Elnök

Balogh László

Belsõs tagok

Baj József
Bizzer András
Dr. Erdõs László
Szõlõsi Márta Piroska

Külsõs tagok

Filip Gizela
Gondi Zoltán
Nagy József György
Papp János
Meghívó

Javasolt napirendi pontok:

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendeletének módosítására (írásban)

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen, késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a támogatásokról szóló önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára (írásban)

Elõadó: Dr. Termecz Marianna aljegyzõ

(Az elõterjesztés a TVI-vel történõ egyeztetést követõen, késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat az általános közigazgatási rendtartásról szóló hatálybalépésével összefüggõ egyes önkormányzati rendeletek módosítására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

(Az elõterjesztés magasabb szintû jogszabály kihirdetését követõen, késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyûlésének 2018. évi munkatervére (írásban)

Elõadó: Dr. Termecz Marianna aljegyzõ

 

 1. Javaslat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat ideiglenes elhelyezésével kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban)

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

Meghívottak: Dr. Báthy Andrásné regionális ügyvezetõ

   Bilicz Csaba vezérigazgató

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen, késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának Középtávú Ifjúságpolitikai Koncepciója és Cselekvési Terve (2018-2022) elfogadására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 

 1. Javaslat ITS részét képezõ "Anti-szegregációs terv" módosítására (írásban)

Elõadó: Rodekné Hederics Erika ügyvezetõ

 

 

Javaslat zárt ülés tartására:

 

 1. Javaslat a Mindenki Sportpályája üzemeltetésbe adására (írásban)

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

Meghívott: Fitos István vezérigazgató

 

Zárt ülés:

 

 1. Javaslat egyéb lakásügyek elbírálására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Bilicz Csaba vezérigazgató

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

Meghívó
 1. Javaslat köznevelési intézmény magasabb vezetõi megbízásának véleményezésére (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 1. Tájékoztató a 2017/2018-as nevelési év indításáról (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Dr. Némethné Kovács Edit óvodavezetõ

 1. Beszámoló a Soós Ernõ Víztechnológiai Kutató- Fejlesztõ Központ mûködésérõl (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívottak: Dr. Birkner Zoltán kampuszigazgató

  Dr. Galambos Ildikó kutatásvezetõ

 1. Javaslat „Civil szervezetek által szervezett városi jelentõségû programok támogatása” elõirányzat terhére történõ támogatások adományozására (írásban)

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

 5. Javaslat a költségvetési intézményeknél folyó étkeztetés élelmezési nyersanyagnormáiról és a térítési díjak megállapításának módjáról szóló 39/2012. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban) (Felvetetni nyílt ülésre)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

6. Javaslat a 2018. évi Város Napja szabadtéri programjainak szervezését végzõ szervezet kiválasztására (írásban) (Felvetetni nyílt ülésre)

Elõadó: Tárnok Ferenc csoportvezetõ

Zárt ülés:

7. Javaslat egyéb lakásügyek elbírálására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Bilicz Csaba vezérigazgató

8. Javaslat a 2018. évi Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat elbírálására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

Meghívó

Javasolt napirendi pontok:

 

 1. Javaslat a 2018/2019-es tanévre vonatkozó általános iskolai körzethatárok megállapítására (írásban)

Elõterjesztõ: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Magyar Ferenc igazgató

 

Zárt ülés:

 

 1. Javaslat köznevelési intézmény magasabb vezetõi kinevezésének véleményezésére (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Szabó Erzsébet pályázó, Magyar Ferenc igazgató

 

Meghívó Jegyzőkönyv

 

Javasolt napirendi pontok:

 1. Javaslat a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására (írásban)

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

 

 1. Javaslat a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete által biztosított ellátások 2018. évi szolgáltatási díjának meghatározására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívottak: dr. Baracskai Józsefné Zala megyei igazgató(megyeititkarsag@mvkzala.hu)

 

 1. Javaslat a Völgy Alapítvánnyal ellátási- és ingatlanhasználati szerzõdés megkötésére (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Marketti Judit ügyvezetõ titkár

 

 

Zárt ülés:

 1. Javaslat egyéb lakásügyek elbírálására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Bilicz Csaba vezérigazgató

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a Nagykanizsa, Kodály Z. u. 10. szám alatti nyugdíjasházban lévõ üres önkormányzati bérlakás bérlõjének kijelölésére (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Bilicz Csaba vezérigazgató

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 

 1. Javaslat a garzonházban lévõ önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Bilicz Csaba vezérigazgató

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat önkormányzati bérlakások bérleti jogának szociális, és költség alapon történõ elnyerésére (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Bilicz Csaba vezérigazgató

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a „Nagykanizsa fejlõdéséért” felsõoktatási ösztöndíj támogatás elbírálására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 

 1. Javaslat szakképzési ösztöndíj támogatás elbírálására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívó Jegyzőkönyv
 1. Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésérõl szóló 6/2017. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Kunics György osztályvezetõ

 

 1. Javaslat a Szakképzési Ösztöndíj támogatásról szóló 32/2014. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 

 1. Javaslat a szociális szolgáltatásokról és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló 10/2005. (III. 7.) önkormányzati rendelet módosítására, valamint a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal ellátási- és ingatlanhasználati szerzõdés megkötésére (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Dr. Báthy Andrásné regionális ügyvezetõ

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a rotavírus elleni védõoltás támogatásról szóló 15/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Stimeczné Dr. György Bernadette intézményvezetõ

 

 1. Javaslat az Egészségügyi Alapellátási Intézmény Térítési Díj Szabályzatának módosítására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Stimeczné Dr. György Bernadette intézményvezetõ

 

 1. Javaslat a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához történõ csatlakozásra (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 

 

 

 1. Javaslat a Thúry György Múzeum Alapító Okiratának módosítására (írásban)

Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívott: Száraz Csilla igazgató

(Az elõterjesztés további egyeztetést követõen késõbb kerül feltöltésre a városi honlapra.)

 

 1. Javaslat a 2018. évi Város Napja megrendezésére vonatkozó pályázat kiírására (írásban)

Elõadó: Lehota János kabinetvezetõ

 

 

 

 

Meghívó

Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat új köztéri alkotás elhelyezésére (írásban) (PDF)
  Elõadó:  Deák Varga Dénes városi fõépítész

 

 • 2.  Beszámoló a Nagykanizsa és Térsége Óvodafenntartó Társulása 2016. évi feladatellátásáról, a Társulás mûködésérõl, a Társulási Tanács munkájáról, a közösen fenntartott intézmény tevékenységérõl (írásban) (PDF)
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 

 • 3.  Javaslat üres önkormányzati bérlakások pályázatra történõ kiírására (írásban) (PDF)
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 

 • 4.  Javaslat „Civil szervezetek által szervezett városi jelentõségû programok támogatása” elõirányzat terhére történõ támogatás adományozására (írásban) (PDF)
  Elõadó:  Lehota János kabinetvezetõ


Zárt ülés:

 • 5.  Javaslat önkormányzati bérlakás bérlõjének kijelölésére (írásban)
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 

 • 6.  Javaslat egyéb lakásügyek elbírálására (írásban)
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 

 • 7.  Fellebbezés (írásban)
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 

 • 8.  Javaslat a kollégiumi férõhely pályázat elbírálására (írásban)
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 

Meghívó Jegyzőkönyv
  Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésérõl szóló 6/2017. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Kunics György osztályvezetõ

 • 2.  Javaslat a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 • 3.  Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévõ lakások elidegenítésérõl szóló 48/2009.(XI.09.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban) (PDF)  
  Elõadó:  Bilicz Csaba vezérigazgató

 • 4.  Javaslat az Egészségügyi Alapellátási Intézmény Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosítására (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 • 5.  Polgármesteri tájékoztató (írásban) Javaslat Közmûvelõdési Megállapodás megkötésére az „ANOSZTRU” Országos Cigány Egyesülettel, Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlõségi Programjának felülvizsgálatára, Javaslat hétvégi állatorvosi ügyelet biztosítására (PDF)   
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 • 6.  Javaslat a 2017. évi Egészségvédelmi keret felosztására (írásban) (PDF)  
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 • 7.  Javaslat a 2017. évi Szociális keret felosztására (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 • Zárt ülés:

 • 8.  Fellebbezések (írásban)
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 • 9.  Javaslat egyéb lakásügyek elbírálására (írásban) 
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 • 10.  Javaslat önkormányzati bérlakások bérleti jogának szociális, és költség alapon történõ elnyerésére(írásban)
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ
Meghívó Jegyzőkönyv
  Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 56/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 • 2.  Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetési gazdálkodásáról (írásban (PDF)   
  Elõadó:  Kunics György osztályvezetõ

 • 3.  Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi összevont (konszolidált) beszámolója (írásban) (PDF)  
  Elõadó:  Kunics György osztályvezetõ

 • 4.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi maradványának felosztására és Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésérõl szóló önkormányzati rendelet módosítására (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Kunics György osztályvezetõ

 • 5.  Javaslat önkormányzati tulajdonú szolgálati lakásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Dr. Farkas Roland jogtanácsos

 • 6.  Tájékoztató az óvodai beiratkozásról, javaslat a Nagykanizsa Központi Rózsa Óvoda alapító okiratának módosítására, a 2017/18-as nevelési évben indítható csoportszámok jóváhagyására (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 • 7.  Javaslat a Balatonmáriai Gyermek- és Ifjúsági Tábor és a nyári napközis tábor (Zöldtábor) 2017. évi mûködésére (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 • 8.  Beszámoló az önkormányzat 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 • 9.  Beszámoló a Nagykanizsa-Surd-Zalakomár Szociális Társulása 2016. évi feladatellátásáról, a Társulás mûködésérõl, a Társulási Tanács munkájáról, a közösen fenntartott intézmények tevékenységérõl (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 • 10.  Beszámoló a Nagykanizsai Egyesített Bölcsõde 2016. évi tevékenységérõl (írásban) Elõadó: Bagarus Ágnes osztályvezetõ (PDF)   
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 • 11.  Javaslat „Civil szervezetek által szervezett városi jelentõségû programok támogatása” elõirányzat terhére történõ támogatások adományozására (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Lehota János kabinetvezetõ

 • Zárt ülés:

 • 12.  Fellebbezés (írásban)
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 • 13.  Javaslat egyéb lakásügyek elbírálására (írásban) 
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ
Meghívó Jegyzőkönyv
  Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat lakás- és nemlakás- bérlemények bérbeadását szabályozó rendeletek módosítására (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Dr. Farkas Roland jogtanácsos, vagyongazdálkodási koordinátor

 • 2.  Javaslat a Zala Megyei Rendõr-fõkapitánysággal kötött bérlõkijelölési jog biztosításáról szóló megállapodás módosítására (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Dr. Farkas Roland jogtanácsos, vagyongazdálkodási koordinátor

 • 3.  Javaslat köznevelési intézmények magasabb vezetõi pályázatainak véleményezésére (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 • 4.  Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2016. évi munkájáról (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Dr. Termecz Marianna aljegyzõ

 • 5.  Beszámoló a Völgy Alapítvány ellátási szerzõdés szerinti, pszichiátriai betegek közösségi és nappali ellátására vonatkozó 2016. évi tevékenységérõl (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 • 6.  Beszámoló a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesületnek az ellátási szerzõdés szerinti a családi napközi biztosítására vonatkozó 2016. évi tevékenységérõl (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 • 7.  Beszámoló a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezetének 2016. évi nagykanizsai tevékenységérõl (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 • 8.  Javaslat „Civil szervezetek által szervezett városi jelentõségû programok támogatása” elõirányzat terhére történõ támogatások adományozására (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Lehota János kabinetvezetõ

 • 9.  Javaslat a 2017. évi Dödölle fesztivál szervezését végzõ szervezet kiválasztására (írásban) (PDF)  
  Elõadó:  Lehota János kabinetvezetõ

 • 10.  Javaslat a 2017. évi kulturális keret felosztására (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 • 11.  Javaslat a 2017. évi Diáksport támogatás felosztására (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 • 12.  Javaslat üres önkormányzati bérlakások pályázatra történõ kiírására (írásban) (PDF)  
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 • Zárt ülés:

 • 13.  Javaslat önkormányzati bérlakás bérleti szerzõdésének meghosszabbítására (írásban)
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 • 14.  Javaslat egyéb lakásügyek elbírálására (írásban) 
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 • 15.  Javaslat önkormányzati bérlakások bérleti jogának szociális, és költség alapon történõ elnyerésére (írásban) 
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívó Jegyzőkönyv
  Nyílt ülés:

 • 1.  Polgármesteri tájékoztató (Nagykanizsai Sportrepülõ Egyesület támogatása; Nagykanizsai Tankerületi Központ vagyonkezelésében lévõ köznevelési intézmények átszervezésének véleményezése; Közmûvelõdési Megállapodás megkötése a Nagykanizsa és Környéke Társult Evangélikus Egyházközséggel) (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

Meghívó Jegyzőkönyv
  Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat a szociális szolgáltatásokról és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról szóló 10/2005. (III. 07.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 • 2.  Javaslat egyes önkormányzati rendeletek módosítására (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Dr. Termecz Marianna aljegyzõ

 • 3.  Javaslat a nagykanizsai fogászati ügyeleti ellátáshoz csatlakozó települések fogászati ügyeleti tevékenység ellátására vonatkozó megállapodásai megkötésére (írásban) (PDF)  
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 • 4.  Beszámoló az Egészségügyi Alapellátási Intézmény 2016. évi munkájáról (írásban) (PDF)  
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 • 5.  Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2016. évi sportéletérõl (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 • 6.  Beszámoló a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti intézmények 2016. évi fenntartói ellenõrzésérõl (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 • 7.  Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti intézmények 2017. évi – törvényességi és szakmai – fenntartói ellenõrzéséhez készült ellenõrzési terv elfogadására (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 • 8.  Polgármesteri tájékoztató (Thúry György Múzeum álláshelyszám növelése) (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 • Zárt ülés:

 • 9.  Javaslat egyéb lakásügyek elbírálására (írásban) 
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ
Meghívó
  Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat „Civil szervezetek által szervezett városi jelentõségû programok támogatása” elõirányzat terhére történõ támogatás adományozására (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Lehota János kabinetvezetõ

Meghívó Jegyzőkönyv
  Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésérõl szóló 8/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Kunics György osztályvezetõ

 • 2.  Javaslat az Egészségügyi Alapellátási Intézmény magasabb vezetõi álláspályázatának elbírálására (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 • 3.  Javaslat a költségvetési intézményeknél folyó étkeztetés élelmezési nyersanyagnormáiról és a térítési díjak megállapításának módjáról szóló 39/2012. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 • 4.  Javaslat a 2017. évi Kanizsai Bor- és Dödölle Fesztivál megrendezésére (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Lehota János kabinetvezetõ

 • 5.  Javaslat a Kanizsai Kulturális Központ 2017. évi munkatervének elfogadására (írásban) (PDF)  
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 • 6.  Javaslat a Thúry György Múzeum 2017. évi munkatervének elfogadására (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 • 7.  Javaslat üres önkormányzati bérlakások pályázatra történõ kiírására (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 • 8.  Javaslat a Nagykanizsai Egyesített Bölcsõde Szakmai Programjának módosítására (írásban) (PDF)  
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 • 9.  Javaslat a Nagykanizsai Család- és Gyermekjóléti Központ Szakmai Programjának módosítására (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 • 10.  Polgármesteri tájékoztató (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 • Zárt ülés:

 • 11.  Javaslat a Kanizsa Médiaház Nonprofit Kft. ügyvezetõi pályázatának elbírálására (írásban)
  Elõadó:  Dr. Termecz Marianna aljegyzõ

 • 12.  Javaslat Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított kitüntetések adományozására (írásban)
  Elõadó:  Lehota János kabinetvezetõ

 • 13.  Javaslat önkormányzati bérlakások bérleti jogának szociális, és költség alapon történõ elnyerésére (írásban) 
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 • 14.  Javaslat a Garzonházban lévõ önkormányzati bérlakások bérleti jogának elnyerésére (írásban) 
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 • 15.  Javaslat egyéb lakásügyek elbírálására (írásban) 
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ
Meghívó Jegyzőkönyv
  Nyílt ülés:

 • 1.  Nagykanizsa Megyei Jogú Város 2017. évi költségvetése (PDF)   
  Elõadó:  Kunics György osztályvezetõ

Meghívó Jegyzőkönyv
  Nyílt ülés:

 • 1.  Javaslat az önkormányzati bérlakásokról szóló 42/2007. (IX. 25.) önkormányzati rendelet módosítására (írásban) (PDF)  
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 • 2.  Beszámoló Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi külkapcsolati tervének végrehajtásáról és javaslat a 2017. évi külkapcsolati tervre (írásban) (PDF)  
  Elõadó:  Lehota János kabinetvezetõ

 • 3.  Javaslat a 2017-2018-as nevelési év tervezésére, az óvodai jelentkezések idõpontjának meghatározására, körzethatárok kialakítására (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 • 4.  Beszámoló a Thúry György Múzeum 2016. évi tevékenységérõl (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 • 5.  Beszámoló a Kanizsai Kulturális Központ 2016. évi tevékenységérõl (írásban) (PDF)  
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 • 6.  Javaslat az önkormányzati szakképzési ösztöndíj rendelet alapján hiányszakmák véleményezésére (írásban) (PDF)   
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ

 • Zárt ülés:

 • 7.  Javaslat egyéb lakásügyek elbírálására (írásban) 
  Elõadó:  Bagarus Ágnes osztályvezetõ