Elnök

Balogh László

Belsõs tagok

Baj József
Bizzer András
Dr. Erdõs László
Szõlõsi Márta Piroska

Külsõs tagok

Filip Gizela
Gondi Zoltán
Nagy József György
Papp János
Meghívó

Javasolt napirendi pont:

Zárt ülés:

 

 1. Javaslat önkormányzati bérlakás, pályázati eljáráson kívül, rendkívüli szociális krízishelyzetben történõ kiutalására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Bilicz Csaba vezérigazgató

 

Meghívó Jegyzőkönyv

Javasolt napirendi pontok:

1. Kiegészítés a "Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésérõl szóló 6/2017. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítására" címû napirendi ponthoz (írásban)

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

 

2. Véleményezés Nagykanizsa Megyei Jogú Város önkormányzatának 2018. évi költségvetéséhez (írásban) (Felvetetni nyílt ülésre)

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

 

3. Javaslat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat végleges elhelyezésével kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban) (Felvetetni nyílt ülésre)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

Meghívott: Dr. Báthy Andrásné regionális ügyvezetõ

 

 

Meghívó Jegyzőkönyv

Javasolt napirendi pontok:

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésérõl szóló 6/2017. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

 

 1. Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetése (írásban)

Kiegészítés: Könyvvizsgálói jelentés

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

 

 1. Javaslat az önkormányzati bérlakásokról szóló 42/2007. (IX. 25.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Bilicz Csaba vezérigazgató

 

 

Zárt ülés:

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított kitüntetések adományozására (írásban)

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

 

 1. Fellebbezés (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívó Jegyzőkönyv

Javasolt napirendi pontok:

 

 1. Javaslat a támogatásokról szóló önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára (írásban)

Elõadó: Dr. Termecz Marianna aljegyzõ

 

 1. Javaslat a 15. Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztivál megrendezésére vonatkozó pályázat kiírására (írásban)

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

 

 1. Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi külkapcsolati tervének végrehajtásáról és javaslat a 2018. évi külkapcsolati tervre (írásban)

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

 

 1. Javaslat a 2018/19-es nevelési év tervezésére, az óvodai jelentkezések idõpontjának meghatározására, körzethatárok kialakítására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Dr. Némethné Kovács Edit óvodavezetõ

 

 1. Beszámoló a Thúry György Múzeum 2017. évi tevékenységérõl (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Száraz Csilla igazgató

 

 1. Beszámoló a Kanizsai Kulturális Központ 2017. évi tevékenységérõl (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Kovácsné Mikola Mária igazgató

 

 1. Polgármesteri tájékoztató (írásban)
 • Nagykanizsai Egyesített Bölcsõde nyári nyitvatartási rendje
 • Javaslat a Középtávú Ifjúságpolitikai Koncepcióhoz kapcsolódó 2018. évi Cselekvési terv elfogadására
 • Javaslat a Halis István Városi Könyvtár tartós terembérleti szerzõdéseinek engedélyezésére

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 

 1. Javaslat üres önkormányzati bérlakások pályázatra történõ kiírására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Bilicz Csaba vezérigazgató

 

 1. Javaslat az önkormányzati szakképzési ösztöndíj rendelet alapján hiányszakmák véleményezésére (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

10. Javaslat "Civil szervezetek által szervezett városi jelentõségû programok támogatása" elõirányzat terhére történõ támogatás adományozására (írásban) (Felvetetni nyílt ülésre)

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

 

Zárt ülés:

 11. Javaslat egyéb lakásügyek elbírálására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Bilicz Csaba vezérigazgató

 

12. Javaslat önkormányzati bérlakás bérlõjének kijelölésére (írásban) (Felvetetni zárt ülésre)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Bilicz Csaba vezérigazgató