. Javaslat a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához történõ csatlakozásra (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 

 

 1. Javaslat a Nagykanizsa – Bagolai Városszépítõ Egyesület részére nyújtott támogatás keretében 2017–2020. évi idõszakban elvégzendõ fejlesztések tartalmára (írásban)

Elõadó: Poprádi Zoltán egyesületi elnök

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra)

 

 

 1. Javaslat az UFC támogatásával kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Kovács Tamás UFC elnök

(Az elõterjesztés a TVI véleményének megérkezését követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra)

 

 

 1. Javaslat az autóbuszmegállók 2010. évben megvalósult fejlesztései által érintett területek tulajdonviszonyainak rendezésével kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Dr. Farkas Roland jogtanácsos

 

 

7.Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának víziközmû fejlesztésre vonatkozó Gördülõ Fejlesztési Tervének elfogadására (írásban)

Elõadó: Kassai Zoltán elnök-vezérigazgató

(Az elõterjesztés a Délzalai-Víz -és Csatornamû Zrt. adatszolgáltatását követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra)

 

 

8.Javaslat a 2018. évi Város Napja megrendezésére vonatkozó pályázat kiírására (írásban)

Elõadó: Lehota János polgármesteri kabinetvezetõ

 

 

9.Tájékoztató a Halis István Városi Könyvtárnál végzett szabályszerûségi ellenõrzésrõl (írásban) (csak bizottsági elõterjesztés)

Elõadó: Betlehemné Marton Ildikó belsõ ellenõr

 

 

10.Tájékoztató a Nagykanizsai Központi Rózsa Óvodánál végzett utóellenõrzésrõl (írásban) (csak bizottsági elõterjesztés)

Elõadó: Betlehemné Marton Ildikó belsõ ellenõr

 

 

11.Tájékoztató a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi Alapellátási Intézményénél végzett szabályszerûségi ellenõrzésrõl (írásban) (csak bizottsági elõterjesztés)

Elõadó: Betlehemné Marton Ildikó

 

 

12.Tájékoztató a Nagykanizsai Gazdasági Ellátó Szervezetnél végzett utóellenõrzésrõl (írásban) (csak bizottsági elõterjesztés)

Elõadó: Betlehemné Marton Ildikó belsõ ellenõr

 

 

13.Polgármesteri tájékoztató (írásban)

Elõadó: Lehota János polgármesteri kabinetvezetõ

 16. Polgármesteri tájékoztató 1. sz. Kiegészítés (írásban)  (nyílt)

Elõadó: Lehota János polgármesteri kabinetvezetõ

 

 1. Egyebek

- A Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályára 2017. augusztus hónapban beérkezett szerzõdések, megállapodások, megrendelések (írásban)

 

-           Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2017. augusztus hónapban megkötött és teljesített szerzõdései, megállapodásai, megrendelései (írásban)

  (Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi   honlapra.)

 

 

 

 

Zárt ülés:

 

 1. A vállalkozás-támogató programról szóló rendelet alapján kiírt munkahelyteremtõ pályázatok véleményezése (írásban) (csak bizottsági elõterjesztés)

Elõadó: Somogyi Ottó csoportvezetõ

Meghívott: Mihovics Zoltán ügyvezetõ

Meghívó Jegyzőkönyv

Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat a fizetõ parkolóhelyek mûködtetésérõl és igénybevételérõl szóló 64/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban) (PDF)
  Elõadó:  Dr. Farkas Roland jogtanácsos

 

 • 2.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának víziközmû fejlesztésre vonatkozó Gördülõ Fejlesztési Tervének elfogadására (írásban) (Az elõterjesztés a Vízmûvel történõ egyeztetést követõen, késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)
  Elõadó:  Tárnok Ferenc csoportvezetõ

 

 • 3.  Via Kanizsa Városüzemeltetõ Nonprofit Zrt. 2017. évi Üzleti Terv módosítása (írásban) (PDF)
  Elõadó:  Fitos István vezérigazgató

 

 • 4.  Via Kanizsa Nonprofit Zrt. 2017. évi elsõ féléves beszámoló (írásban) (csak bizottsági anyag) (PDF)
  Elõadó:  Fitos István vezérigazgató

 

 • 5.  Javaslat az UFC támogatásával kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban) (Az elõterjesztés további egyeztetést követõen, késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)
  Elõadó:  Kunics György osztályvezetõ

 

 • 6.  Javaslat a Netta-Pannonia Kft., a Futurus-Pannonia Kft. és a Viridis-Pannonia Kft. ügyvezetõi tisztségének betöltésére (írásban) (Az elõterjesztés további egyeztetést követõen, késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)
  Elõadó:  Dr. Termecz Marianna aljegyzõ

 

 • 7.  Javaslat a 7511-es jelû út mellett a Buda Ernõ utcától a közigazgatási határig építendõ kerékpárúttal kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban) (PDF)
  Elõadó:  Tárnok Ferenc csoportvezetõ

 

 • 8.  Tájékoztató a Kanizsa Uszoda Kft. 2017. I. félévi tevékenységérõl (írásban) (csak bizottsági anyag) (PDF)
  Elõadó:  Horváth Vencel ügyvezetõ

 

 • 9.  Beszámoló a Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. 2017. évi elsõ félévi munkájáról (írásban) (csak bizottsági anyag) (PDF)
  Elõadó:  Lérántné Mátés Valéria ügyvezetõ

 

 • 10.  Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. 2017. I. féléves beszámolója (írásban) (csak bizottsági anyag) (PDF)
  Elõadó:  Bilicz Csaba vezérigazgató

 

 • 11.  Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft. 2017. elsõ félévi beszámoló (írásban) (csak bizottsági anyag) (Az elõterjesztés további egyeztetést követõen, késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.) (PDF)
  Elõadó:  Rodekné Hederics Erika ügyvezetõ

 

 • 12.  Jelentés a Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft. 2017. évi Közszolgáltatási Szerzõdésének féléves teljesítésérõl (írásban) (Polgármesteri Tájékoztató kiegészítéseként))
  Elõadó:  Rodekné Hederics Erika ügyvezetõ

 

 • 13.  Polgármesteri tájékoztató (írásban) (PDF)
  Elõadó:  Lehota János kabinetvezetõ

 

 • 14.  Egyebek (Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.) (PDF)
  Elõadó:  

 

 • 16.  Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. 2017. elsõ félévi beszámolója (írásban) (csak bizottsági anyag) (felvetetni nyílt ülésre) (PDF)
  Elõadó:  Belasics Katalin ügyvezetõ


Zárt ülés:

 • 15.  A vállalkozás-támogató programról szóló rendelet alapján kiírt munkahelyteremtõ pályázatok véleményezése (írásban) (csak bizottsági anyag)
  Elõadó:  Somogyi Ottó csoportvezetõ

 

Meghívó

Zárt ülés:

 • 1.  Javaslat a MÁV Sportcsarnokra bejegyzett elõvásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos döntés meghozatalára (írásban)
  Elõadó:  Dr. Farkas Roland jogtanácsos

 

Meghívó Jegyzőkönyv
  Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésérõl szóló 6/2017. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Kunics György osztályvezetõ

 • 2.  Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévõ lakások elidegenítésérõl szóló 48/2009.(XI.09.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban) (Az elõterjesztés további egyeztetést követõen, késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.) (PDF) 
  Elõadó:  Bilicz Csaba vezérigazgató

 • 3.  Javaslat a Deák tér 5., Zrínyi u. 51. sz. alatti, 2419. hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban) (PDF)  
  Elõadó:  Dr. Farkas Roland jogtanácsos

 • 4.  Javaslat a villamos energia beszerzésével kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban) (PDF) 
  Elõadó:  Tárnok Ferenc csoportvezetõ

 • 5.  Javaslat az önkormányzati mûködés felülvizsgálatára (írásban) (Az elõterjesztés további egyeztetést követõen, késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.) (PDF)  
  Elõadó:  dr. Termecz Marianna aljegyzõ

 • 6.  Polgármesteri tájékoztató (írásban) (PDF)  
  Elõadó:  Lehota János kabinetvezetõ

 • 7.  Egyebek (Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.) (PDF)   
  Elõadó:  

 • Zárt ülés:

 • 8.  Javaslat a nagykanizsai 1318, 1319, 1320 és a 1321 hrsz-ú ingatlanok nyilvános versenytárgyaláson történõ értékesítésére (írásban) (Az elõterjesztés további egyeztetést követõen, késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)
  Elõadó:  Dr. Farkas Roland jogtanácsos

 • 9.  Javaslat a 649/145 hrsz-ú ingatlanon fenálló önkormányzati jogosultságok gyakorlásának módjával kapcsolatos döntések meghozatalára a tulajdonos által a GINOP-1.2.3-8.3.4-16 kódszámú felhívásra benyújtott kérelemmel összefüggésben (írásban) (zárt) (felvetetni zárt ülésre)
  Elõadó:  Dr. Farkas Roland jogtanácsos
Meghívó Jegyzőkönyv
  Nyílt ülés:

 • 1.  Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetési gazdálkodásáról (írásban) (PDF)  
  Elõadó:  Kunics György osztályvezetõ

 • 2.  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi összevont (konszolidált) beszámolója (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Kunics György osztályvezetõ

 • 3.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi maradványának felosztására és Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésérõl szóló önkormányzati rendelet módosítására (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Kunics György osztályvezetõ

 • 4.  Javaslat hulladékgazdálkodással kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban) (Az elõterjesztés további egyeztetést követõen, késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.) (PDF)  
  Elõadó:  Tárnok Ferenc csoportvezetõ

 • 5.  Javaslat önkormányzati tulajdonú szolgálati lakásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban) (PDF)  
  Elõadó:  Dr. Farkas Roland jogtanácsos

 • 6.  Javaslat a 2016. évi személyszállítási közszolgáltatási tevékenységrõl szóló összevont jelentés elfogadására és a közzététellel kapcsolatos döntések meghozatalára (ÉNYKK Zrt.) (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Dr. Farkas Roland jogtanácsos

 • 7.  Polgármesteri tájékoztató (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Lehota János kabinetvezetõ

 • 8.  Egyebek (Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.) (PDF)   
  Elõadó:  

 • Zárt ülés:

 • 9.  Javaslat a Netta-Pannonia Kft., Futurus-Pannonia Nonprofit Kft., Viridis-Pannonia Nonprofit Kft. 2017. évi Üzleti Tervének jóváhagyására, valamint beszámoló a 2016. évi tevékenységrõl, a mérlegbeszámolók jóváhagyása (írásban) (Az elõterjesztés további egyeztetést követõen, késõbb kerül feltöltésre 
  Elõadó:  Horváth Balázs ügyvezetõ

 • 10.  Beszámoló a Nagykanizsa-Netta-Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltetõ Korlátolt Felelõsségû Társaság 2016. évi tevékenységérõl, a mérlegbeszámoló jóváhagyása és a Társaság 2017. évi Üzleti Tervének jóváhagyása (írásban) (Az elõterjesztés további egyeztetést követõen, késõbb kerül feltöltésre a városi 
  Elõadó:  Szabó Norbert ügyvezetõ

 • 11.  Javaslat a Délzalai Víz- és Csatornamû Zrt.-vel kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban) (Az elõterjesztés további egyeztetést követõen, késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)
  Elõadó:  Kassai Zoltán elnök-vezérigazgató

 • 12.  Javaslat Ipari Parki ingatlanokra vonatkozó beépítési kötelezettség kötelezettje személyében bekövetkezõ változás jóváhagyására (írásban)
  Elõadó:  Dr. Farkas Roland jogtanácsos

 • 13.  Javaslat a nagykanizsai 3033/3 hrsz-ú beépítetlen terület és a 3033/4 hrsz-ú közterület egy részének értékesítésére (írásban)
  Elõadó:  Dr. Farkas Roland jogtanácsos

 • 14.  A vállalkozás-támogató programról szóló rendelet alapján kiírt munkahelyteremtõ pályázatok véleményezése (írásban) (csak bizottsági anyag) (Az elõterjesztés további egyeztetést követõen, késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)
  Elõadó:  Somogyi Ottó csoportvezetõ

 • 15.  Javaslat a Délzalai Víz -és Csatornamû Zrt. személyi kérdéseivel kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban) (zárt) (felvetetni zárt ülésre)
  Elõadó:  Dr. Farkas Roland jogtanácsos
Meghívó Jegyzőkönyv
  Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat lakás- és nemlakás- bérlemények bérbeadását szabályozó rendeletek módosítására (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Dr. Vass Veronika jogi ügyintézõ

 • 2.  Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. 2016. évi mérlegbeszámolója (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Bilicz Csaba vezérigazgató

 • 3.  Via Kanizsa Városüzemeltetõ Nonprofit Zrt. 2016. évi mérlegbeszámolója (írásban) (Az elõterjesztés a Via Kanizsa Városüzemeltetõ Nonprofit Zrt. adatszolgáltatását követõen, késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.) (PDF) 
  Elõadó:  Fitos István vezérigazgató

 • 4.  Beszámoló a Kanizsa Uszoda Kft. 2016. évi tevékenységérõl, a mérlegbeszámoló jóváhagyása (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Horváth Vencel ügyvezetõ

 • 5.  Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. 2016. évi mérlegbeszámolója (írásban) (Az elõterjesztés a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. adatszolgáltatását követõen, késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.) (PDF)   
  Elõadó:  Belasics Katalin ügyvezetõ

 • 7.  Javaslat a Zala Megyei Rendõr-fõkapitánysággal kötött bérlõkijelölési jog biztosításáról szóló megállapodás módosítására (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Dr. Vass Veronika jogi ügyintézõ

 • 8.  Javaslat a térfigyelõ kamerarendszer 2017. évi fejlesztésére (írásban) (PDF) 
  Elõadó:  Tárnok Ferenc csoportvezetõ

 • 9.  Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2016. évi munkájáról (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Dr.Termecz Marianna aljegyzõ

 • 10.  Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi belsõ ellenõrzési munkatervének végrehajtásáról (írásban) (PDF)  
  Elõadó:  Betlehemné Marton Ildikó belsõ ellenõr

 • 11.  Polgármesteri tájékoztató (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Lehota János kabinetvezetõ

 • 12.  Egyebek ((Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.) (PDF)   
  Elõadó:  

 • 16.  Beszámoló a Nagykanizsa és Térsége TISZK Nonprofit Kft. (végelszámolás alatt) 2017. I.-III. havi tevékenységérõl, a tevékenységet lezáró egyszerûsített éves beszámoló (írásban) (nyílt) (felvetetni nyílt ülésre) (PDF)  
  Elõadó:  Mérksz Andor végelszámoló

 • Zárt ülés:

 • 6.  Javaslat a Kanizsa Újság Kft. v.a. zárómérlegének és vagyonfelosztási javaslatának elfogadására (írásban) (Az elõterjesztés a végelszámoló adatszolgáltatását követõen, késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)
  Elõadó:  Dóró János végelszámoló

 • 13.  Javaslat egyes önkormányzati ingatlanok értékesítéséhez szükséges döntések meghozatalára (írásban)
  Elõadó:  Dr. Farkas Roland jogtanácsos

 • 14.  Javaslat a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata résztulajdonában levõ víziközmû-rendszerek ellátásának biztonsága érdekében kötendõ megállapodásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban) (Az elõterjesztés a Délzalai Víz- és Csatornamû Zrt. adatszolgáltatását követõen, késõbb kerü
  Elõadó:  Kassai Zoltán elnök-vezérigazgató

 • 15.  A vállalkozás-támogató programról szóló rendelet alapján kiírt munkahelyteremtõ pályázat véleményezése (írásban) (csak bizottsági anyag) (felvetetni zárt ülésre)
  Elõadó:  Somogyi Ottó csoportvezetõ
Meghívó Jegyzőkönyv
  Nyílt ülés:

 • 1.  1.Javaslat egyes önkormányzati rendeletek módosítására (írásban) (PDF) 
  Elõadó:  Dr.Termecz Marianna aljegyzõ

 • 2.  Nagykanizsa Vagyongazdálkodási és Szolgáltató Zrt. 2017. évi Üzleti Terve (írásban) (PDF)  
  Elõadó:  Bilicz Csaba vezérigazgató

 • 3.  Via Kanizsa Városüzemeltetõ Nonprofit Zrt. 2017. évi Üzleti Terve (írásban) (PDF)  
  Elõadó:  Fitos István vezérigazgató

 • 4.  Javaslat a Kanizsa Uszoda Kft. 2017. évi Üzleti Tervének elfogadására (írásban) (PDF)  
  Elõadó:  Horváth Vencel ügyvezetõ

 • 5.  Javaslat a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. 2017. évi Üzleti Tervének elfogadására (írásban) (PDF)  
  Elõadó:  Belasics Katalin ügyvezetõ

 • 6.  Javaslat a Nagykanizsa és Térsége TISZK Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolójának elfogadására (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Mérksz Andor ügyvezetõ

 • 7.  Javaslat a Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. 2017. évi Üzleti Tervének elfogadására (írásban (PDF)  
  Elõadó:  Lérántné Mátés Valéria ügyvezetõ

 • 8.  A Kanizsa Rehab Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolója és közhasznúsági jelentése (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Lérántné Mátés Valéria ügyvezetõ

 • 9.  Javaslat a Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft. 2017. évi Üzleti Tervének elfogadására (írásban) (PDF)  
  Elõadó:  Rodekné Hederics Erika ügyvezetõ

 • 10.  Éves jelentés a Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft. 2016. évi Közszolgáltatási Szerzõdésének teljesítésérõl (írásban) (PDF) 
  Elõadó:  Rodekné Hederics Erika ügyvezetõ

 • 11.  Javaslat a Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft. 2017. évi Közszolgáltatási Szerzõdésének jóváhagyására (írásban) (PDF) 
  Elõadó:  Rodekné Hederics Erika ügyvezetõ

 • 12.  Javaslat a Nagykanizsai Városfejlesztõ Kft. 2016. évi beszámolójának elfogadására (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Rodekné Hederics Erika ügyvezetõ

 • 13.  Javaslat pályázat benyújtására az "Interreg V-A Magyarország - Szlovénia Együttmûködési Program 2014-2020" keretében (írásban)(Az elõterjesztés a szlovén partner adatszolgáltatását követõen kerül feltöltésre a városi honlapra. (PDF) 
  Elõadó:  Rodekné Hederics Erika ügyvezetõ

 • 14.  Javaslat a helyi, menetrend szerinti autóbusszal történõ személyszállítás közszolgáltatási feladatainak ellátása tárgyában kötendõ közszolgáltatási szerzõdés módosítására (írásban) (Az elõterjesztés az ÉNYKK Zrt. adatszolgáltatását követõen, késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.) (PDF)   
  Elõadó:  Tárnok Ferenc csoportvezetõ

 • 15.  Javaslat a közbeszerzésekkel kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Tárnok Ferenc csoportvezetõ

 • 16.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város víziközmû vagyonának 2017. évi tételes beruházási, felújítási tervének elfogadására (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Tárnok Ferenc csoportvezetõ

 • 17.  Javaslat Prémium Magyar Államkötvény vásárlására (írásban) (PDF) 
  Elõadó:  Kunics György osztályvezetõ

 • 18.  Javaslat a nagykanizsai fogászati ügyeleti ellátáshoz csatlakozó települések fogászati ügyeleti tevékenység ellátására vonatkozó megállapodásai megkötésére (írásban) (PDF) 
  Elõadó:  Stimeczné Dr. György Bernadette intézményvezetõ

 • 19.  Polgármesteri tájékoztató (írásban) (PDF)  
  Elõadó:  Lehota János kabinetvezetõ

 • 20.  Egyebek - A Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályára 2017. február hónapban beérkezett szerzõdések, megállapodások, megrendelések (írásban) - Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2017. február hónapban megkötött és teljesített szerzõdései, megállapodásai, megrendelései (írásban) (PDF)  
  Elõadó:  

 • 22.  Javaslat a 7511-es j. út mellett a Buda Ernõ utcától a közigazgatási határig építendõ kerékpárúttal kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban) (felvetetni nyílt ülésre) (PDF)  
  Elõadó:  Tárnok Ferenc csoportvezetõ

 • Zárt ülés:

 • 21.  A vállalkozás-támogató programról szóló rendelet alapján kiírt munkahelyteremtõ pályázat véleményezése (írásban) (csak bizottsági anyag)
  Elõadó:  Somogyi Ottó csoportvezetõ
Meghívó Jegyzőkönyv
  Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésérõl szóló 8/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban) (PDF)  
  Elõadó:  Kunics György osztályvezetõ

 • 2.  Javaslat a 2017. évi Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztivál megrendezésére (írásban) (PDF) 
  Elõadó:  Lehota János kabinetvezetõ

 • 3.  Javaslat a földgáz beszerzésével kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban) (PDF)  
  Elõadó:  Tárnok Ferenc csoportvezetõ

 • 4.   Javaslat a költségvetési intézményeknél folyó étkeztetés élelmezési nyersanyagnormáiról és a térítési díjak megállapításának módjáról szóló 39/2012. (VIII.23.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban) (Az elõterjesztés további egyeztetést követõen, késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.) (PDF)  
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 • 5.  Polgármesteri tájékoztató (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Lehota János kabinetvezetõ

 • 6.  Egyebek ((Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.) (PDF)   
  Elõadó:  

 • 7.  Tájékoztató a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalnál az írásbeli kötelezettségvállalást nem igénylõ kifizetések bizonylatolásának ellenõrzése tárgyban végzett utóellenõrzésrõl (írásban) (csak bizottsági elõterjesztés) (PDF) 
  Elõadó:  Betlehemné Marton Ildikó belsõ ellenõr

 • 8.  Tájékoztató a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalnál a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat ellenõrzése tárgyban végzett szabályszerûségi ellenõrzésrõl (írásban) (csak bizottsági elõterjesztés) (PDF)  
  Elõadó:  Betlehemné Marton Ildikó belsõ ellenõr

 • 10.  Javaslat a közlekedési létesítmények 2017. évi fejlesztési programjára (írásban) (felvetetni nyílt ülésre) (PDF)   
  Elõadó:  Tárnok Ferenc csoportvezetõ

 • Zárt ülés:

 • 9.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított kitüntetések adományozására (írásban)
  Elõadó:  Lehota János kabinetvezetõ

 • 11.  Javaslat a Balatonberény, Béke u. 64. sz. alatti üdülõ 1/2 tulajdoni hányadának értékesítésére (írásban) (felvetetni zárt ülésre)
  Elõadó:  Tárnok Ferenc csoportvezetõ
Meghívó Jegyzőkönyv
  Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2017. évi költségvetésének elfogadására (írásban) (PDF)  
  Elõadó:  Kunics György

 • 2.  Javaslat a Területi infrastrukturális fejlesztések elõirányzat keretében megvalósításra kerülõ "Közlekedésfejlesztés Nagykanizsán" címû projektmenedzsment (lebonyólítói) szerzõdésének aláírására (írásban) (felvetetni nyílt ülésre) (PDF)   
  Elõadó:  Rodekné Hederics Erika ügyvezetõ

 • Zárt ülés:

 • 3.  Javaslat a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartománnyal kötendõ haszonkölcsön szerzõdés jóváhagyására (írásban) (felvetetni zárt ülésre) 
  Elõadó:  Dr. Farkas Roland jogtanácsos
Meghívó Jegyzőkönyv
  Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlése Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 100/2011. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban) (PDF) 
  Elõadó:  Dr. Termecz Marianna aljegyzõ

 • 2.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyûlésének a közterületek és közterület jellegû területek használatáról szóló 31/2016. (X. 06.) önkormányzati rendeletének módosítására (írásban) (PDF) 
  Elõadó:  Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

 • 3.  Javaslat az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 35/2010. (XI. 04.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban) (PDF) 
  Elõadó:  Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

 • 4.  Javaslat alpolgármesteri illetmény megállapítására (írásban) (PDF)
  Elõadó:  Dr. Termecz Marianna aljegyzõ

 • 5.  Javaslat nem-lakás bérlemény kedvezményes használati szerzõdés megkötésére (írásban) (PDF) 
  Elõadó:  Dr. Farkas Roland vagyongazdálkodási koordinátor, jogtanácsos

 • 6.  Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi külkapcsolati tervének végrehajtásáról és javaslat a 2017. évi külkapcsolati tervre (írásban) (PDF) 
  Elõadó:  Gerencsér Tibor nemzetközi és civil kapcsolatok ügyintézõ

 • 7.  Polgármesteri tájékoztató (írásban) (PDF) 
  Elõadó:  Lehota János kabinetvezetõ

 • 8.  Egyebek - A Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályára 2016. december hónapban beérkezett szerzõdések, megállapodások, megrendelések (írásban) - Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2016. december hónapban megkötött és teljesített szerzõdései, megállapodásai, megrendelései (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  

 • 9.  Tájékoztató a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalnál a 2015. évi selejtezés végrehajtásának ellenõrzése tárgyban végzett szabályszerûségi ellenõrzésrõl (írásban) (csak bizottsági elõterjesztés) (PDF)  
  Elõadó:  Betlehemné Marton Ildikó belsõ ellenõr

 • 10.  Tájékoztató a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályán a helyi adóhátralékok nyilvántartása tárgyban végzett teljesítmény ellenõrzésrõl (írásban) (csak bizottsági elõterjesztés)
  Elõadó:  Betlehemné Marton Ildikó belsõ ellenõr

 • 11.  Tájékoztató a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalnál a céljelleggel nyújtott támogatások elszámolása tárgyban végzett szabályszerûségi ellenõrzésrõl (írásban) (csak bizottsági elõterjesztés) (PDF) 
  Elõadó:  Betlehemné Marton Ildikó belsõ ellenõr

 • 13.  Tájékoztató az országos népszavazás elõkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos támogatás felhasználásának ellenõrzésérõl (írásban) (csak bizottsági elõterjesztés) (felvetetni nyílt ülésre) (PDF)   
  Elõadó:  Betlehemné Marton Ildikó belsõ ellenõr

 • Zárt ülés:

 • 12.  Javaslat a nagykanizsai 13537. hrsz.-ú szántó és erdõ ingatlan hasznosításával összefüggõ döntés meghozatalára (írásban)
  Elõadó:  Dr. Vass Veronika jogi ügyintézõ
Jegyzőkönyv
  Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat a „Területi infrastrukturális fejlesztések” megnevezésû elõirányzat terhére történõ költség-vetési támogatás igénylése tárgyában Támogatási kérelem benyújtásra (írásban) (PDF)  
  Elõadó:  Tárnok Ferenc csoportvezetõ